کارگران و زحمتکشان

اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری زندگی بازنشستگان را به زیر خط فقر کشانده است

با هزینه‌های لگام‌گسیخته درمان بعد از اجرای دو دور به‌اصطلاح همسان‌سازی حقوق، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۴ میلیون تومان یعنی یک‌سوم خط فقر حداقلی ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده بود. بار دیگر برای دستیابی به مستمری بالاتر از خط فقر و درمان رایگان، روز ۱۱ مهرماه بازنشستگان کارگری در مقابل مجلس در تهران و مقابل ادارات تأمین اجتماعی در ده‌ها شهر کشورمان تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. روز ۱۲ مهرماه بازنشستگان شرکت هواپیمایی (هما)، در اعتراض به دریافت نکردن مستمری‌شان مقابل سازمان برنامه‌وبودجه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تا کنون رژیم ولایی گامی جدی و عملی‌ای به‌پیش در جهت تأمین خواسته‌های بازنشستگان به‌ویژه کارگران بازنشسته برنداشته و مسائل مبرمی مانند همسان‌سازی، افزایش مستمری، و درمان رایگان هم‌چنان از مطالبه‌های تحقق‌نیافته بازنشستگان زحمتکش کشورمان است.

در تمامی اعتراض‌ها و تجمع‌های اعتراضی، بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان کارگری خواسته‌های مهم‌شان را چنین عنوان کرده‌اند: رسیدن به حق و حقوق قانونی ازکارافتادگان و بازماندگان حداقل بگیران، دریافت ۲۵ درصد الباقی ۷۵ درصد از ۱۰۰ درصد متناسب‌سازی حقوق، در نظر گرفتن حق عائله‌مندی برای خانم‌های بازنشسته، دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، افزایش حقوق‌ها بر اساس سبد معیشت و مواد ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، عدم برداشت از صندوق سازمان تأمین اجتماعی، الزام به درمان کامل و رایگان تمام ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی، برگشت بیش از ۱۰۰ قلم دارو به تحت پوشش بیمه، و پرداخت عیدی به بازنشستگان همانند کارگران شاغل به میزان دو ماه حقوق.  با تورم لگام‌گسیخته و با مستمری یک‌سوم خط فقر بازنشستگان، برگزاری ایلنا، ۶ مهرماه، با تأکید روی “حذف لبنیات و تخم‌مرغ” از سفره‌های زحمتکشان، نوشت: “اول گوشت قرمز، بعد گوشت سفید و در مرحله بعد، برنج که هر کیلو ۵۰ هزار تومان است، حذف شدند و امروز لبنیات و تخم‌مرغ نیز در حال پرکشیدن از سفره‌ها هستند.” در یک‌چنین شرایطی کارگران و بازنشستگان انتظارترمیم دستمزد و مستمری خود را داشتند، اما رژیم ولایت فقیه اجرای فاز دیگری از هدفمندی یارانه‌ها و تحمیل سیاست صدقه‌ای و فقر گسترده‌تر به زحمتکشان را به‌عنوان راه‌حل برای تأمین کسری بودجه انتخاب کرده است. در حالی‌که کارگزاران رژیم از نیاز ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به دریافت یارانه صحبت می‌کنند، هدف رژیم ولایی با ترفند “اصلاح و واقعی کردن قیمت برق” و حذف “یارانه پنهان انرژی در کشور”، تعمیق دستبردش به سفرۀ زحمتکشان در فقر مطلق آنان است. با حذف یارانه‌های به‌اصطلاح “آشکار و پنهان” و در نظر گرفتن دولت به‌عنوان “پدر جامعه”، رژیم فاسد ولایی قصد دارد “یارانه پدرانه” به زحمتکشان پرداخت کند. رئیس انجمن سالمندان ایران به ایلنا ، ۶ مهرماه،  گفت: “فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی است و این میزان فقر در زنان سالمند بیشتر است… ۵۵ درصد از سالمندان حقوق بازنشستگی نمی‌گیرند.” به‌عبارت‌دیگر، بازنشستگان کارگری که مستمری یک‌سوم خط فقر را دریافت می‌کنند وضعیت‌شان از وضع اسفباری که رژیم ولایی برای دیگر شهروندان به‌وجود آورده بهتر است. با سازمان‌دهی مبارزۀ زحمتکشان می‌توان به فقر و فلاکتی که رژیم فاسد ولایی به آنان تحمیل کرده است پایان داد.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۵۱، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا