مسایل سیاسی روز

سخنرانی رفیق رابرتس گیریفیتس، دبیرکل حزب کمونیست برتیانیا

رفقای گرامی حزب تودهٔ ایران

به نمایندگی از اعضا و کمیتهٔ اجرایی حزب کمونیست بریتانیا، ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما را تبریک می‌گویم. پیوندهای گرم و رفیقانه بین دو حزب ما مثل همیشه قوی است. ما تحوّلات کشور شما را با علاقه و نگرانی زیادی دنبال می‌کنیم. ما از مبارزات و فداکاری‌های عظیم  حزب تودهٔ ایران در راه ساختن ایرانی مستقل و مترقی، در پیکار با نیروهای امپریالیستی و ارتجاع مذهبی، اطلاع داریم. حزب شما از درون شديدترين آزمون‌های دشوار به حیات خود ادامه داده است. با وجود سرکوب شدیدی که دیکتاتوری تهران اعمال می‌کند، شما در جنبش‌های طبقهٔ کارگر و مردمی کشور خودتان- در سندیکاها، در جنبش زنان، در میان جوانان و دانشجویان- شرکت می‌کنید.

ما همچنین با انترناسیونالیسم عمیق حزب تودهٔ‌ ایران به‌خوبی آشنا هستیم که حزب شما را منبع ارزشمندی از اطلاعات و تحلیل‌ها در مورد خاورمیانهٔ بزرگ کرده است. اینجا در بریتانیا، حزب کمونیست همواره تلاش کرده است- از جمله از راه برگزاری راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات- تا به وظیفهٔ خود در همبستگی با کمونیست‌ها، کارگران، و ترقی‌خواهان ایران عمل کند. ما امروز و در آینده همچنان برای این کار آماده‌ایم. دیکتاتوری مذهبی در تهران نمی‌تواند برای همیشه در برابر خواست مردم برای آزادی‌های دموکراتیک، عدالت اجتماعی، و صلح مقاومت کند. ما مشتاقانه آرزومندیم که در روزی که حزب تودهٔ ایران بتواند کنگرهٔ خود را در ایرانی آزاد و دموکراتیک، با حمایت زحمتکشان کشورتان برگزار کند، در کنار شما باشیم.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

زنده باد همبستگی بین دو حزب ما!

زنده باد جنبش کمونیستی بین‌المللی!

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا