مسایل سیاسی روز

آغاز به کار مرکز اسناد و دیدگاه های حزب تودۀ ایران

راه اندازی سایت مرکز اسناد و دیدگاه های حزب تودۀ ایران آغاز کاری سترگ برای جمع آوری اسناد و انبوه نشریات کتاب ها و مجلات حزب تودۀ ایران در هشتاد سال گذشته است. به گمان ما سایت کنونی تنها آغازی برای این کار است که ما آنرا با یاری گرفتن از رفقا و دوستان حزب و منابع تدارک دیده ایم. امیدواریم در طول زمان با یاری رفقا، هواداران و دوستان حزب این مجموعه را هرچه غنی تر کنیم. مرکز اسناد و دیدگاه های حزب تودۀ ایران در حال حاضر شامل بخش های زیرین است:

  • اسناد کنگره ها و کنفرانس های حزب تودۀ ایران
  • اسناد مربوط به تمامی نشست های کمیتۀ مرکزی از آغاز تا به امروز
  • دوره های مختلف ارگان مرکزی حزب (”مردم“ و ”نامه مردم“)
  • دوره های مختلف مجلۀ ”دنیا“ ارگان تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
  • دیگر نشریه های حزبی: شامل اولین دورۀ ”نامۀ مردم“ که به شکل مجلۀ تئوریک-نظری حزب آغاز به کار کرد؛ نشریۀ ”رزم ماهیانه“ ، برخی شماره های نشریۀ ”ظفر“، ارگان شورای متحدۀ مرکزی اتحادیه های کارگری و زحمتکشان ایران؛ نشریۀ ”پیکار“ برای دانشجویان که کار خود را از خرداد ۱۳۵۰ آغاز کرد؛ نشریۀ ”نوید“ ارثیه گرانقدر رفیق جان باخته رحمان هاتفی (مهرگان) که در یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر میهن ما کار خود را آغاز کرد و تا پیروزی انقلاب بهمن توانست نقش بسزایی در بردن اندیشه های مترقی در جنبش انقلابی رو به رشد کشور ایفاء کند؛ نخستین دورهٔ‌ نشریهٔ ”راه توده“ که از مرداد ۱۳۶۱ تا مرداد ۱۳۶۲ منتشر شد. با یورش رژیم به حزب و دستگیری شمار بسیاری از رهبری حزب ”راه توده“ به عنوان ارگان کمیتۀ برون مرزی حزب تودۀ ایران به فعالیت خود ادامه داد.
  • صفحه ویژه ای برای فرزانۀ فرهیخته، رفیق زنده یاد احسان طبری و آثار پربار او اختصاص داده شده است
  • صفحه ای شامل برخی کتاب ها و متون کلاسیک مارکسیم و همچنین شماری از انتشارات سالهای اخیر حزب
  • گالری چهره های برجستۀ جنبش کمونیستی و شهدای حزب تودۀ ایران

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۳۹، دوشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا