آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۸ منتشر شد!

اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت؛ مبارزه برای دستیابی به‌حقوق صنفی- رفاهی و چشم‌انداز پیکار مشترک بر ضد دیکتاتوری

لینک ضمیمۀ کارگری ۴۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا