آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۹ منتشر شد

نگاهی فراتر از کارزارِ انتخابات فرمایشی، به عامل انسداد در مسیر دگرگونی‌های بنیادین

لینک «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا