آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹ منتشر شد!

از گسترش اعتراض‌های مردمی تا رشد اعتصاب‌های کارگری؛ ضرورت تشکل‌یابی و احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۹ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا