مسایل بین‌المللیمسایل سیاسی روز

شماری از پیام های پرشور تبریک و همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پیام شادباش حزب کمونیست فدراسیون روسیه به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

رفقای عزیز،

به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ‌ ایران، جانشین برازندهٔ حزب کمونیست ایران، یکی از قدیمی‌ترین حزب‌های کمونیست با تاریخچهٔ ۱۰۱ ساله و نخستین سازمان مارکسيستى در کشورشما، کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به‌گرمی به شما تبریک می‌گوید.

از سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ حزب تودهٔ ایران آزمون‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. فعالیت حزب شما ممنوع شده است و شما مجبور به فعالیت مخفیانه هستید. فعالیت پنهانی شما در همهٔ این سال‌ها نمونهٔ بارزی از شجاعت و عزم و اراده، و تعهد به آرمان‌های سوسیالیسم است.

با وجود تغییر رژیم، کمونیست‌های ایران هنوز با یورش مداوم حاکمان کنونی مواجه‌اند. با این حال، هیچ شرایط سختی باعث نشد که شما از مبارزهٔ خود برای دستیابی به آینده‌ای بهتر و شکوفا برای مردم ایران، و در راه استقلال، عدالت، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک دست بردارید.

ما قدردانِ سهم و نقش حزب شما در تقویت همبستگی و همکاری بین‌المللی با حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای دیگر هستیم.

امروزه همبستگی و حمایت، به‌ویژه برای کمونیست‌های همهٔ کشورها، امری مهم است. ما همبستگی خود را با مبارزهٔ دشوار شما و تعهد شما به پیشبُرد هدف‌ها و آرمان‌های مشترکمان در راه رسیدن به سوسیالیسم ابراز می‌کنیم.

ما مطمئن هستیم که با وجود همهٔ دشواری‌ها، حزب شما راهی را که از پیش تدوین شده است تغییر نخواهد داد، و هواداران و دوستان جدیدی خواهد یافت.

برای شما پایداری، عزم و اراده، و خوش‌بینی انقلابی در مبارزه برای ساختن آیندهٔ بهترِ مردم ایران آرزو می‌کنیم.

با احترام‌های رفيقانه،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

مسکو، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ [۵ مهر ۱۴۰۰]

 

پیام شادباش کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا

کاراکاس، اکتبر ۲۰۲۱

رفقای گرامی،

به نمایندگی از کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا (CPV) به شما درود می‌فرستیم و به مناسبت بزرگداشت 80 سالگی تأسیس حزب پرافتخار تودهٔ ایران در اکتبر ۱۹۴۱ [مهر 1320]، که ضرورتی عینی برای طبقهٔ کارگر و مردم ایران بود، به شما و همهٔ فعالان حزب شما شادباش می‌گوییم.

ما خوب می‌دانیم که حزب تودهٔ ایران همیشه در شرایطی بسیار دشوار مبارزه کرده که اکثر سال‌های آن در شرایط «غیر قانونی» بوده است. پس از یورش‌های وحشیانه به حزب شما در فوریه 1983 [بهمن ۱۳۶۱]، شما مجبور شدید فعالیت‌های حزب را مجدداً سازمان‌دهی کنید و آنچه را از ساختار حزب در ایران باقی مانده بود نجات دهید.

در سال ۱۹۸۸/۱۳۶۷ شمار زیادی از رهبران، کادرها، اعضا، و هواداران حزب تودهٔ ایران که از زمان یورش‌های سال ۱۹۸۳ [۱۳۶۲-۱۳۶۱] به حزب شما، بازداشت شده بودند، اعدام شدند. افتخار و سربلندی از آنِ همهٔ آن رفقاست! آنها هرگز فراموش نخواهند شد.

حزب کمونیست ونزوئلا همبستگی تام خود را با شما، در راه تقویت سازمان‌های و فعالیت‌های حزبی و تدارک برگزاری کنگرهٔ 7، ابراز می‌کند.

ما مطمئن هستیم که با سنّت انقلابی قهرمانانهٔ حزب تودهٔ ایران، حزب شما پیروزی‌های بیشتری به دست خواهد آورد، و در مبارزات ملی و بین‌المللی در راه رهایی ملی ملت‌ها و تصرف قدرت به دست پرولتاریا و سوسیالیسم جهانی شرکت خواهد کرد.

بین حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست ونزوئلا دوستی تاریخی درازمدّتی وجود دارد. ما، از جانب کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، از شما به‌خاطر همبستگی پیگیرتان با حزب ما در مبارزه سیاسی کنونی، که وضعیتی کاملاً متفاوت با وضعیتی است که در دو دههٔ اخیر در روند سیاسی با آن درگیر بوده‌ایم، سپاسگزاری می‌کنیم.

ما خواهان تعمیق روابط دوجانبهٔ حزب‌هایمان هستیم و بسیار مایلیم که پیوندهای رفیقانهٔ دوستی، همبستگی، و همکاری خود با حزب تودهٔ ایران را به همین ترتیب حفظ کنیم.

برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت در مسئولیت‌های والای‌تان داریم. حزب تودهٔ ایران همیشه می‌تواند روی همبستگی و حمایت حزب کمونیست ونزوئلا حساب کند.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

پاینده باد انترناسیونالیسم طبقهٔ کارگر!

با درودهای رفیقانه،

اسکار فیگوئرا، دبیرکل، کارولوس ویمر، دبیر شعبهٔ بین‌المللی

 

 

پیام شادباش کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

دهلی نو، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ [۸ مهر ۱۴۰۰]

رفقای گرامی،

حزب کمونیست هند (مارکسیست) درودهای انقلابی خود را به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران به شما تقدیم می‌کند. ما به رهبری و همهٔ اعضای حزب تودهٔ ایران درود می‌فرستیم و بار دیگر بر همبستگی صمیمانه خود با حزب شما تأکید می‌کنیم.

از زمان شکل‌گیری حزب تودهٔ ایران در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰، حزب شما با محاکمه‌ها و دشواری‌های زیادی روبرو بوده است. به‌رغم سرکوب شدیدی که علیه حزب تودهٔ ایران صورت گرفته است، طبقات حاکم نتوانسته‌اند شعلهٔ اندیشه‌های سوسیالیسم را در مردم ایران خاموش کنند. نیز نتوانستند موفق شوند که حزب تودهٔ ایران را از بین ببرند. مبارزاتی که حزب شما در تمام این سال‌ها، به‌رغم شرایط سیاسی خصمانه علیه حزب، به پیش برده است، همیشه الهام‌بخش باقی خواهد ماند.

امروزه جهان در حال گذر از مرحلهٔ جدّی دیگری از بحران سرمایه‌داری است که همراه با همه‌گیری کنونی، بر زندگی مردم اثر ویرانگری داشته است. امرزه توخالی بودن و محدودیت‌های نظام سرمایه‌داری بیشتر و بهتر از هر زمان دیگری در معرض دید ملت‌ها قرار دارد. مردم به‌تدریج به برتری سوسیالیسم به‌مثابه تنها جایگزین پی می‌برند. طبقات حاکم در سراسر جهان که این تحولات نگرانشان کرده است، تلاش می‌کنند وحدت طبقاتی [زحمتکشان] را بشکنند و به نام نژاد، مذهب، قومیت، و ملیت بین مردم تفرقه بیندازند. آنها همه نوع بنیادگرایی مذهبی و دیگر نیروهای راست افراطی را ترویج و تقویت می‌کنند. ما باید بر این نقشهٔ طبقات حاکم غلبه کنیم و وحدت طبقاتی ایجاد کنیم تا مردم را برای تحوّلی اجتماعی بسیج کنیم.

ما مطمئن هستیم که حزب تودهٔ ایران از این مناسبت مهم برای بخشیدن جان تازه‌ای به حزب و هدایت کردن مسیر حرکت مردم ایران به سمت آینده‌ای روشن‌تر استفاده خواهد کرد. حزب کمونیست هند (مارکسیست) معتقد است که در کشورهایی مانند کشورهای ما، پیش از رسیدن به مرحلهٔ انقلاب سوسیالیستی، باید از مرحلهٔ انقلابی دموکراتیک مردم عبور کرد. ما یقین داریم که حزب تودهٔ ایران نیز با توجه به شرایط مشخص کشورتان، مسیر گذار مشابهی را می‌بیند. دورهٔ کنونی فرصت‌های زیادی را پیش روی ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آنها هدف‌هایمان را تحقق بخشیم. به نمایندگی از حزب کمونیست هند (مارکسیست)، بار دیگر برای تلاش‌ها و پیکارهای حزب شما آرزوی موفقیت می‌کنیم، و تکرار می‌کنیم که با توجه به پیوندهای برادرانهٔ نزدیک بین دو حزب ما، و ده‌ها سال دوستی مشترک، شما همیشه می‌توانید روی همبستگی ما حساب کنید.

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

 

پیام شادباش حزب کمونیست برزیل به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران 

برازیلیا، ۳۰  سپتامبر ۲۰۲۱  [۸ مهر ۱۴۰۰]

 

رفقای عزیز،

با خشنودی فراوان، هشتادمین سالگرد تأسیس حزب پُرافتخار شما را تبریک می‌گوییم.

حزب تودهٔ ایران در این هشت دهه توانمندی و قهرمانی منحصر به فردی در دفاع از آرمان‌های حاکمیت ملی، دموکراسی، و سوسیالیسم- تنها راه واقعی رهایی کارگران و ملّت‌ها- نشان داده است.

بحران کنونی سرمایه‌داری و همه‌گیری کووید-۱۹ ثابت می‌کند که سرمایه‌داری و امپریالیسم هیچ چشم‌انداز واقعی امیدبخشی برای بشریت ندارد. حزب کمونیست برزیل (PCdoB) با تأکید مجدد بر پیوند دوستی و همبستگی خود با حزب تودهٔ ایران، امیدوار است که روابط دوجانبهٔ ما  بر اساس مبارزهٔ مشترک ضدامپریالیستی در راه ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم تقویت شود و گسترش یابد.

هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران خجسته باد!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

والتر سورنتینو، دبیر شعبهٔ روابط بین‌المللی

حزب کمونیست برزیل 

 

 پیام شادباش حزب کمونیست سوریه به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

دمشق، ۲ اکتبر ۲۰۲۱ [۱۰ مهر ۱۴۰۰]

 

رفقای عزیز،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست سوریه، به نمایندگی از اعضا و هواداران حزب، گرم‌ترین شادباش‌های رفیقانهٔ خود را به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس حزب پُرافتخار تودهٔ ایران به شما تقدیم می‌کند.

حزب شما با مبارزهٔ دشوار و فداکاری‌های عظیم اعضایش، صفحات درخشانی از تاریخ معاصر ایران را نوشته است. نام قهرمانان شهیدی مانند خسرو روزبه، الگویی برای مبارزهٔ فداکارانه در راه دفاع از منافع مردم و پیروزی سوسیالیسم شده است.

اعضای حزب شما در خط مقدم مبارزه با حکومت شاه بودند که سرسپردهٔ امپریالیسم جهانی بود. شما با وجود همهٔ سختی ها و رنج‌ها در موضع خود ثابت‌قدم ماندید. بعد از حکومت شاه نیز موضع حزب توده ایران در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک روشن بوده است.

همبستگی بین‌المللی با مبارزات ملت‌ها در راه دستیابی به آزادی و پیشرفت نیز نماد و شاخص دیگر حزب تودهٔ ایران است.

حزب کمونیست سوریه فعالانه در مبارزهٔ عمومی مردم سوریه با تجاوزگری امپریالیستی و صهیونیستی و علیه جناح‌های تروریست و تاریک‌اندیش که مُجری سیاست‌های امپریالیستی‌اند، شرکت دارد.

حزب کمونیست سوریه ضمن شرکت در مبارزهٔ عمومی ملی خود، شعارهای طبقاتی روشنی را نیز مطرح می‌کند و از حقوق زحمتکشان دفاع می‌کند. سیاست حزب ما مبتنی بر سه رُکنی است که پنجاه سال پیش در کنگره‌های حزب تصویب شد، و عبارتند از:

*همکاری با همهٔ نیروهای میهن‌دوست و مترقی کشور

*مبارزهٔ مداوم در دفاع از منافع و خواست‌های توده‌های زحمتکش

*دفاع از استقلال حزب در موضوع‌های اصولی و مسائل عمدهٔ سیاسی.

حزب ما مشتاق تقویت و گسترش روابط خود با شما حزب برادر است.

فرخنده باد هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران!

زنده باد مارکسیسم-لنینیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

 

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست سوریه

 

 

 پیام شادباش حزب کمونیست آلمان به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

رفقای عزیز،

حزب تودهٔ ایران اکنون به ۸۰ سال تاریخ خود نگاه می‌کند که طی آن همواره پیگیرانه در دفاع از منافع و حقوق طبقهٔ کارگر ایران، و زنان و جوانان کارگر و دانشجو، رزمیده و آنها را در مبارزات اجتماعی و سیاسی رهبری کرده است، اگرچه در بیشتر مدّت حیاتش، در شرایط «غیرقانونی» مبارزه کرده است.

شاخص روابط کمونیست‌های ایرانی و آلمانی همواره دوستی و احترام متقابل بوده است. پیش از این، در زمان حزب متحد سوسیالیستی آلمان (SED) در جمهوری دموکراتیک آلمان و در زمان فعالیت حزب کمونیست آلمان در جمهوری فدرال آلمان، هر دو حزب، با روح انترناسیونالیسم پرولتری، روابط نزدیک خود را با حزب تودهٔ ایران حفظ کردند. امروزه نیز همان پیوند در روابط حزب کمونیست آلمان با حزب شما حفظ شده است.

حزب باتجربه و آبدیدهٔ شما طوفان‌های زیادی را در مبارزهٔ طبقاتی پشت سر گذاشته و مجبور شده است در مبارزه در راه سوسیالیسم، صلح، و دموکراسی فداکاری‌های بزرگی بکند. اما قدیمی‌ترین حزب موجود ایران از بین نمی‌رود؛ به حیات خود ادامه می‌دهد و برای آینده‌ای سوسیالیستی می‌رزمد.

روز سقوط دیکتاتوری خواهد رسید؛ روزی که توده‌های مردم ایران قیام می‌کنند و بندهای خود را می‌گسلند. این پاداش کمونیست‌هایی خواهد بود که دهه‌ها تاریکی را با بالا نگه داشتن سر خود، پشت سر گذاشته‌اند.

زنده باد حزب تودهٔ ایران، حزب کمونیست‌های ایران!

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

رناته کوپه،  دبیر شعبهٔ بین‌المللی

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست ترکیه

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ [۵ مهر ۱۴۰۰]

رفقای عزیز،

 

حزب کمونیست ترکیه هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را با احساسات برادرانه و رفیقانه شادباش می‌گوید. ما به خوبی از چالش‌ها و مبارزات حزب شما در هشتاد سال گذشته در ایران، نخست در رژیم شاهنشاهی و سپس در مقابل جمهوری اسلامی ایران، آگاه هستیم. حزب تودهٔ ایران با این میراث مبارزاتی همچنان پیام‌آور رهایی اجتماعی واقعی است و نشان می‌دهد که کارگران و زحمتکشان را نمی‌توان مجبور به انتخاب بین امپریالیسم و ارتجاع مذهبی کرد.

تجاوزگری امروزی امپریالیسم آمریکا و متحدانش علیه ایران بدون تردید بدین معناست که بار رقابت میان طبقات استعمارگر بر مردم ایران تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، روحانیان مرتجعی که بر ایران حاکم‌اند از این فرصت تجاوزگری آمریکا برای حفظ مصنوعی مشروعیتی که این رژیم پوسیدهٔ مذهبی از دست داده است، استفاده می‌کنند. همان‌طور که روند انتخابات در ماه‌های اخیر نشان داد، طبقات استثمارگر در ایران در تنگنا و بن‌بست قرار گرفته‌اند. اعتصاب‌های فزایندهٔ کارگران نفت و پتروشیمی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که چه نیروهایی می‌توانند رژیم ضدانقلاب ایران را شکست بدهند.

در منطقهٔ ما، بحران‌های سرمایه‌داری فرصت‌هایی را برای گزینهٔ سوسیالیستی انقلابی و همیاری آن با طبقهٔ کارگر فراهم آورده است. ما کمونیست‌های ترکیه، با استفاده از این فرصت‌ها، نیروهای روشنگر و میهن‌دوست دارای گرایش سوسیالیستی در کشورمان را علیه دولت خائن و مذهبی “حزب عدالت و توسعه” سازمان‌دهی می‌کنیم. به همین ترتیب، ما باور راسخ داریم که نیروهای روشنگر و میهن‌دوست در میان مردم ایران با سازمان‌دهی مبارزه در برابر رژیم مذهبی و سرکوب امپریالیستی در کشور همسایهٔ ما ایران، پیروز خواهند شد.

ما ضمن گرامیداشت هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران و ابراز شور همبستگی انقلابی خود به این مناسبت، به حزب شما درود می‌فرستیم که نقش مسئولانه‌ای در این وظیفهٔ مبارزاتی، و به پیش بردن آن در آینده، به عهده گرفته است.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ترکیه

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست کانادا

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ [۵ مهر ۱۴۰۰]

به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 

رفقای عزیز،

به نمایندگی از کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کانادا، خوشوقتم که به مناسبت فرخندهٔ ۸۰ سالگی حزب شما، به اعضا و رهبری حزب تودهٔ ایران شادباش می گویم.

در طول این ۸۰ سال، حزب تودهٔ ایران صدای رسای زحمتکشان ایران بوده است. حزب شما به‌رغم «غیرقانونی» بودن و تحمل یورش‌های وحشیانهٔ حکومت‌های فاشیستی در بخش اعظم تاریخ فعالیتش، از مبارزه در راه تحقق نیازهای فوری مردم، و در راه دستیابی به دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم باز نمانده است.

کمونیست‌های کانادا و سراسر جهان هرگز قهرمانی رهبران و اعضای حزب شما را که جان خود را در راه آرمان سوسیالیسم و بهروزی زحمتکشان ایران دادند، فراموش نخواهند کرد. رفقایی مانند علی خاوری که زندگی‌شان بازتاب پیکار اصولی و از خود گذشتگی حزب تودهٔ ایران در راه رسیدن به دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم در ایران، شکل دادن و متحد ساختن نیروهای ضدامپریالیستی در کشور و منطقه، و شکست دادن تلاش‌های امپریالیست‌های آمریکایی، بریتانیایی، و اروپایی برای تبدیل کردن خاورمیانه به منطقهٔ جنگی دائمی است، رفقایی‌اند که در تاریخ جنبش کمونیستی جهان از آنها به عنوان نمونه‌هایی از میهن‌‌دوستان، انترناسیونالیست‌ها، انقلابی‌ها، و مبارزان واقعی و راستین در خدمت زحمتکشان یاد خواهد شد.

سرنگونی سوسیالیسم در اروپا باعث سردرگمی زیادی در جنبش کمونیستی جهان شد و برخی را به رها کردن مارکسیسم-لنینیسم کشاند. بر همه روشن است که حزب تودهٔ ایران، بدون تزلزل، ریشه‌های مارکسیستی-لنینیستی خود را حفظ کرد، اعلام “پایان تاریخ” توسط فوکویاما را- که به معنای پایان مبارزهٔ طبقهٔ کارگر بود- رد کرد و در عوض، در راه بازسازی و اتحاد مجدد جنبش کمونیستی بین‌المللی در نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری کوشید.

امروزه حزب تودهٔ ایران به مبارزهٔ اصولی خود با امپریالیسم، و با رژیم فاشیستی و دین‌سالار حاکم بر ایران که در خدمت امپریالیسم است و مورد حمایت آن قرار دارد، ادامه می‌دهد. ارزیابی حزب تودهٔ ایران که زحمتکشان ایران به رهبری این حزب، راه خود را به سوی سوسیالیسم خواهند یافت به این شرط که بتوان جلو مداخلهٔ امپریالیسم را گرفت، پیام روشنی به نیروهای ضدامپریالیست بین‌المللی در مورد وظایف پیش رو است.

انجام این وظیفه به‌ویژه باید شامل اقدام برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، و فراهم کردن دسترسی فوری به واکسن بدون حق ثبت اختراع، دسترسی به لوازم پزشکی برای مایه‌کوبی کردن همهٔ ایرانیان و ریشه‌کن کردن موج هولناک مرگ‌ومیر بر اثر همه‌گیری کنونی و ابتلا به ویروس در آن کشور باشد. تحریم‌ها و همه‌گیری کنونی، همراه با هم، عامل درد و رنج گسترده‌ای است که دولت کانادا به‌عمد آن را نادیده می‌گیرد، و در عین حال، سیاست خارجی کانادا بیش از پیش به سیاست خارجی آمریکا همانند می‌شود که حامل و شامل جنگ‌، تجاوزگری، و تغییر رژیم در سراسر جهان است.

ضعیف کردن و شکست دادن امپریالیسم به سود همهٔ آنهایی است که به صلح و خلع‌سلاح و پایان دادن به تهدید جنگ هسته‌یی جهانی، به امر حاکمیت ملی و استقلال، کاهش تغییرهای آب‌وهوایی زیانبار، دستیابی به عدالت زیست‌محیطی، پایان دادن به تهدید فاشیسم که زاییدهٔ امپریالیسم است، باز کردن راه برای دگرگونی‌های بنیادی، و برقراری سوسیالیسم در کشورهای جهان متعهدند. دنیای دیگری ممکن است! این امری فوری است!

رفقای عزیز،

ما در حزب کمونیست کانادا، به مناسبت بزرگداشت ۸۰ سالگی بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران به شما درود می‌فرستیم. ما برای شما در کار مهمی که به پیش می‌برید، و در مبارزات دشوار ولی رهایی‌بخش پیش روی شما در راه دستیابی به صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم، آرزوی موفقیت کامل داریم.

سرمایه‌داری مرض است – سوسیالیسم درمان است!

زنده‌باد انترناسیونالیسم پرولتری!

زنده‌باد مارکسیسم-لنینیسم!

زنده‌باد دوستی بین دو حزب ما!

با احترام‌های رفیقانه، الیزابت رولی، صدر

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست ارمنستان

ایروان، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ [۱ مهر ۱۴۰۰]

به مناسبت ارزشمند ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران، جانشین حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست ارمنستان درودهای گرم و برادرانهٔ خود را به حزب توده ایران می‌فرستد.

حزب کمونیست ارمنستان به نقش عمده‌ای که حزب تودهٔ ایران در مبارزه با شاه بر عهده گرفته بود به‌خوبی آگاه است و بر آن ارج می‌نهد. در عین حال، حزب ما از سرکوب رذیلانهٔ حزب شما به خاطر این مبارزه- که همراه با اعدام، زندان، و شکنجه کردن، و مجبور شدن حزب به تبعید و فعالیت زیرزمینی بود- بسیار متأسف و متأثر است. ما همچنین به نقش برجستهٔ حزب تودهٔ ایران در انقلاب فوریه ۱۹۷۹ [بهمن ۱۳۵۷] ایران که دیکتاتوری بی‌رحم شاه را برانداخت، اذعان و آگاهی داریم و برای آن ارج قائلیم. با این حال، متأسفانه طولی نکشید که حزب شما بار دیگر «غیرقانونی» اعلام شد و یورش فاجعه‌باری به اعضا و هواداران حزب صورت گرفت.

از آن زمان به بعد، حزب تودهٔ ایران مجبور به فعالیت مخفی و پنهانی شده است. با وجود این شرایط دشوار، حزب تودهٔ ایران- که اکنون پرسابقه‌ترین حزب سیاسی موجود در کشور شماست- در عزم مبارزاتی خود و دفاع از منافع مردم ایران ثابت‌قدم مانده است. حزب شما برای سازمان‌دهی مجدد و احیای جنبش‌های کارگری، جوانان، و زنان در ایران و همچنین به وجود آوردن تحرکی خوشایند در جبههٔ مخالفان حکومت، تلاش زیادی کرده است. حزب تودهٔ ایران، همراه با دیگر نیروهای مترقی در ایران، مبارزهٔ طولانی و دشوار خود با نیروهای ارتجاع، دین‌سالاری، و دیکتاتوری را ادامه می‌دهد. به‌علاوه، حزب تودهٔ ایران با نقشه‌های امپریالیسم آمریکا برای ایران و منطقه، از جمله هر گونه مداخله یا جنگ، به هر بهانهٔ مفروض، همچنان سرسختانه مخالف است. ما همچنین مایلیم از این فرصت استفاده کنیم و ضمن تجلیل از پیوندهای تاریخی و قوی بین دو حزبمان، و در واقع بین دو ملت و کشور، بر ادامهٔ این پیوند تأکید کنیم. ما مواضع شرافتمندانه و اصولی گرفته شده توسط حزب تودهٔ ایران را با مسرّت به یاد داریم: چه در به رسمیت شناختن نسل‌کشی و بی‌عدالتی‌های تاریخی که علیه مردم ارمنستان صورت گرفته است؛ موضع حزب شما در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی و سال‌های بسیار دشوار پس از آن؛ یا همبستگی مداوم شما با مردم ارمنستان در جریان تجاوزهای گوناگون علیه کشور ما. ما همچنین از حضور برجستهٔ شمار زیادی ارمنی در تاریخ و پیکارهای حزب تودهٔ ایران، چه در میان کادرها و چه در رهبری حزب،‌ بی‌نهایت مفتخریم و از آن الهام می‌گیریم. این امر گواه آن است که حزب تودهٔ ایران واقعاً مدافع و نمایندهٔ همهٔ مردم ایران است.

حزب کمونیست ارمنستان بهترین آرزوها و همبستگی گرم رفیقانهٔ خود را به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران به شما تقدیم می‌کند. ما برای شما آرزوی ادامهٔ موفقیت در مبارزه‌تان داریم و خواهان تقویت روابط مین دو حزب هستیم.

با همبستگی رفیقانه،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ارمنستان

 

پیام شادباش حزب کمونیست بریتانیا

به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 

درود به رفقای توده‌ای به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

رفقای عزیز،

حزب کمونیست بریتانیا پیام همبستگی و گرم‌ترین درودهای خود را به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما در ۲ اکتبر ۱۹۴۱ [۱۰ مهر ۱۳۲۰] به کمیته مرکزی و همه اعضای حزب تودهٔ ایران می‌فرستد.

رفقای گرامی،

کمونیست‌های بریتانیا از همان زمان بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران در دورهٔ مبارزهٔ حماسی بشریت علیه فاشیسم نازی و متحدانش، برای پیوندهای خود با حزب تودهٔ ایران ارزش زیادی قائل بوده‌اند.

پیروزی بر فاشیسم در آن جنگ، که به طور عمده بر اثر قهرمانی ملت‌های اتحاد شوروی به دست آمد، به دوره‌ای از امید زیادی برای همهٔ زحمتکشان منجر شد که نظم اجتماعی نوینی را امکان‌پذیر می‌دیدند. در آن سال‌ها، حزب شما مبارزهٔ مردم ایران با خودکامگی و فئودالیسم را رهبری می‌کرد. حزب شما با فرمانبرداری اقتصادی ایران از امپریالیسم بریتانیا مخالفت و در راه دستاوردهای مهم در امر استقلال منطقه‌یی و رهایی اجتماعی مبارزه می‌کرد. به‌رغم شکست‌ها و آزار و اذیت‌ها، حزب شما بخشی مهم از اتحادی شد که در نهایت به ملی شدن نفت ایران و اخراج نیروهای بریتانیایی در سال ۱۹۵۱ [۱۳۲۹] انجامید.

کمونیست‌های بریتانیا به این دستاورد ارج نهادند. ما آن پیروزی را نخستین و مهم‌ترین پیشرَوی ضدامپریالیستی در خاورمیانه می‌دیدیم. به همان ترتیب، کمونیست‌های بریتانیا کودتای مشترک آمریکا و بریتانیا در سال ۱۹۵۳ [۱۳۳۲]، استقرار مجدد خودکامگی فئودالی و سرکوب حزب شما را تقبیح و محکوم کردند. ما برای پشتیبانی از مبارزهٔ مداوم مردم ایران در دهه‌های ۱۹۵۰ [۱۳۳۰] و ۱۹۶۰ [۱۳۴۰] و فعالیت زیرزمینی حزب شما در راه سازمان‌دهی مجدد و متحد کردن نیروهای ضدامپریالیستی در داخل ایران، کوشیدیم. این مبارزات در سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۷] نتیجه داد. سرنگونی رژیم شاه توازن نیروها را در سراسر خاورمیانه تغییر داد. اما آن انقلاب با دشمنی خشونت‌آمیز امپریالیستی و راه انداختن جنگی نیابتی به واسطهٔ رژیم حزب بعث در عراق روبرو شد، که در نهایت به تسلط کامل نیروهای دین‌سالار ارتجاعی در ایران و یورش به حزب شما در سال ۱۹۸۳ [۱۳۶۲] منجر شد. پس از بازداشت ده‌ها هزار نفر از اعضای حزب شما و زندانی کردن  جمعی آنها، اعدام‌های جمعی سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] رخ داد که هواداران پیشرفت اجتماعی را در سراسر جهان خشمگین کرد. این اعمال جنایتکارانهٔ حکومت دین‌سالار ایران حاکی از ترس آن از اصول رهایی اجتماعی، سکولاریسم، و سوسیالیسم بود که حزب شما منادی و مروّج آنهاست.

در طول سه دههٔ بعدی، حزب شما به این اصول وفادار ماند و بار دیگر برای تشکیل ائتلاف نیروها در ایران و متحد کردن زحمتکشان و ایجاد اتحادهایی گسترده‌تر در میان زنان و جوانان کوشید.

امروزه جهان بار دیگر با تلاش‌های نیروهای امپریالیستی، به پیشاهنگی آمریکا، مواجه است که می‌خواهد ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برای ادامهٔ استثمار اقتصادی را، حتی به زور هم شده، تحمیل کند. به‌ویژه آمریکا، با حمایت بریتانیا، به دنبال منزوی و بی‌ثبات کردن جمهوری خلق چین است.

در این روند، می‌بینیم که آمریکا با حمایت دولت بریتانیا، به دنبال جابه‌جایی مهم‌ترین نیروهای نظامی خود از خاورمیانه به منطقهٔ اقیانوس آرام است، و برای تأمین این هدف، هم‌سویی‌ها و اتحادهای ارتجاعی تازه‌ای در سراسر خاورمیانه ایجاد می‌‌کند. بنابراین، یکی از عامل‌های اصلی پیش‌برندهٔ سیاست امپریالیستی این است که حکومت دین‌سالار ایران را به اتحادی ضمنی با آمریکا بکشاند تا با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود در بحبوحهٔ بحران اقتصادی پس از کووید، بار دیگر ایران را مطیعِ برآوردن خواست‌های امپریالیستی کند.

از این روست که کمونیست‌های بریتانیا شجاعت و قهرمانی اعضای حزب تودهٔ ایران را در ادامه دادن به کار شکل‌گیری اپوزیسیون در ایران، دفاع از حقوق کارگران برای تشکل، دفاع از حقوق زنان برای زندگی آزاد و برابر، و دفاع از حقوق جوانان برای رشد کامل استعدادهای خود، تحسین می‌کنند.

شما همچنان به نبرد برای سوسیالیسم ادامه می‌دهید.

رفقای عزیز،

شادباش ما را به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزبتان بپذیرید.

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم طبقهٔ کارگر!

رابرت گریفیتز، دبیرکل

 

پیام شادباش حزب کارگران بلژیک به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ايران

 

بروکسل، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ [۷ مهر ۱۴۰۰]

 

رفقای عزیز،

به نمایندگی از حزب کارگران بلژیک (PTB-PVDA)، به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران در ۲ اکتبر ۱۹۴۱ [۱۰ مهر ۱۳۲۰]، جانشین حزب کمونیست ایران که ۱۰۱ سال پیش تأسیس شد اما رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران در آن زمان آن را ممنوع اعلام کرد، به شما شادباش می‌گویم.ما ارج زیادی برای مبارزه حزب شما در شرایط دشوار و پیچیدهٔ فعالیت حزب قائلیم؛ مبارزه‌ای که در میان تجاوزگری امپریالیستی صورت می‌گیرد که تلاشش پایمال کردن استقلال کشور شما و شعله‌ورتر کردن منطقه‌ای گسترده‌تر است.با وجود این شرایط دشوار، حزب شما برای تشکیل جبهه‌ای بزرگ و متحد برای دستیابی به آزادی، صلح، استقلال، و عدالت اجتماعی کوشیده است و در عین حال به مبارزه برای رسیدن به سوسیالیسم نیز ادامه می‌دهد. همچنین، در عرصهٔ فعالیت بین‌المللی، طبقهٔ کارگر جهانی و نمایندگان سیاسی آن با چالش‌های عظیمی برای به دست آوردن صلح، حقوق اجتماعی و دموکراتیک، و عدالت زیست‌محیطی روبرویند. برای تحقق این امر، ما باید نیروهایمان را به هم بپیوندیم، از یکدیگر درس بگیریم، و دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را با یکدیگر رد و بدل کنیم.

با ابراز همبستگی کامل، و با درودهای کمونیستی،

برِت دو بلدِر، رئیس شعبهٔ روابط بین‌المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا