به مناسبت هشتاد سالگی حزب توده ایران

دیگر نشریه‌های حزبی

نشریه‌های دیگر حزب
MardomM-14 MardomM-15ماهنامهٔ «نامۀ مردم» از مهر ۱۳۲۵ تا آذر ۱۳۲۷

شمارهٔ ۱- مهر ۱۳۲۵

شمارهٔ ۲ – آبان ۱۳۲۵

شمارهٔ ۳ – آذر ۱۳۲۵

شمارهٔ ۴- دی ۱۳۲۵

شمارهٔ ۵ – بهمن ۱۳۲۵

شمارهٔ ۶ – اسفند ۱۳۲۵

شمارهٔ ۷ – فروردین ۱۳۲۶

شمارهٔ ۸ – اردیبهشت ۱۳۲۶

شمارهٔ ۹ – خرداد ۱۳۲۶ 

شمارهٔ ۱۰ – تیر ۱۳۲۶

شمارهٔ ۱۱ – مرداد ۱۳۲۶

شمارهٔ ۱۲ – شهریور ۱۳۲۶

شمارهٔ ۱۳- مهر ۱۳۲۶

شمارهٔ ۱۴ – آبان ۱۳۲۶

شمارهٔ ۱۵ – آذر ۱۳۲۶

Razam-2نشریهٔ «رزم ماهانه»، از تیر ۱۳۲۷ تا دی ۱۳۲۷

شمارهٔ ۱ – تیر ۱۳۲۷

شمارهٔ ۲ – مرداد ۱۳۲۷

شمارهٔ‌ ۳ – شهریور ۱۳۲۷

شمارهٔ ۴ – مهر ۱۳۲۷

شمارهٔ ۵ – آبان ۱۳۲۷

شمارهٔ ۶ – آذر ۱۳۲۷

شمارهٔ ۷ – دی ۱۳۲۷

 

Zafar2نشریۀ «ظفر» (شماره های پراکنده) ارگان شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگری و زحمتکشان ایران

دورهٔ اول

شماره های پراکندۀ ۱ تا ۱۱ (اول فروردین ۱۳۲۹ تا ۶ شهریور ۱۳۲۹)

شماره های پراکندۀ ۱۹ تا ۱۰۰ (۱۸ آبان ۱۳۲۹ تا ۱۵ خرداد ۱۳۳۱)

دورهٔ دوم

شماره های پراکندۀ ۱۲۳ تا ۱۵۷ (۲۳ آبان ۱۳۳۱ تا ۲۵ تیر ۱۳۳۲)

شماره های پراکندۀ ۱۶۷ تا ۱۷۹ ( ۵ بهمن ۱۳۳۲ تا ۱۱ مرداد ۱۳۳۲)

Paykar-3 Paykar-5 نشریۀ «پیکار» برای دانشجویان از خرداد ۱۳۵۰ تا اردیبهشت ۱۳۵۳

سال اول

شمارهٔ ۱ – خرداد و تیر ۱۳۵۰

شمارهٔ ۲ – مرداد و شهریور ۱۳۵۰

شمارهٔ‌ ۳ – مهر و آبان ۱۳۵۰

شمارهٔ ۴ – آذر و دی ۱۳۵۰

شمارهٔ ۵ – بهمن و اسفند ۱۳۵۰

شمارهٔ ۶ – فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۱

سال دوم 

شمارهٔ ۱ – خرداد و تیر ۱۳۵۱

شمارهٔ ۲ – مرداد و شهریور ۱۳۵۱

شمارهٔ‌ ۳ – مهر و آبان ۱۳۵۱

شمارهٔ ۴ – آذر و دی ۱۳۵۱

شمارهٔ ۵ – بهمن و اسفند ۱۳۵۱

شمارهٔ ۶ – فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۲

سال سوم

شمارهٔ ۱ – خرداد و تیر ۱۳۵۲

شمارهٔ ۲ – مرداد و شهریور ۱۳۵۲

شمارهٔ‌ ۳ – مهر و آبان ۱۳۵۲

شمارهٔ ۴ – آذر و دی ۱۳۵۲

شمارهٔ ۵ – بهمن و اسفند ۱۳۵۲

شمارهٔ ۶ – فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۳

Navid2نشریه نوید از دی ماه ۱۳۵۴ تا اسفند ۱۳۵۷

شمارهٔ ۱ تا ۱۵

شمارهٔ ۲ تا ۳۱

شمارهٔ ۳۲ تا ۴۷

شمارهٔ ۴۸ تا ۷۵

Raheh Tudehنشريهٔ «راه توده» دورهٔ‌ اول – ارگان کمیتهٔ برون مرزی حزب (از شمارهٔ ۱ تا ۱۰۰ – ۸ مرداد ۱۳۶۱ تا ۱۹ مرداد ۱۳۶۲) 

شمارۀ ۱ تا ۱۵

شمارهٔ‌ ۱۶ تا ۳۱

شمارهٔ ۳۲ تا ۴۷

شمارهٔ ۴۸ تا ۶۵

شمارهٔ ۶۶ تا ۸۱

شمارهٔ ۸۲ تا ۱۰۰

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا