آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹ منتشر شد!

از گسترش اعتراض‌های مردمی تا رشد اعتصاب‌های کارگری؛ ضرورت تشکل‌یابی و احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹ 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۲۷
دکمه بازگشت به بالا