کارگران و زحمتکشان

کارزار اتحادیهٔ جهانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران: معیشت، سلامت، و زندگی شایستهٔ بازنشستگان باید تأمین گردد!

اتحادیهٔ بین‌المللی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اخیراً کارزاری در سطح جهانی برای تأمین حقوق و منافع بازنشستگان سازمان‌دهی کرده ‌است. مزد و مستمری عادلانه، معیشت شایسته، تضمین سلامت زنان و مردان بازنشسته، کاهش سن بازنشستگی از زمره خواست‌های این کارزار گسترده جهانی ‌است. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صدور بیانیه‌ای همبستگی کامل خودرا با این کارزار بین‌المللی اعلام کرده است.
بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در مورد کارزار اتحادیهٔ بین‌المللی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (تی- یو- آی پی و آر) فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را در جریان سازمان‌دهی، هدایت، و گسترش کارزار جاری‌ برای منافع بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار داده و خواستار حمایت گردیدند.
ما در مقام رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به اتحادیهٔ بین‌المللی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تبریک می‌گوییم و می‌دانیم مبارزات اتحادیهٔ شما مبارزه‌ای بسیار مهم است. در این مبارزه، همبستگی همهٔ ما با شما ضروری بوده است زیرا مبارزات بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکار عمومی طبقه کارگر است. حمایت فدراسیون از این کارزار ارزشمند بوده است، زیرا تنها اتحادیه بین‌المللی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که پیگیرانه به‌خاطر همهٔ مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، مشکلات و مسائل مربوط به حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان و به‌منظور تأمین زندگی‌ای آبرومندانه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مبارزه می‌کند.
به‌همین دلیل ما از همهٔ اتحادیه‌ها و سندیکاهای برادر، همکاران، و دوستان‌مان و همچنین ازهمهٔ اتحادیه‌ها در اقصیٰ نقاط جهان دعوت می‌کنیم در این کارزار شرکت کنند و خواست‌های آنان را بازتاب دهند. خواست‌های بازنشستگان خواست‌های همهٔ ما هم هست.
دبیرخانه فدراسیون.
سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

The WFTU Secretariat on the TUI Pensioners and Retirees campaign

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۵، دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا