کارگران و زحمتکشان

کوبا تنها نیست! فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری همبستگی‌اش را با کارگران و مردم کوبا اعلام می‌کند!

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که صدای رزمندۀ ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور در پنج قارهٔ جهان است، همبستگی بین‌المللی‌اش را با کارگران و مردم کوبا اعلام می‌کند. ما تحریک‌‌های اخیر را که از سوی عناصر ضد انقلابی در کوبا سازمان‌دهی و از سوی ایالات متحد آمریکا با هدف‌هایی در مسیر بی‌ثبات‌ کردن کوبا تأمین مالی شده ‌است، قاطعانه محکوم می‌کنیم.
جنبش سندیکایی جهانی از مردم کوبا در مبارزه با این اقدام‌های تحریک‌آمیز پشتیبانی می‌کند. ما رفع محاصرۀ اقتصادی جنایت‌آمیزی را خواستاریم که به‌مدت ۶۰ سال در اقتصاد و زندگی کوبایی‌ها مشکلاتی جدی به‌وجود آورده‌ است.
ما از حق مردم کوبا برای تصمیم‌گیری آزادانه و دموکراتیک در مورد حال و آیندۀ خود، بدون دخالت امپریالیست‌ها، حمایت می‌کنیم. ما به کارگران کوبا که در زمان شیوع همه‌گیری، همبستگی و انترناسیونالیسم سیستمی را نشان دادند که بهداشت و نیازهای مردم را به‌مثابۀ کالا درنظر نمی‌گیرند و با بهره‌کشی انسان از انسان مخالف‌اند، درود می‌‌فرستیم.
ما به اتحادیۀ مرکزی قهرمان کارگران کوبا (سی‌تی‌سی) اطمینان می‌دهیم که برای دفع این تحریک جدید ضد کوبایی کاملاً در کنار آن‌ها هستیم. با هم و همیشه تا پیروزی.
دبیرخانه
سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۸، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا