کارگران و زحمتکشان

روز جهانی آفریقا؛ سندیکاهای کارگری و مبارزه برای پیشرفت اجتماعی و علیه غارت قارهٔ آفریقا

توزیع عادلانهٔ واکسن کرونا و نیازمندی‌های بهداشتی خواست سندیکاهای کارگری آفریقاست!
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ خدمات همگانی و سندیکاهای متحد (تی- یو- آی- پی-اس و ا) به میلیون‌ها آفریقایی، آنانی که در تبعید به‌سر می‌برند و تمامی دوستان آفریقایی‌تبار که در سراسر جهان زندگی می‌کنند،در ۴ خردادماه (۲۵ ماه مه۲۰۲۱) می‌پیوندد و روز جهانی آفریقا را با ابلاغ درودهای رزم‌جویانه گرامی می‌دارد. درواقع تاریخ قارهٔ آفریقا تاریخ کل جهان است. از تمدن‌های اولیه بشری کوش، آکسوم مالی، زیمبابوهٔ بزرگ، مافونوگوبو و جز این‌ها. تجارت برده در دو سوی اقیانوس اطلس طی سده‌های ۱۵ تا ۱۹ میلادی و استعمار این قاره در سده‌های ۱۸ و ۱۹، قارهٔ آفریقا همیشه بخشی از خانوادهٔ جهانی انسانی بوده است و هنوز هم این قاره و ساکنان آن بهایی سنگین برای تکامل و پیشرفت زندگی بشری می‌پردازند، این بهای سنگین غارتِ منابع غنی و استثمار غیرانسانی مردم این قاره است.
روز ۴ خرداد ماه، سالروز تأسیس سازمان اتحادیهٔ آفریقا (او- ا- یو) و ادامه دهندهٔ آن اتحادیهٔ آفریقا (ا- یو) به‌عنوان روز آفریقا به‌تصویب رسیده است. این روز ضرورت مبارزه علیه قوانین استعماری در این قاره را برجسته می‌کند و نشانگر عزم راسخ مردم افریقا برای آزادسازی خود از بندهای سلطهٔ بیگانه و استثمار است. امروزه کل قاره آفریقا به‌جز صحرای باختری که هنوز هم مبارزه‌اش را برای رهایی از استعمار مراکش ادامه می‌دهد، از یوغ استعمار رهایی یافته‌اند. در واقع صحرای باختری آخرین کشور آفریقایی است که هنوز زیر یوغ استعمار کشوری دیگر قرار دارد ولی نمایندگی‌ای دائمی در اتحادیهٔ آفریقا دارد. ادامهٔ اشغال صحرای باختری با مفهوم روز جهانی آفریقا و آرمان رهایی آن مغایرت دارد.
بسیاری تصور می‌کنند که این روز فقط برای ارج‌گذاری به فرهنگ، مد، و غذاهای آفریقایی تعیین شده ‌است. ضروری است یادآوری کنیم گرچه استعمار در این قاره شکست خورده ولی غارت مردم ومنابع طبیعی آن از سوی قدرت‌های خارجی هنوز متوقف نشده است. استعمار فقط یکی از چهره‌های سیستم سرمایه‌داری است که امروزه به‌دلیل سیاست‌های نولیبرالی و غارت کشورهای این قاره از سوی امپریالیسم چهره می‌نماید. این سیاست‌ها پشتوانهٔ وابسته نگه داشتن آفریقا و دیگر کشورهای استعمارشده در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، و تجارت جهانی‌اند. در جهان کنونی مبارزات آزادی‌بخش آفریقا نه‌تنها علیه قدرت‌های خارجی است، بلکه علیه شرکت‌های بزرگ داخلی، نخبگان سیاسی، و عوامل سرمایه‌داری‌ای است که با قدرت‌های امپریالیستی همکاری می‌کنند تا اقتصاد و سیستم سیاسی آفریقا را وابسته نگهداشته و کارگران، زحمتکشان، کشاورزان و لایه‌های تهی‌دست این قاره را هم‌چنان در بند استثمار و استعمار بسته نگه‌دارند.
مبارزات مردم آفریقا برای آزادی و سربلندی و رهایی از رنج طولانی مبارزه‌ای طبقاتی بر ضد استثمار و تسلط امپریالیسم به همراه همبستگی میلیون‌ها انسان و عناصر آگاه طبقاتی در کل جهان است. ازاین‌روی، مردم آفریقا در مبارزه با استعمار دوستان بین‌المللی زیادی داشته و همچنان از حمایت بسیاری از کشورهای مترقی و تشکل‌های طبقاتی زحمتکشان سراسر جهان برخوردار است. تصادفی نیست که این قاره جزو کم‌توسعه یافته‌ترین و غیرصنعتی‌ترین مناطق جهان بوده و رواج بیکاری، مشاغل غیررسمی و ناپایدار در سراسر آن چشمگیر است. همه این تناقضات با تجارت ناعادلانه، شرایط سخت اقتصادی تحمیل شده از سوی مؤسسه‌های مالی‌ای مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دخالت‌های خارجی در امور کشورهای قاره آفریقا نیز مرتبطند.
در تحلیل نهایی، مبارزات آفریقا بر ضد سلطه بیگانگان و استثمار، بخشی از مبارزات وسیع طبقاتی بین‌المللی علیه سلطهٔ امپریالیسم و استثمار به‌شمار می‌آید. همه‌گیری کووید- ۱۹و وابستگی آفریقا به استعمارگران پیشین خود به‌منظور تأمین وسایل بهداشتی و حفاظتی شخصی و واکسن کرونا تأییدی است بر ضروری بودن اتحاد همهٔ نیروهای مترقی جهان در جهت تشدید مبارزه با بی‌عدالتی‌های جاری در قاره آفریقا و غارت منابع آن.
پایدار باد همبستگی جهانی!
زنده باد آفریقا!
زولا سفتا، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی کارگران بخش خدمات همگانی و سندیکاهای متحد
به‌نقل از: سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۴ خردادماه ۱۴۰۰ خورشیدی

WFTU TRADE UNION INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE & ALLIED (TUI-PS&A) STATEMENT ON AFRICA DAY

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۷، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا