مسایل سیاسی روز

سخنرانی رفیق گودرز اقتداری نمایندۀ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حزب توده ایران این سالگرد را در دشوارترین شرایط سیاسی موجود در خارج از کشور جشن می‌گیرد، بنیان گذاری و آغاز فعالیت حزب توده ایران ، بی تردید نقطهٔ عطف بسیار مهمی در تاریخ  مبارزات تجدد خواهی میهن و جنبش زحمتکشان ایران است. در این مسیر دشوار حزب شما دوران سختی را پشت سر گذاشته است و جان‌های شیفته بسیاری را تقدیم جنبش نوین و دمکراتیک میهنمان کرده است.

ما به اتفاق و با امید به بهروزی زحمت کشان میهن، برای رسیدن به دنیایی سرشار از صلح ، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان، رزمی مشترک، گرامی و  پر هزینه را پشت سر نهاده ایم. ما، رنج زندان و شکنجه را با هم آزموده ایم، چه بسیار رفقای نامیرای ما که آخرین روز ها و لحظه های هستی و  واپسین بدرود ها را با هم و در کنار هم بوده اند.  ما همچنان بر این عهد و این پیمان ایستاده ایم که تلاش و پیکار ما، تا رسیدن به چشم‌اندازهای مشترکمان برای رسیدن به ایرانی، آزاد، دمکراتیک، نوین و متعلق به همه اقشار مردمی بویژهِ کارگران و زحمتکشان، جوانان، زنان، و روشنفکران میهن و دستیابی به صلح، دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک پایان نخواهد گرفت.

نگاهی به مصوبات کنگره اول حزب توده ایران مصوب هفدهم مهرماه ۱۳۲۱ نشان میدهد که کشور ما هشتاد سال بعد نیز همچنان نتوانسته است به سه اصل از مرام نامه حزب یعنی: “همکاری دوستانه با کلیه کشورهای آزادیخواه بر أساس تساوی حقوق ملل و صلح جهانی”، “استقرار حکومت ملی و رژیم دموکراسی” و مبارزه  برای ایجاد “یک دستگاه اقتصادی مترقی و متمرکز مبتنی بر حفظ منافع اکثریت مردم ایران” دست یابد. چه در دوران رژیم پادشاهی و چه بعد از انقلاب بهمن و رژیم جمهوری اسلامی کنشگری سیاسی برای رسیدن به این خواست ها برای اعضای حزب شما با زندان و شکنجه و تبعید همراه بوده است و هر دو رژیم مستبد شاه و شیخ، تلاش شما برای رسیدن به همین خواسته های بدیهی و انسانی را بر نتابیده اند. جهان اما در این هشتاد سال بسیار دیگرگون شده است. علیرغم پیشرفت های تکنولوژیک و انقلابات متعدد صنعتی شوربختانه اشکال نوین سرمایه داری و کانسرن های امپریالیسم مالی و صنایع میلیتاریستی و امنیتی کنترل بیشتری بر جهان یافته و دست باز تری در تخریب جهان و محیط زیست متعلق به همه باشندگان گیتی یافته اند. طی چهار دهه اخیر در سایه همین دست اندازی ها و در نتیجه سیاست های نابخردانه رژیم اسلامی مردم میهن ما ازامکانات بازهم محدود تری برخوردار و از قافله پیشرفت های تکنولوژیک دورمانده اند. منطقهٔ خاورمیانه به دلیل مداخله‌های دیرینهٔ امپریالیستی و سیاست‌های توسعه طلبانهٔ صاحبان قدرت و نفوذ و نمایندگان دست‌نشاندهٔ محلی آنان، گرفتار تنش ها و درگیری‌های زیادی است که خطرهای تازه‌ای برای صلح و ثبات به وجود آورده است. در ضرباتی که طی تمام این دوران گاهاٌ با کمک دستگاه های اطلاعاتی بیگانه به حزب شما و سازمان ما وارد آمده نقش جدی دشمنان جهانی در توطئه برای درهم شکستن صفوف نیروهای مترقی و ضد امپریالیستی انکار نشدنی بوده و سرکوب نیروهای چپ در کشور جای ویژه ای داشته است. وظیفه ماست که به طور خستگی‌ناپذیر برای گرد آوردن همهٔ نیروهای صلح‌دوست، دموکراتیک، و مترقی به منظور متوقف کردن ماجراجویی‌های تازه بکوشیم.

رفقای گرامی

۸۰ سال مبارزه پیگیر اما، پر فراز و نشیب حزب تودهٔ ایران، گویای روشن عزم و اراده شما در تحقق آمال و آرزوهای انسانی حزب توده ایران برای میهن و جهان است.  سازمان ما این روز بزرگ و‌ خجسته را به شما، رفقای حزب توده ایران، حزب ارانی ها، روزبه ها، تیزابی ها، افضلی ها، فردین ها و دیگر جانباختگان سرفراز توده ای شادباش گفته و برایتان آینده ای موفق و پرفروغ را آرزومند است.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پانزده مهرماه ۱۴۰۰

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا