آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۵۱ منتشر شد!

زحمتکشان برای دستیابی به مطالبه خود؛ راهی جز تشدید مبارزه و اتحاد عمل فراگیر ندارند!

لینک ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۵۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا