آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۰ منتشر شد!

با تشدید مبارزه و اتحادعمل فراگیر با سیاست‌های دولت رئیسی مقابله کنیم!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا