فرهنگ و هنر

منصور اوجی شاعر لحظه‌ها درگذشت

بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها باخبر شدیم که شوربختانه منصور اوجی از شاعران مطرح پهنه شعر و ادب ایران شامگاه شنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از گذران یک دوره دراز بیماری در خانه خود در شهر شیراز در ۸۴ سالگی درگذشته است. اوجی از ییروان شعر نیمایی بود و چندین دهه برای تعالی شعر نیمایی و شعر سپید کوشید. گذشته از آن اوجی دستی در سرودن رباعی نیز داشت. دو دفتر شعر »مرغ سحر« و »حالی است مرا« دربرگیرنده رُباعی‌های اوجی اند.

از منصور اوجی بیش از ۳۰ مجموعه شعر ،کتاب و پژوهش بر جای مانده است. اوجی را سُراینده شعر های کوتاه نیز می‌نامند. اوجی گذشته از سعدی، حافظ، نیما، به ویژه تحت تاثیر اندیشه‌های خیام بود. اوجی شاعری بود که در لحظه‌ها زیست و از لحظه‌ها سُرود.

یادش گرامی باد!

گاهی
در من هزاران خاطره بیدار کرده است
گاهی زلال خنده‌ای، برگی بر آبی
گاهی چراغ روشنی در نقطه‌ای دور
گاهی سرود سُهره‌ای
گاهی گلی سُرخ

به نقل از ضمیۀ فرهنگی «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶، ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا