مسایل سیاسی روز

شماری از پیام های پرشور تبریک و همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پیام حزب کمونیست یونان به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ [۲ مهر ۱۴۰۰]

رفقای گرامی،

حزب کمونیست یونان به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران درودهای رفیقانهٔ خود را به کمیتهٔ مرکزی، اعضا، و کادرهای حزب شما تقدیم می‌کند.

حزب کمونیست یونان همبستگی قاطع خود را با حزب تودهٔ ایران و مبارزات طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی در ایران در تأمین و تحقق حقوق اجتماعی و دموکراتیک خود، احیای آزادی‌های سندیکایی و سیاسی، و آزادی زندانیانی که برای تحقق حقوق کارگران و مردم پیکار می‌کنند، ابراز می‌کند. حزب ما خواستار قانونی شدن و فعالیت سیاسی آزاد کمونیست‌های ایران است.

حزب تودهٔ ایران در تاریخ ۸۰ سالهٔ خود با آزار و اذیت حکومت‌های بورژوایی و متحدان خارجی آنها روبرو بوده است و همچنان روبروست؛ حکومت‌هایی که به شیوه‌‌هایی غیرانسانی، ریشه‌کن کردن جنبش کمونیستی در ایران و نابودی این جنبش به طور کلی را هدف قرار داده‌اند.

به علّت موقعیت مهمی که کشور شما در نظام امپریالیستی، در طرح‌های تجاوزکارانهٔ آمریکا و ناتو در منطقه، و در رقابت جاری امپریالیستی دارد، مسئولیت تاریخی‌ای که کمونیست‌های ایرانی به دوش داشته‌اند، بسیار بزرگ بوده است.

حزب کمونیست یونان تهدیدهای آمریکا و ناتو و هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی را که به بهانهٔ سلاح‌های هسته‌یی قصد حمله به ایران را داشته باشد، و به دنبال پیشبُرد طرح بازچینی “خاورمیانهٔ بزرگ” باشد که به زیان همهٔ ملّت‌های منطقه است، مردود می‌شناسد و محکوم می‌کند. صرف‌نظر از بهانه‌هایی که امپریالیست‌ها برای پنهان کردن اقدام‌های تجاوزکارانهٔ خود استفاده می‌کنند، ملّت‌ها باید این اقدام‌ها را به طور گسترده تقبیح و از آنها جلوگیری کنند.

در هر صورت، فقط طبقهٔ کارگر و مردم ایران هستند که می‌توانند راه‌حلی برای مشکلات ایران ارائه دهند.

رفقا،

این روزها مشارکت و همفکری حزب‌های کمونیست اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی با تشدید استثمار سرمایه‌داری و پیامدهای دردناک بحران‌های پی‌درپی سرمایه‌داری ناشی از شدید شدن تضادهای بنیادی این نظام، و پیامدهای رشد سرمایه‌داری بر اساس سودآوری انحصارها مواجه‌اند. ملّت‌های سراسر جهان با همه‌گیری جاری و پیامدهای فاجعه‌بار تضعیف و فروپاشی نظام‌های بهداشت و درمان همگانی-دولتی مواجه‌اند. تجاوز آمریکا، ناتو، و اتحادیهٔ اروپا همراه با شدّت گرفتن رقابت امپریالیستی با چین و روسیه، خطر وقوع جنگ‌های همه‌گیر را پدید آورده است.

رویدادهای اخیر در کشور همسایهٔ شما، افغانستان، ریاکاری انواع نیروهای سرمایه‌داری را افشا کرد که از بهره‌گیری از تاریک‌اندیش‌ترین نیروها برای پیشبُرد منافع خود، علیه منافع ملّت‌ها، دریغ و درنگ نکردند.

حزب ما بر این باور است که همفکری حزب‌های کمونیست در جنبش کارگری-مردمی در مسیری ضدسرمایه‌داری و ضدانحصار، حمله به حقوق کارگران را دفع، و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تأمین منافع نیروهای کارگری-مردمی ارائه خواهد داد.

امروزه میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان متوجه شده‌اند که هیچ راهی برای خروج از این وضع در محدودهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و سلطهٔ انحصارها نمی‌تواند وجود داشته باشد. همهٔ تحوّل‌های جاری بر ضرورت و به‌موقع بودن اِعمال قدرت کارگران، اجتماعی کردن وسایل تولید، برنامه‌ریزی علمی مرکزی، و سوسیالیسم تأکید دارد.

تجربه‌ای که از برپا کردن جامعهٔ سوسیالیستی در قرن بیستم به دست آمد، برتری سوسیالیسم در عرصهٔ تأمین سلامت، کار، و حمایت‌های گستردهٔ اجتماعی را نشان داد؛ نمی‌توان با سرنگون کردن‌‌های ضدانقلابی همهٔ این موارد را از ذهن‌ها پاک کرد. تحوّل‌های جاری، در مجموع، مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش جنبش کمونیستی می‌گذارد. این تحوّل‌ها تأکیدی است بر ضرورت ضدحملهٔ سیاسی-ایدئولوژیک مبتنی بر مارکسیسم-لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری، سازمان‌دهی مجدد انقلابی جنبش کمونیستی، در تقابل با ایدئولوژی و سیاست بورژوایی، و مقابله با فرصت‌طلبی. این مسیری دشوار اما لازم برای سازمان‌دهی و پیشبُرد مبارزهٔ طبقاتی، برای دفاع از منافع طبقهٔ کارگر و اقشار تهی‌دست مردمی، در مبارزه برای سرنگون کردنِ انقلابی، و در راه از بین بردن استثمار انسان از انسان است.

برای شما در مبارزه‌تان توانایی و استقامت آرزو داریم.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

با درودهای رفیقانه،

شعبهٔ بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست یونان

آتن، یونان

 

پیام کمیتهٔ‌ مرکزی آکل به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ [۲ مهر ۱۴۰۰]

رفقای عزیز،

کمیتهٔ مرکزی آکل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس) گرم‌ترین درودهای رفیقانه و پیکارجویانهٔ خود را به مناسبت سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران در ۸۰ سال پیش، به مثابه جانشین شایستهٔ حزب کمونیست ایران، به رهبری و اعضا و مبارزانِ آن حزب برادر تقدیم می‌کند. حزب شما این سالگرد را در دشوارترین شرایط در داخل ایران و در خارج از کشور جشن می‌گیرد، سالگردی که نقطهٔ عطف واقعاً مهمی در تاریخ و جنبش زحمتکشان ایران است.

آکل همراه با شما، مسیر درخشان مبارزهٔ شما را ارج می‌نهد و گرامی می‌دارد؛ سفری انقلابی و رادیکال که شاهد دستاوردها و سهم فراوان حزب شما در تلاش‌های مردم کشورتان برای داشتن ایرانی مستقل و دموکراتیک، برای پیشرفت و رفاه اجتماعی و اقتصادی، و تضمین توسعهٔ همه‌جانبهٔ کارگران و مردم ایران بوده است. کمونیست‌های ایران و حزبشان، با وجود تمام یورش‌های بسیار بی‌رحمانه و مداوم به آن حزب، به‌رغم جان‌فشانی‌ها و از دست دادن هزاران رفیق، حبس‌ها و شکنجه‌ها، تبعید و سرکوب‌های اجباری، هرگز نه‌فقط تسلیم نشدند، بلکه محکم ایستادند و در برابر انواع سرکوب‌ها و سیاست‌های ضد حزب، مقاومت کردند. حزب شما بارها اشتباه بودن پیش‌بینی‌های نیروهای امپریالیستی خارجی و ارتجاعی داخلی در مورد زوال قریب‌الوقوع و در نهایت از بین رفتن کامل حزب را ثابت کرده است.

رفقا!

حزب تودهٔ ایران همهٔ این یورش‌ها را پشت سر گذاشته و همواره توانسته است توان خود را بازیابد و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه ترسیم کند. حزب شما در این کار موفق بوده است، دقیقاً به این دلیل که ریشه‌های عمیقی در میان مردم دارد، زیرا بازتاب‌دهندهٔ آرزوهای قلبی و چشم‌اندازهای آنها برای ایرانی نوین متعلق به مردمش بوده است؛ زیرا اقشار مردمی، کارگران، جوانان، زنان، روشنفکران با دیدن رهبری مقاوم و استوار حزب شما و فداکاری‌های بی‌شمار رفقای شما، حزب شما را با آغوش باز پذیرفتند، از آن دفاع کردند، و به آن ارج نهادند؛ حزبی که بازتابگر قلب و روح همان چشم‌انداز برای ایرانی نوین، برای صلح و دموکراسی و سوسیالیسم است.

آکل به همهٔ رفقایی که در این راه جان خود را داده‌اند، به شهیدان و قهرمانانی که در همهٔ این دهه‌ها با فداکاری‌های خود درخت آزادی و دموکراسی را آبیاری کرده‌اند و نگذاشته‌اند که خشک و قطع شود، ادای احترام می‌کند. ما نیز از این راهِ مبارزه‌جویانه قدرت می‌گیریم. آن روز خواهد آمد که نسل‌های جدید مردم ایران به این تاریخ پُرافتخار و غنی، چنان‌که شایسته است، افتخار کنند.

حزب تودهٔ ایران در سراسر این مسیر 80 ساله در خط مقدّم هر مبارزهٔ کوچک و بزرگ بوده است. به همین دلیل است که حزب شما، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، حزب توده‌هاست. حزب تودهٔ ایران اثر و نشان و سهم خود را در هر عرصه و جنبه‌ای از زندگی مردم ایران گذاشته است. بنابراین، به‌راستی که حزب شما حزب واقعی توده‌ها، و نیرویی به‌واقع میهن‌دوست و در عین حال انترناسیونالیست است.

آکل به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، همبستگی خود را با شما و حمایت ثابت‌قدم و مداوم خود را از مبارزهٔ امروزین شما در راه تأمین صلح، دموکراسی واقعی، و پیشرفت اجتماعی، در برابر رژیم خودکامه و دین‌سالار ایران، و برای تلاش در راه محقق کردن اراده و خواست مستقل مردم و کشور شما، ابزار می‌کند. ما خواستار آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب و بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بنیادین دموکراتیک و حقوق اساسی بشر در ایران هستیم. رفقا! مطمئن باشید که آکل، که خود شرکت فعالی در کارزارهای همبستگی بین‌المللی دارد، همیشه استوار و قاطع در کنار حزب تودهٔ ایران و مبارزهٔ آن می‌ایستد.

منطقهٔ ما به دلیل مداخله‌های دیرینهٔ امپریالیستی خارجی و سیاست‌های صاحبان قدرت و نفوذ و نمایندگان دست‌نشاندهٔ محلی آن، گرفتار مشکلات و درگیری‌های زیادی است که خطرهای تازه‌ای برای صلح و ثبات به وجود آورده است. آشوب‌ها در سطوح گوناگون و فراوانی در جریان است. به همین دلیل است که آکل به طور خستگی‌ناپذیری برای گرد هم آوردن همهٔ نیروهای صلح‌دوست، دموکراتیک، و مترقی به منظور متوقف کردن ماجراجویی‌های تازه می‌کوشد. ما نیز به ضرورت بسیج کردن ملّت‌های منطقه‌مان و به وجود آوردن جنبش صلحی گسترده، متحد، و توده‌یی اعتقاد داریم و در راه تحقق آن می‌کوشیم.

به مناسبت سالگرد تأسیس حزب شما، مایلیم قدردانی خود را از حزب تودهٔ ایران به‌خاطر وفاداری‌اش به سنّت و اصول دیرین انترناسیونالیستی، و به‌خاطر همبستگی همیشگی شما- که یکی دیگر از جنبه‌های شاخص تاریخ حزب شما است- ابزار کنیم.

روابط برادرانه و نزدیک آکل با حزب تودهٔ ایران که بر پایه‌های محکمی بنا شده و در طول سال‌ها، در جریان کنش مشترک و نیز در چارچوب نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری شکل گرفته است، برای ما بسیار ارزشمند است. ما خواهان تعمیق بیشتر این روابط صمیمانه هستیم، و مثل همیشه، عمیقاً قدردان مواضع و ارزیابی‌های حزب شما در مورد تحوّل‌های جاری نه‌فقط در کشور خودتان بلکه به طور کلی در منطقه و مسائل بین‌المللی هستیم.

رفقا!

مسیر مبارزهٔ ۸۰ سالهٔ حزب تودهٔ ایران خود گویای روشن واقعیت است. تاریخ به پیش می‌رود. ما ضمن شادباش گفتن به شما به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، از سخنان تکان‌دهنده و جاودان یکی از بی‌شمار شهیدان حزب شما، رفیق روزبه، در برابر دادگاه نظامی یاد می‌کنیم: “هرگز لکّه‌ای ابر نمی‌تواند موجودیت خورشید را نفی کند و پس از لحظه‌ای، پرتو مستقیم خورشید به همه گرمی خواهد بخشید. اگر از لحظه اسم می‌برم، مقصودم لحظهٔ تاریخی… است… بدون تردید این طوفان‌ها فروخواهد نشست و حقایق عریان خواهد شد. جامعهٔ ایران روزی را نیز خواهد دید که آزادانه دربارهٔ این گونهٔ مسائل بحث کند و نظرات خود را ابراز دارد. آن روز چندان دور نیست.”

گرامی باد ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران!

پاینده باد همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران برای تحقق آزادی، دموکراسی، صلح، حاکمیت ملّی، و استقلال!

پرتوان‌تر باد پیوندهای برادرانه بین آکل و حزب تودهٔ ایران!

کمیتهٔ مرکزی آکل

نیکوزیا، قبرس

 

پیام تبریک حزب کمونیست پرتغال

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ [۲۹ شهریور ۱۴۰۰]

 

رفقای گرامی،

حزب کمونیست پرتغال به مناسبت ۸۰ سالگی تأسیس حزب تودهٔ ایران، همبستگی و درودهای برادرانهٔ خود را به شما تقدیم می‌کند.

تاریخ کمونیست‌های ایران طولانی و قهرمانانه است. فعالیت حزب شما در بیشتر مدّت حیاتش ممنوع بوده است و هزاران کمونیست ایرانی به دلیل دفاع از حقوق کارگران، زنان، دانشجویان، و مردم ایران، به دلیل دفاع از حاکمیت ملی، دموکراسی، صلح، پیشرفت اجتماعی، و سوسیالیسم به زندان افتاده و مورد آزار و اذیت و شکنجه و ترور قرار گرفته‌اند. اما شما همواره ادامهٔ فعالیت و مبارزه حزب خود را فراهم کرده‌اید.

سالگرد بنیادگذاری حزب شما مصادف با زمانی است که جهان در معرض تغییرهایی بزرگ و خطرهایی عظیم قرار دارد. چندین دهه جنگ و تجاوز امپریالیستی، که پس از تغییرهای عظیم در توازن جهانی نیروها بر اثر از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی و فروریزی نظام سوسیالیستی جهان شدّت گرفت، فاجعه‌ای بزرگ برای ملّت‌ها، به‌ویژه در منطقهٔ شما، به بار آورده است. اما مقاومت قهرمانانهٔ ملّت‌های قربانی تجاوز، مانند مردم فلسطین، عراق، سوریه، لبنان، یا یمن، و نیز شکست جنگ‌های تجاوزکارانهٔ آمریکا/ناتو و اسرائیل- که تازه‌ترین آنها در افغانستان بود- نشان می‌دهد که امپریالیسم شکست‌ناپذیر نیست و این ملّت‌ها هستند که با مبارزهٔ خود در نهایت مسیر تاریخ را تعیین می‌کنند.

بحران ساختاری سرمایه‌داری، مقاومت ملّت‌ها، در کنار قدرت‌یابی کشورهای جدید در سطح بین‌المللی، به‌ویژه جمهوری خلق چین، بحران پیشِ روی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی را به طور فزاینده‌ای حادّ می‌کند. اما امپریالیسم، به دلیل ماهیت خود، نظامی تهاجمی و درنده است. روند انحطاط آن، خطر واکنش خشونت‌آمیز ارتجاعی‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری انحصاری را کاهش نمی‌دهد. و این امر، تقویت عمل مشترک و همگرایی همهٔ کمونیست‌ها و دیگر نیروهای ضدامپریالیستی و صلح‌دوست را بیش از پیش مهم و فوری می‌کند. در این صورت، ظهور جنبشی جهانی تضمین می‌شود که در کنار تقویت جنبش بین‌المللی کمونیستی و انقلابی می‌تواند جنگ را متوقف و راه را به سوی آینده‌ای سرشار از پیشرفت اجتماعی و صلح باز کند.

با درود مجدد به مناسبت 80مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، برای حزب شما در مبارزه در راه تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان ایران، برای ایجاد ایران و خاورمیانه‌ای عاری از تجاوز و جنگ امپریالیستی، و در راه پیشرفت اجتماعی، صلح، و سوسیالیسم آرزوی موفقیت داریم.

 

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب کمونیست پرتغال

 

پیام همبستگی و درودهای رفیقانهٔ حزب کمونیست سودان به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

رفقای گرامی،

به مناسبت رویداد مهم ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران، کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست سودان درودهای گرم برادرانه و بهترین آرزوهای خود را به رهبری و اعضای حزب شما تقدیم می‌کند. حزب کمونیست سودان نقش قابل‌توجهی را که حزب تودهٔ ایران در مبارزهٔ مردم ایران در راه رهایی ملّی و اجتماعی ایفا کرد، به یاد دارد. ما نیز همراه با شما، هم از موفقیت‌های به دست آمده شاد و سربلند شدیم، و هم در لحظات شکست و سرکوبی که رژیم‌های ارتجاعی و دیکتاتوری گوناگون علیه شما به راه انداختند، با شما همدرد بودیم. تاریخ مشترک مبارزهٔ پیوسته و بی‌امان ما در خدمت مردم و طبقهٔ کارگر کشورهایمان نمونه‌ای زنده از تعهد به آرمان شریف سوسیالیسم و کمونیسم است.

حزب تودهٔ ایران به‌رغم سرکوب مداومی که در ۴۰ سال گذشته متحمل شده است، نقش مهمی در مبارزهٔ مردم ایران در راه تحقق دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم ایفا کرده است. سهم قاطع حزب شما در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر متشکل، به پیشبُرد آرمان‌های اکثریت ایرانی‌ها برای زندگی کردن در صلح و برخوردار شدن از محصول کارشان منجر شده است. امروزه، در زمانی که حکومت دین‌سالار ایران سیاست‌های سرکوب و یورش‌های بی‌رحمانه‌اش به مقاومت فزاینده در برابر سیاست‌های ورشکسته‌اش را شدّت بخشیده است، حزب تودهٔ ایران همچنان مردم را برای به چالش کشیدن و شکست دادن این تلاش‌ها و گام برداشتن به سوی تحقق و تثبیت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک بسیج می‌کند.

بار دیگر به مبارزهٔ شما درود می‌فرستیم و به شهیدان حزب شما ادای احترام می‌کنیم.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست سودان

 

 

پیام حزب کمونیست هند

 

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ [۳۱ شهریور ۱۴۰۰]

 

رفقای گرامی،

از طرف خودم و شورای ملی حزب کمونیست هند، درودهای برادرانهٔ گرم خود را به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران به رهبری و همهٔ اعضای حزب شما تقدیم می‌کنیم.

بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران رخدادی تاریخی بود که در مبارزهٔ جامعهٔ ایران در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی از یک سو، و تحقق حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی برای مردم ایران از سوی دیگر، نقشی مهم در بسیج کردن طبقهٔ کارگر و دیگر قشرهای اجتماعی جامعهٔ ایران داشت.

حزب تودهٔ ایران در هشتاد سال زندگی سیاسی‌اش به طور عمده فعالیت غیرعلنی داشته است، زیرا هر دو رژیم آن را «غیرقانونی» اعلام کردند. تاریخ حزب تودهٔ ایران تاریخ فداکاری‌های عظیم است. هزاران تن از اعضای حزب شما جان خود را از دست دادند، مورد شکنجه‌های غیرانسانی قرار گرفتند، و هنوز بسیاری از رفقای شما در زندان‌ها حبس‌اند.

ولی همهٔ اینها حزب تودهٔ ایران از ادامهٔ مبارزه‌اش با رژیم ارتجاعی ایران باز نداشت. حزب تودهٔ ایران ضمن اینکه به تلاشش در راه ایجاد جبههٔ متحد ضددیکتاتوری برای تحقق آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایی ایران ادامه می‌دهد، در عین حال، نقشی مهم در سازمان‌دهی فعالیت‌های همبستگی در دفاع از صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در جهان به عهده گرفته است. حزب تودهٔ ایران همواره هر نوع مداخلهٔ نظامی در هر کشور را محکوم کرده است.

ما ضمن شادباش به اعضا و رهبری حزب تودهٔ ایران، افتخار می‌کنیم که همیشه از پیکارهای دموکراتیک مردم ایران حمایت کرده‌ایم. مناسبات ما با حزب تودهٔ ایران نشانه و بازتاب تلاش مشترک ما در مبارزه در راه صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی است.

برای شما در بزرگداشت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران آرزوی موفقیت کامل داریم.

 

با درودهای انقلابی و رفیقانه،

د. راجا، دبیرکل حزب کمونیست هند

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت هشتادمین سالگرد اساسگذاری حزب تودۀ ایران

 

رفقای گرامی،

شادباش‌های گرم رفیقانۀ ما را به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب تودۀ ایران، این گُردان رزمندۀ زحمتکشان ایران و پاسدار اندیشه‌های پیشرو عصرما، بپذیرید. شما در شرایط دشوار اختناق و سرکوب از سوی حاکمیت‌های مستبد شاهی و آخوندی با قامتی افراخته در تاریخ در مواضع کارگران و زحمتکشان پایداری کردید و سرمشقی برای جُنبش‌های انقلابی منطقۀ ما گردید. پیوندهای استواری جُنبش انقلابی افغانستان را با حزب تودۀ ایران در پهنۀ تاریخ گِره زده است و برای ما جای مسرت است که این پیوندها را در بستر پیکار مشترک‌مان برای بهروزی خلقهای ایران و افغانستان تداوم می‌بخشیم.

خروج قوای مسلح امریکا ـ ناتو از افغانستان و استقرار دوبارۀ حاکمیت قرون وسطایی طالبی وضعیت جدید و تهدید آمیزتری را در منطقۀ ما به وجود آورده است. ما در تلاش آنیم تا نیروهای مترقی و دموکراتیک را که در هنگام حضور امریکا ـ ناتو در میهن ما به حاشیه رانده شده بودند، دوباره به صحنۀ سیاسی برگردانیم. یگانه راه نجات مردم افغانستان تقویت همین نیروهاست.

از شما به خاطر حمایت تان از تلاش و مبارزۀ ما سپاسگزاری می‌کنیم.

رفقای عزیز،

یقین کامل داریم که حزب شما در پیکار برحق‌اش نیرومندتر از پیش خواهد شد و جامعۀ ایران را به سوی عدالت احتماعی رهنمون خواهد شد. همکاری رفیقانۀ ما که برمنافع مشترک خلق‌های ما استوار است، به سودِ دنیای کار تمام خواهد شد.

فرخنده باد هشتادمین سالگردِ حزب تودۀ ایران،

زنده باد هبسته‌گی احزاب مترقی جهان!

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

 

پیام شادباش حزب کمونیست شیلی

با درود به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

سپتامبر ۲۰۲۱/مهر ۱۴۰۰

رفقای گرامی حزب تودهٔ‌ ایران،

کمونیست‌های شیلی هشتادمین سالگرد تولد حزب تودهٔ ایران را شادباش می‌گویند. بنیادگذاری حزب شما در۸۰ سال پیش،برآمدِ مبارزهٔ طبقه کارگر ایران و بذرهایی بود که کمونیست‌ها پیشتر کاشته بودند. شکل‌گیری حزب شما بی‌ارتباط با پیشرفت جنبش انقلابی جهان در آن زمان و مبارزهٔ اتحاد شوروی علیه دیو نازی نبود.

حزب تودهٔایران مسیر قهرمانانه‌ای را پشت سر گذاشته است.تاریخ حزب شما در همهٔ۸۰ سال گذشته در عمل در شرایط «غیرقانونی»، و در معرض آزار و اذیت و شکنجه و مرگ بوده است. با این حال،حزب شما همواره نمونه‌ای از پایداری و استواری و موضع‌گیری قاطع در میان گردان‌های انقلابی جهان بوده که برای پیشبرد تاریخ رزمیده‌اند.

برای کمونیست‌های شیلی، همبستگی با مبارزهٔ طبقهٔ کارگر ایران و حزب آن وظیفه‌ای اصولی است. ما به‌خاطر تاریخی که خود پشت سر گذاشته‌ایم می‌دانیم که فعالیت ”غیرقانونی”، زندان، شکنجه، و مرگ رهبران و فعالان حزبی به چه معناست. به همین دلیل است که ما در محکوم کردن جنایت و سرکوب دیکتاتوری علیه حزب شما، در همبستگی با شما ایستاده‌ایم.

امروزه ما در شیلی برای شکست دادن نولیبرالیسم تحمیل شده توسط بورژوازی بزرگ و امپریالیسم آمریکا تلاش می‌کنیم. هدفِ مبارزهٔ ما همچنین متحد کردن ملّت‌های آمریکای لاتین در این مبارزه و در اتحاد برای رهایی و توسعهٔ جوامع خودمان است.

به همین ترتیب،ضمن تأکید دوباره بر همبستگی خود با مبارزهٔ شما در راه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران، حمایت خود را از کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه ابراز می‌کنیم که مورد یورش امپریالیسم و الیگارشی‌های قارهٔما هستند.

گرامی باد هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران!

حزب کمونیست شیلی

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست پاکستان

حزب کمونیست پاکستان ۸۰ مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران را شادباش می‌گوید. حزب ما همبستگی قاطع خود را با رفقای ایرانی و حزب انقلابی و برجستهٔ کارگران و کمونیست‌های ایران، حزب تودهٔ ایران، ابراز می‌کند. ما در پاکستان همواره از مبارزهٔ بزرگ رفقای ایرانی طی این سال‌های دشوار الهام گرفته‌ایم. ما فداکاری‌های بزرگ رفقای حزب تودهٔ ایران را برای زنده نگه داشتن شعلهٔ امید در همهٔ این سال‌ها، حتّیٰ در دشوارترین برهه‌های تاریخ ایران، تحسین می‌کنیم.

حزب کمونیست پاکستان نیز مانند حزب تودهٔ ایران بیشتر اوقات مجبور بوده است در سخت‌ترین شرایط زیرزمینی فعالیت کند. ما خوب می‌فهمیم که دولت‌های کشورهای ما دستورهای امپریالیسم آمریکا را در منطقهٔ ما تحمیل می‌کردند. ما در تاریخ خود بارها دیده‌ایم که این کارگزارانِ دولت‌های امپریالیستی آمریکا در منطقهٔ ما، برای پیشبُرد منافع امپریالیسم جهانی، حقوق بنیادی مردم پاکستان و ایران را نقض کرده‌اند.

ایران شاهد به قدرت رسیدن حکومت جدید بنیادگرایان اسلامی در پی به‌اصطلاح ”انقلاب اسلامی“ بوده است، و ما شاهد سختی‌ها و شکنجه‌ها و قتل‌های فراقضایی و حکم‌های بی‌رحمانه‌ای هستیم که دادگاه‌های اسلامی در مورد رفقای ایرانی ما اِعمال کرده‌اند. اما در عین حال ما شاهد مبارزه و پیکار بزرگ رفقای ایرانی خود هستیم که مبارزه و برنامهٔ خود در دفاع از طبقهٔ کارگر و عدالت اجتماعی را در صدر فعالیت‌های خود نگه داشته‌اند.

پاکستان و تمام منطقه اخیراً شاهد دور تازه‌ای از ظهور و قدرت‌گیری ایدئولوژی بنیادگرای مذهبی و اسلامی پس از جنگ افغانستان بوده‌ است. این ایدئولوژی از مرزهای کشورها عبور کرده است و در حال حاضر، نیروهای ارتجاعی کل موجودیت ما را تهدید می‌کنند. رفقای ما در پاکستان و در منطقه بیش از پیش مورد تهدید این نیروهای ارتجاعی قرار دارند و امروزه افغانستان در زیر حکومت طالبان خطرناک‌تر شده است و ثبات منطقه را به خطر انداخته است. کار ما دشوارتر بوده و اکنون مبارزه در راه تحقق و حفظ دموکراسی و سکولاریسم، بر مبارزهٔ طبقاتی اولویت یافته است.

بیایید بر تعهد خود تأکید کنیم که ما کمونیست‌های منطقه، همراه با هم، در برابر این شرّ بنیادگرایی اسلامی و عناصر کهنه‌اندیش ارتجاعی مبارزه خواهیم کرد.

زنده باد پیکار ما!

زنده باد همبستگی!

زنده باد انقلاب سوسیالیستی!

شعبهٔ بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پاکستان

 

پیام شادباش حزب کمونیست فنلاند

پیام شادباش حزب کمونیست فنلاند به رهبری حزب تودهٔ ایران به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، کهن‌ترین حزب سیاسی معاصر ایران حزب کمونیست فنلاند به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، به شما درود می‌فرستد و همبستگی خود را با شما ابزار می‌کند.

حزب تودهٔ ایران جانشین و ادامه‌دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران است که ۱۰۱ سال پیش تأسیس شد. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران در آن زمان، فعالیت آن حزب را ممنوع کرد، و سپس بر اساس قانون ضدکمونیستی که به «قانون سیاه» معروف شد، آن حزب را غیرقانونی اعلام کرد.

حزب تودهٔ ایران در ۸۰ سال گذشته تجربهٔ گسترده و ارزشمندی در زمینهٔ مبارزهٔ ایدئولوژیک-سیاسی و شرکت در مبارزات کارگری-مردمی انباشته است. حزب کمونیست فنلاند به‌خاطر فعالیت سیاسی الهام‌بخش حزب تودهٔ ایران و تلاش آن حزب برای حفظ هویّت کمونیستی‌اش، به حزب تودهٔ ایران درود می‌فرستد.

به‌رغم فشارهای مستمری که طی ۴۰ سال اخیر بر حزب تودهٔ ایران وارد شده است، نقشی که حزب شما در تحوّل‌های سیاسی داخل ایران داشته است، و همچنان خواهد داشت، چشمگیر است.

حزب کمونیست فنلاند تردیدی ندارد که حزب تودهٔ ایران تمام تلاشش را خواهد کرد تا جنبش صلح، دموکراسی واقعی، و سوسیالیسم تقویت شود، و طبقهٔ کارگر متشکل ایران بتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن مسیر آیندهٔ تغییر، بر اساس خواست و ارادهٔ مردم ایران، ایفا کند.

در مبارزهٔ مشترک ضدامپریالیستی، مارکسیستی، و صلح‌آور در راه تغییر جهان، حزب کمونیست فنلاند خود را در کنار حزب تودهٔ ایران می‌بیند.

حزب کمونیست فنلاند به‌خاطر فعالیت حزب تودهٔ ایران در تقویت شبکهٔ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری به شما درود می‌فرستد.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

زنده باد صلح و همبستگی بین‌المللی!

یوها-پکا واییساینن

صدر حزب کمونیست فنلاند

 

پیام حزب کمونیست ایرلند

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ [۳۰ شهریور ۱۴۰۰]

رفقای عزیز

حزب کمونیست ایرلند به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران همبستگی عمیق خود را با آن حزب ابراز می‌کند. ما همچنین همبستگی خود را با طبقهٔ کارگر و تهی‌دستان ایران ابراز می‌کنیم.

امروز جنبش بین‌المللی کارگران با چالش‌های زیادی مواجه است، از جمله و به‌ویژه تهدید فزایندهٔ صلح جهانی از طرف نیروهای امپریالیسم و به‌خصوص تهدیدهای فزایندهٔ ”جنگ سرد“ جدید علیه چین. نظامیگری و تجاوز نظامی فزایندهٔ نیروهای امپریالیستی فقط می‌تواند به واکنش‌های بیش از پیشِ دولت‌ها و ملّت‌هایی منجر شود که مورد هدف تجاوزهای امپریالیستی قرار دارند.

بحران بزرگ دیگری که طبقهٔ کارگر جهانی و تنگ‌دستان با آن روبرویند، بحران محیط‌زیست است که تأثیر ویرانگری بر تهی‌دستان جهان دارد، بحرانی که بیش از دویست سال در جریان بوده، و ناشی از شیوه تولید سرمایه‌داری است.

اکنون زمان تقویت اتحاد در جنبش بین‌المللی کارگران، تقویت حزب تودهٔ ایران، و تقویت حزب کمونیست ایرلند است.

زنده باد همبستگی ضدامپریالیستی!

با احترام و همبستگی ضدامپریالیستی،

یوجین مک‌کارتَن

دبیرکل حزب کمونیست ایرلند

 

پیام حزب کمونیست آمریکا

رهبری و اعضای حزب کمونیست آمریکا به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران، درودهای رفیقانهٔ خود را به رفقای خود در ایران تقدیم می‌کنند. در هشت دههٔ گذشته، حزب تودهٔ ایران همواره برای منافع طبقهٔ کارگر ایران رزمیده است و حزب ما مفتخر است که از رفقای حزب شما باشد.

تاریخ فعالیت حزب تودهٔ ایران تاریخ آسانی نبوده است. هنوز حتّیٰ یک دهه هم از موجودیت حزب نگذشته بود که رهبران ارتجاعی ایران آن را «غیرقانونی» و مجبور به فعالیت زیرزمینی کردند. با وجود این چالش‌ها، اعضای حزب تودهٔ ایران به نمایندگی از طبقهٔ کارگر ایران و مبارزه برای خواست‌های آن ادامه دادند. حزب شما حتّیٰ در حالی که زیرزمینی و زیر تهدید مداوم به آزار و اذیت فعالیت می‌کرد، نقشی برجسته در جنبش ملّی شدن نفت در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق داشت.

هنگامی که نخست‌وزیر مصدق با کودتای مورد حمایت آمریکا/بریتانیا برکنار شد، نیروهای ارتجاعی که قدرت را در ایران در دست گرفتند، سرکوب و آزار اعضای حزب را افزایش دادند. حزب تودهٔ ایران، با وجود اینکه مجبور به فعالیت در تبعید بود، با کمک رفقای حزب‌های برادر در جهان توانست به مبارزهٔ خود در راه دموکراسی و سوسیالیسم در ایران ادامه دهد.

هنگامی که انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ آغاز شد، حزب تودهٔ ایران نقش برجسته‌ای در سرنگونی شاه مستبد داشت. حزب تودهٔ ایران پیشاهنگ مبارزه برای انقلاب ترقی‌خواهانه، سوسیالیستی، و دموکراتیک بوده است. این پیام و تعهد حزب تودهٔ ایران مورد پذیرش مردم ایران قرار گرفت و حزب تودهٔ ایران در سراسر کشور رشد کرد. اما زمانی که دین‌سالاران راست‌گرا و محافظه‌کار به قدرت رسیدند، در تلاش برای خاموش کردن پیام سوسیالیستی توده‌ای‌ها، حزب شما را ستیزه‌جویانه و با خشونت مورد آزار و اذیت قرار دادند. در آغاز سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲ تقریباً کل رهبری همراه با هزاران عضو و هوادار حزب تودهٔ ایران توسط نیروهای امنیتی رژیم ولایی بازداشت، و سپس زندانی و شکنجه شدند. در سال ۱۹۸۸/۱۳۶۷ شمار زیادی از این اعضای زندانی حزب اعدام شدند که آنها را در گورهای جمعی دفن کردند. با وجود تمام بی‌رحمی‌های خشنی که نسبت به اعضا و رهبران حزب تودهٔ ایران اعمال شد، این رفقا هرگز دست از مبارزه در راه سوسیالیسم برنداشتند و هرگز مارکسیسم-لنینیسم را رها نکردند. آنها به مبارزه با حکومت ارتجاعی در کشور خود و برای دفاع از منافع طبقهٔ کارگر ایران ادامه داده‌اند. امروزه حزب تودهٔ ایران صدای پیشرو نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران است. مبارزه برای دفاع از منافع طبقهٔ کارگر ایران فقط محدود به پیکار با نیروهای ارتجاعی در هر کشور نیست. ایران یکی از هدف‌های اصلی امپریالیسم آمریکا است که برای به زانو درآوردن طبقهٔ کارگر ایران به تحریم‌های اقتصادی متوسل می‌شود. ما در حزب کمونیست آمریکا افتخار داریم که در کنار رفقای خود در ایران با امپریالیسم و در راه آیندهٔ سوسیالیستی برای طبقهٔ کارگر ایران می‌رزمیم.

باشد که حزب تودهٔ ایران بتواند به مبارزهٔ عادلانهٔ خود ادامه دهد و مردم ایران را به سوی آینده‌ای بهتر هدایت کند.

زنده باد حزب تودهٔ ایران، و زنده باد انترناسیونالیسم کمونیستی!

آلوارو رودریگز

دبیر شعبهٔ بین‌المللی حزب کمونیست آمریکا

از طرف روزانا کمبرون و جو سمیز، رهبران مشترک حزب کمونیست آمریکا

 

 

پیام تبریک حزب مردم فلسطین

 

رفقای گرامی،

 

از طرف رهبری، اعضا، و هواداران حزب مردم فلسطین، گرم‌ترین شادباش‌های خود را به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب مبارز تودهٔ‌ ایران به شما، و از طریق شما به همهٔ اعضای آن حزب برادر و همهٔ ترقی‌خواهان ایران تقدیم می‌کنیم. تاریخ طولانی حزب شما در دفاع از آیندهٔ بهتر برای مردم ایران و در راه ترقی و استقلال کشورتان، رهایی اقتصادی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، و سوسیالیسم در ایران، مشحون از صفحه‌های فراوان مبارزه و از خود گذشتگی است. در همین مناسبت، خود را موظف می‌دانیم که به‌خاطر موضع محکم شما در حمایت از آرمان عادلانهٔ مردم ما و ابراز همبستگی با مبارزهٔ مردم فلسطین برای پایان دادن به اشغال اسرائیلی، تأمین حق حاکمیت، و برقراری دولت مستقل فلسطین در درون مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷، با پایتخت آن در اورشلیم، و تضمین حق پناهندگان به بازگشت به میهن خود مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، و نیز آزادی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، صمیمانه از شما سپاسگزاری کنیم.

گرم‌ترین شادباش‌ها و صمیمانه‌ترین آرزوهای ما را بپذیرید.

مبارزهٔ شما سرانجام به پیروزی خواهد رسید.

 

بسام الصالحی

دبیرکل حزب مردم فلسطین

 

 

پیام تبریک حزب کمونیست استرالیا به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

۶ سپتامبر ۲۰۲۱ [۱۵ شهریور ۱۴۰۰]

 

رفقای گرامی،

حزب کمونیست استرالیا درودهای گرم و رفیقانهٔ خود را به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ‌ ایران تقدیم به شما می‌کند. ما به تلاش‌های شجاعانهٔ رفقای حزب تودهٔ ایران درود می‌فرستیم که هشت دهه است با انبوهی از چالش‌های سیاسی و جانی روبرو بوده‌اند و در قامت حزبی که منافع مردم ایران را نمایندگی می‌کند، با قدرت پابرجا مانده‌اند. رفقای ما در حزب تودهٔ ایران امروزه تجربهٔ فراوان و تاریخچه‌ای پرافتخار دارند. خاطرهٔ رفقای بسیاری را گرامی می‌داریم که جان و زندگی خود را در راه شریف‌ترین آرمان، رهایی از وحشیگری امپریالیسم و سرمایه‌داری، فدا کردند.

حزب کمونیست استرالیا همواره با سیاست‌های امپریالیستی علیه ایران مخالف بوده و در کارزار «دست‌ها از ایران کوتاه» شرکت کرده است. ما با این دیدگاه حزب تودهٔ ایران موافقیم که رهایی هر کشور از رژیم‌های سرکوبگر فقط به دست خود مردم آن کشور، و نه نیروهای خارجی، امکان‌پذیر است.

پایداری و استقامت رفقای ایرانی برای ما الهام‌بخش است و همبستگی کامل خود را با مبارزات شما ابراز می‌کنیم.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

زنده باد انترناسیونالیسم طبقهٔ کارگر!

به امید پیروزی سوسیالیسم،

وینی مولینا، شعبهٔ بین‌المللی حزب کمونیست استرالیا

پیام حزب کمونیست کلمبیا

به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، گرم‌ترین درودهای خود را به رفقای توده‌ای تقدیم می‌کنیم. حزب تودهٔ ایران به مثابه جانشین و ادامه دهندهٔ‌ راه حزب کمونیست ایران، بازتاب دهندهٔ آرزوها و آرمان‌های مردم ایران در مقابل دخالت‌های امپریالیستی و تهدیدهای همیشگی آن به تجاوز بوده است. ما از شرایط دشوار مبارزهٔ مردم ایران در سراسر تاریخ معاصر آگاهی داریم. نقش پیشاهنگ حزب تودهٔ ایران و تلاش بی‌وقفهٔ آن برای ترویج اندیشه‌های ترقی و صلح در منطقهٔ خاورمیانه و جهان، و مبارزه در راه دموکراسی و سوسیالیسم، برای ما روشن است.

در این سالگرد تاریخی، کمونیست‌های کلمبیا بار دیگر بر پیمان دوستی و همبستگی برادرانهٔ خود با حزب تودهٔ ایران و مبارزهٔ عادلانهٔ مردم ایران در راه سوسیالیسم و بهروزی تأکید می‌کنند.

زنده باد همبستگی ضدامپریالیستی!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کلمبیا

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۳۹، دوشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا