مسایل سیاسی روز

سخنرانی رفیق فابین روسل دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه

به مناسبت ۸۰ مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، کمونیست‌های فرانسه درودها و بهترین آرزوهای خود را به تقدیم شما می‌کنند.

حزب شما از زمان تولد، بخشی از کل مبارزات [مردم ایران در راه] پیشرفت، دموکراسی، و صلح در ایران بوده است. حزب شما در شرایط دشوار کنونی به مبارزه با رژیمی ادامه می‌دهد که آزادی‌ها را در هم می‌کوبد و جنبش‌های فزایندهٔ مردمی را سرکوب می‌کند. حزب شما فساد و غارتگری اقتصادی طبقهٔ حاکم را، که سبب تشدید نابرابری و فقر می‌شود، تقبیح و محکوم کرده است.

مردم ایران همچنین مجبورند با سیاست‌های تجاوزگرانهٔ آمریکا مقابله کنند که تحریم‌های وحشتناکی را اعمال کرده که به طرز دهشتناکی بر رنج مردم ایران افزوده است. در دوره‌ای که کووید-۱۹ جریان زندگی را دستخوش تباهی کرده است، تحریم‌ها باید بی‌درنگ برداشته شود.

کشورهای خاورمیانه در حالت جنگ دائمی‌اند که به مداخله‌گری، ناپایدارسازی، و فجایع انسانی دامن می‌زند و همیشه با مرگ و پناهندگی همراه است. آمریکا در همه‌جا بذر هرج‌ومرج افشانده است و به تاریک‌اندیش‌ترین نیروها اجازه می‌دهد به قدرت بازگردند، به‌ویژه در افغانستان. آن منطقه نیاز فوری به صلح دارد. معنای تعهد شما و ما همین است. همبستگی انترناسیونالیستی ضرورتی مبرم در زمانی است که سیاست‌های ریاضتی خشونت‌آمیز در همه‌جا در پیش گرفته می‌شود و جهان در حال تسلیح مجدد است. در این مبارزه، مطمئن باشید که حزب کمونیست فرانسه در کنار شما ایستاده است!

زنده باد حزب تودهٔ ایران! زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!

حزب کمونیست فرانسه

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا