مسایل سیاسی روز

لفتاریس نیکولاو آلبانوس، از شعبه بین الملل حزب کمونیست یونان و عضو پارلمان اروپا

متن سخنرانی رفیق لفتاریس همان پیام کامل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان بود که در شمارۀ قبل ”نامه مردم“، به چاپ رسیده است

متن از شماره ۱۱۳۹

 

رفقای گرامی،

حزب کمونیست یونان به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران درودهای رفیقانهٔ خود را به کمیتهٔ مرکزی، اعضا، و کادرهای حزب شما تقدیم می‌کند.

حزب کمونیست یونان همبستگی قاطع خود را با حزب تودهٔ ایران و مبارزات طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی در ایران در تأمین و تحقق حقوق اجتماعی و دموکراتیک خود، احیای آزادی‌های سندیکایی و سیاسی، و آزادی زندانیانی که برای تحقق حقوق کارگران و مردم پیکار می‌کنند، ابراز می‌کند. حزب ما خواستار قانونی شدن و فعالیت سیاسی آزاد کمونیست‌های ایران است.

حزب تودهٔ ایران در تاریخ ۸۰ سالهٔ خود با آزار و اذیت حکومت‌های بورژوایی و متحدان خارجی آنها روبرو بوده است و همچنان روبروست؛ حکومت‌هایی که به شیوه‌‌هایی غیرانسانی، ریشه‌کن کردن جنبش کمونیستی در ایران و نابودی این جنبش به طور کلی را هدف قرار داده‌اند.

به علّت موقعیت مهمی که کشور شما در نظام امپریالیستی، در طرح‌های تجاوزکارانهٔ آمریکا و ناتو در منطقه، و در رقابت جاری امپریالیستی دارد، مسئولیت تاریخی‌ای که کمونیست‌های ایرانی به دوش داشته‌اند، بسیار بزرگ بوده است.

حزب کمونیست یونان تهدیدهای آمریکا و ناتو و هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی را که به بهانهٔ سلاح‌های هسته‌یی قصد حمله به ایران را داشته باشد، و به دنبال پیشبُرد طرح بازچینی “خاورمیانهٔ بزرگ” باشد که به زیان همهٔ ملّت‌های منطقه است، مردود می‌شناسد و محکوم می‌کند. صرف‌نظر از بهانه‌هایی که امپریالیست‌ها برای پنهان کردن اقدام‌های تجاوزکارانهٔ خود استفاده می‌کنند، ملّت‌ها باید این اقدام‌ها را به طور گسترده تقبیح و از آنها جلوگیری کنند.

در هر صورت، فقط طبقهٔ کارگر و مردم ایران هستند که می‌توانند راه‌حلی برای مشکلات ایران ارائه دهند.

رفقا،

این روزها مشارکت و همفکری حزب‌های کمونیست اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی با تشدید استثمار سرمایه‌داری و پیامدهای دردناک بحران‌های پی‌درپی سرمایه‌داری ناشی از شدید شدن تضادهای بنیادی این نظام، و پیامدهای رشد سرمایه‌داری بر اساس سودآوری انحصارها مواجه‌اند. ملّت‌های سراسر جهان با همه‌گیری جاری و پیامدهای فاجعه‌بار تضعیف و فروپاشی نظام‌های بهداشت و درمان همگانی-دولتی مواجه‌اند. تجاوز آمریکا، ناتو، و اتحادیهٔ اروپا همراه با شدّت گرفتن رقابت امپریالیستی با چین و روسیه، خطر وقوع جنگ‌های همه‌گیر را پدید آورده است.

رویدادهای اخیر در کشور همسایهٔ شما، افغانستان، ریاکاری انواع نیروهای سرمایه‌داری را افشا کرد که از بهره‌گیری از تاریک‌اندیش‌ترین نیروها برای پیشبُرد منافع خود، علیه منافع ملّت‌ها، دریغ و درنگ نکردند.

حزب ما بر این باور است که همفکری حزب‌های کمونیست در جنبش کارگری-مردمی در مسیری ضدسرمایه‌داری و ضدانحصار، حمله به حقوق کارگران را دفع، و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تأمین منافع نیروهای کارگری-مردمی ارائه خواهد داد.

امروزه میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان متوجه شده‌اند که هیچ راهی برای خروج از این وضع در محدودهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و سلطهٔ انحصارها نمی‌تواند وجود داشته باشد. همهٔ تحوّل‌های جاری بر ضرورت و به‌موقع بودن اِعمال قدرت کارگران، اجتماعی کردن وسایل تولید، برنامه‌ریزی علمی مرکزی، و سوسیالیسم تأکید دارد.

تجربه‌ای که از برپا کردن جامعهٔ سوسیالیستی در قرن بیستم به دست آمد، برتری سوسیالیسم در عرصهٔ تأمین سلامت، کار، و حمایت‌های گستردهٔ اجتماعی را نشان داد؛ نمی‌توان با سرنگون کردن‌‌های ضدانقلابی همهٔ این موارد را از ذهن‌ها پاک کرد. تحوّل‌های جاری، در مجموع، مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش جنبش کمونیستی می‌گذارد. این تحوّل‌ها تأکیدی است بر ضرورت ضدحملهٔ سیاسی-ایدئولوژیک مبتنی بر مارکسیسم-لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری، سازمان‌دهی مجدد انقلابی جنبش کمونیستی، در تقابل با ایدئولوژی و سیاست بورژوایی، و مقابله با فرصت‌طلبی. این مسیری دشوار اما لازم برای سازمان‌دهی و پیشبُرد مبارزهٔ طبقاتی، برای دفاع از منافع طبقهٔ کارگر و اقشار تهی‌دست مردمی، در مبارزه برای سرنگون کردنِ انقلابی، و در راه از بین بردن استثمار انسان از انسان است.

برای شما در مبارزه‌تان توانایی و استقامت آرزو داریم.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

با درودهای رفیقانه،

شعبهٔ بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست یونان

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا