مسایل سیاسی روز

جشن هشتاد سالگی حزب توده ها در سامانه زوم

جشن هشتاد سالگی حزب توده ها  در سامانه زوم

 

تاریخ شنبه ۹ اکتبر از ساعت ۱۹به وقت اروپای مرکزی، ۲۱.۳۰ به وقت ایران و ساعت ۱۳ به وقت شرق آمریکا

برنامه شامل:

¨ سخنرانی رفیق محمد امیدوار، سخنگوی کمیتۀ مرکزی حزب  تودۀ ایران،

¨ سخنرانی رفیق عادلۀ چرنیک بلند، صدر فرقۀ دموکرات آذربایجان

¨ پیام های ویدئویی از صدر حزب کمونیست فرانسه؛ نمایندۀ رهبریحزب کمونیست یونان و عضو پارلمان اروپا؛ نمایندۀ رهبری  حزب کمونیست قبرس

¨ برنامه هنری و اجرای سه قطعه آهنگ و آواز ایرانی

¨ سخنرانی نماینده حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

¨ سخنرانی رفیق شهین دوستدار، از سوی تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

¨ پیام ویدئویی از دبیران کل حزب کمونیست عراق، و حزب کمونیست  بریتانیا

¨ خاطراتی از هشتاد سال مبارزه و زندان

¨ برنامه هنری و اجرای سه قطعه آهنگ

¨ شعر »به فردا« از زنده یاد رفیق محمد زهری و شعر »امید« اثر زنده یاد رفیق احسان طبری

 

نشست به صورت «وبینار» در سامانۀ زوم برگزار خواهد شد و همزمان از کانال فیس بوک و یوتیوب حزب نیز پخش مستقیم خواهد شد. آدرس نشست به قرار زیر است

 

https://us02web.zoom.us/j/86017034259?pwd=SzFlZzYxSE40VHp1bTFZWTBKeEg5UT09

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا