مسایل سیاسی روز

ادامۀ پیام های پرشور تبریک و همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پیام شادباش کمونیست‌های کاتالونی

 

رفقای عزیز،

۸۰سالگی حزب تودهٔ ایران را به شما شادباش می‌گوییم.

حزب کمونیست ایران، و سپس حزب تودهٔ ایران، در جبههٔ مقدم همهٔ مبارزات طبقهٔ کارگر ایران قرار داشته‌اند، از جمله در

انقلاب جمهوری شورایی گیلان، در اعتصاب‌های کارگری، و در انقلابی که شاه را سرنگون کرد، ولی بعد مذهبی‌ها به آن خیانت کردند.

ما کمونیست‌های کاتالونی به همهٔ آن رفقایی که در در زندان‌ها جان خود را از دست دادند و شهید شدند، همهٔ رفقایی که اعدام شدند، و همهٔ رفقای ایرانی که امروزه همچنان مجبورند در شرایط مخفی کار کنند، ادای احترام می‌کنیم. ما شرایط شما را خوب می‌فهمیم. ما کمونیست‌های کاتالونی و اسپانیا نیز به مدّت تقریباً ۴۰ سال مجبور بودیم در شرایط مخفی، در دیکتاتوری مذهبی کار کنیم، که در مورد ما، دیکتاتوری مسیحی بود.

ما می‌دانیم که این گونه کار کردن بسیار دشوار و پُر از مشکل است، اما کاری است که باید برای دفاع از منافع نه‌فقط طبقهٔ کارگر، بلکه کل جمعیت کشور انجام شود. ما مایلیم از این مناسبت برای فرستادن پیام همبستگی کامل خود استفاده کنیم و بگوییم که ما در مبارزهٔ شما با امپریالیسم و با حکومت دین‌سالار ایران، کاملاً از شما حمایت می‌کنیم. ما هم همان آرزوی شما را داریم که در آینده‌ای نزدیک بتوانیم شاهد دموکراسی و سوسیالیسم در ایران باشیم.

 

دبیرخانهٔ روابط بین‌المللی، کمونیست‌های کاتالونی

 

پیام کمیتهٔ مرکزی حزب کار اتریش

وین، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ [۶ مهر ۱۴۰۰]

به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران، کمیتهٔ مرکزی حزب کار اتریش شادباش‌ها و درودهای برادرانهٔ خود را به کمیتهٔ مرکزی و اعضای حزب تودهٔ ایران تقدیم می‌کند.

حزب تودهٔ ایران سابقهٔ فعالیت طولانی و درخشانی دارد. در طول این هشتاد سال گذشته، کمونیست‌های ایرانی مبارزات قهرمانانه‌ای را به پیش برده‌اند، و اغلب نیز بهای سنگینی برای آن پرداخته‌اند. ما به هزاران تن که جان خود را در مبارزه در راه تحقق حقوق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران، در راه صلح و آزادی، و در راه سوسیالیسم قربانی کرده‌اند، ادای احترام می‌کنیم. تداوم مبارزهٔ حزب شما در دشوارترین شرایط، در انواع حکومت‌های سرکوبگر، و در حالی که بیشتر تاریخ آن به صورت فعالیت «غیرقانونی» بوده است، برای طبقهٔ کارگر و جنبش مردمی در ایران نهایت اهمیت را دارد.

جنبش طبقهٔ کارگر ایران سابقه‌ای طولانی دارد که به بیش از صد سال پیش بازمی‌گردد. به‌علاوه، انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر نیز بر جنبش کارگری ایران تأثیر گذارده است. تأسیس حزب تودهٔ ایران در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ به مثابه حزب طبقهٔ کارگر ایران، با توجه به تحوّل ایران از کشوری نیمه‌فئودالی و عقب‌مانده به کشوری سرمایه داری در دهه‌های اول قرن بیستم میلادی، ضرورتی اجتماعی بود. حزب شما از نخستین سال‌های پس از تأسیس تا نخستین باری که در سال ۱۹۴۹/۱۳۲۷ «غیرقانونی» اعلام شد، با تشکیل دادن شورای متحدهٔ مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران و سازمان‌دهی یک رشته مبارزات کارگری بزرگ، اهمیت خود را برای طبقهٔ کارگر ایران نشان داد.

حزب تودهٔ ایران نخستین بار در تاریخ فعالتیش، فقط ۷ سال پس از تأسیس، در سال ۱۹۴۹/۱۳۲۷ «غیرقانونی» و فعالیت آن ممنوع اعلام شد. بسیاری از کادرها و اعضای حزب شما به تبعید اجباری رفتند. از آن زمان تا کنون، حزب شما فقط چند سال از مبارزهٔ خود را به طور مستقیم در کنار زحمتکشان، دهقانان، و روشنفکران در جریان فعالیت قانونی گذرانده است. امروزه سرکوب و استثمار در میهن شما، همراه با نقشه‌های امپریالیستی آمریکا و متحدانش در خارج از کشور، بار دیگر نیاز به حزب انقلابی قدرتمند طبقهٔ کارگر در ایران را برجسته می‌کند.

بسیاری از کمونیست‌های ایرانی به اتریش و دیگر کشورهای جهان پناهنده شدند و روابط برادرانهٔ نزدیکی با جنبش کمونیستی در کشور ما برقرار کردند. حزب کار اتریش سنّت انترناسیونالیستی جنبش کمونیستی انقلابی را در اتریش پاس می‌دارد. حزب ما از مبارزهٔ حزب‌های کمونیستی و کارگری در سراسر جهان با استثمار سرمایه‌داری و تجاوز امپریالیستی حمایت می‌کند. ما به تقویت همبستگی بین‌المللی و همکاری بین حزب‌هایی که هدف‌های انقلابی یکسانی را دنبال می‌کنند اعتقاد داریم. ما برای حزب شما آرزوی بیشترین موفقیت‌ها را در آینده داریم و مشتاقانه خواهان تقویت مناسبات دوجانبه خود در سال‌های آتی هستیم.

زنده باید حزب تودهٔ ایران!

پاینده باد مارکسیسم-لنینیسم!

برقرار باد انترناسیونالیسم پرولتری!

 

کمیتهٔ مرکزی حزب کار اتریش

 

پیام شادباش حزب کمونیست صربستان

رفقای عزیز،

کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای حزب کمونیست صربستان این جشن بزرگ، هشتادمین سالگرد تأسیس حزب پُرافتخار تودهٔ ایران را به شما تبریک می‌گویند. ما با مبارزات کمونیست‌های ایران در راه صلح و سوسیالیسم ابراز همبستگی می‌کنیم. ما می دانیم که حزب تودهٔ ایران، پیشاهنگ طبقهٔ کارگر و مردم ایران است. ما اطمینان داریم که شما به مبارزهٔ عادلانه خود در راه ارزش‌های سوسیالیستی و رهایی کشورتان از نفوذ نیروهای امپریالیستی ادامه خواهید داد.

به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزبتان، درودهای گرم و شادباش‌های صمیمانهٔ ما را به همه اعضای حزب ابلاغ کنید.

با درودهای رفیقانه،

دیان یُوانوویچ، دبیر شعبهٔ روابط بین‌المللی

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست سوئد

رفقای عزیز،

حزب کمونیست سوئد به مناسبت ۸۰ سالگی حزب تودهٔ ایران درودها و شادباش‌های برادرانهٔ خود را به شما تقدیم می‌کند.

در حالی که حزب شما هشت دهه مبارزه‌اش را جشن می‌گیرد، جهان هنوز در چنگال کووید-۱۹ اسیر است. در نظام سرمایه‌داری، بار بحران همیشه بر دوش زحمتکشان است. فشار این بار چشم افراد بیشتری را به روی وحشیگری نظام سرمایه‌داری باز کرده است. در عین حال، ثروتمندترین کشورها از منابع خود، و جایگاه خود در سلسله‌مراتب امپریالیستی، برای تأمین مقادیر قابل‌توجهی واکسن کووید-۱۹ برای خودشان استفاده کرده‌اند، و بخش بزرگی از جمعیت کشورهای فقیرتر را بی‌دفاع گذارده‌اند.

این امر همچنین ماهیت سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم را افشا می‌کند؛ دولت‌های سرمایه‌داری به یاری گروه‌بندی‌‌های سرمایهٔ انحصاری ملی خود می‌شتابند تا سودهای آنها را تضمین و حفظ کنند. وحشیگری این نظام، در سرشتِ آن است، و از راه اصلاحات نمی‌توان این نظام را برچید. راه‌حل در برقراری سوسیالیسم است. در دوران سلطهٔ امپریالیسم، حضور و فعالیت حزب کمونیست بیش از هر زمان دیگری محسوس است و ضرورت دارد. حزب کمونیست تنها نیرویی است که می‌تواند طبقات زحمتکش را به جایگاه شایستهٔ آنها در تاریخ هدایت کند و برساند. سابقهٔ طولانی مبارزه، امری است که ارزش جشن گرفتن دارد. ما هنوز مبارزهٔ بزرگی در پیش داریم. اما پرسشِ “سوسیالیسم یا وحشیگری؟” اکنون به پرسش “سوسیالیسم یا انقراض؟” تبدیل شده است. برآمد این مبارزه باید پیروزی سوسیالیسم باشد.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

زنده‌باد انترناسیونالیسم پرولتری!

با احترام‌های رفیقانه،

کارل گونارسون، دبیر شعبهٔ بین‌المللی

از طرف حزب کمونیست سوئد

 

پیام شادباش حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا

رفقای گرامی حزب تودهٔ ایران،

به نمایندگی از کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا (PCPE)، در آستانهٔ ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران درودهای برادرانهٔ خود را به شما تقدیم می‌کنیم. مسیری که کمونیست‌ها طی کرده‌اند طولانی و دشوار بوده است. در ایران، قهرمانی‌های مردم ایران در برابر غصب قدرت توسط رژیم شاهنشاهی، و مداخله‌های امپریالیسم و صهیونیسم، در منطقه‌ای که مبارزهٔ طبقاتی در آن گسترهٔ قابل‌توجهی یافته است، شکل گرفته است. هشتاد سال پیش، قدرت‌های فاشیستی-نازی آلمان و ایتالیا و ژاپن برای فتح بیشتر کرهٔ زمین، دنیا را تهدید کردند. به همین دلیل، به‌درستی کمونیست‌ها در ایران در پیرامون تنها حزبی تشکل یافتند که بهترین خط مبارزه با متجاوزان خارجی و همدستان داخلی آنها را به پیش می‌برد.

رفقا، به پاس این تاریخ طولانی، قدردانی و تجلیل حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا را بپذیرید، با این اعتقاد که این سالگرد، تشکیلات و مبارزهٔ کمونیست‌ها در ایران را ارتقا خواهد بخشید.

فرخنده باد ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران!

با درودهای انترناسیونالیستی،

ویکتور  لوکاس، دبیر شعبهٔ‌ بین‌المللی کمیتهٔ‌ مرکزی

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930)

رفقای گرامی،

حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930) گرم‌ترین درودهای رفیقانهٔ خود را به مناسبت ۸۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما در روز ۲ اکتبر ۲۰۲۱ [۱۰ مهر ۱۴۰۰] به شما تقدیم می‌کند. امیدواریم که همهٔ مراسم برنامه‌ریزی شدهٔ شما به این مناسبت، که در آنها نقش و سهم حزب تودهٔ ایران در مبارزه در راه تحقق صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی در تاریخ معاصر ایران گرامی داشته خواهد شد، با موفقیت برگزار شود.

در شرایط ادامهٔ تهدیدهای امپریالیسم آمریکا علیه ایران، خطر حملهٔ خیانتکارانه امپریالیستی-صهیونیستی به ایران، و نقشهٔ در حال شکل‌گیری آمریکا برای استفاده از دست‌نشانده‌های جدیدش طالبان علیه ایران و دیگر کشورهای همسایه، وضعیت در ایران و پیرامون آن همچنان خطرناک و انفجاری باقی مانده است. و این وضع، با یورش مداوم رژیم دین‌سالار ایران برای خفه کردن همهٔ مخالفان و دگراندیشان داخلی، وخیم‌تر شده است. این وضعیت، تمام حمایت‌ها و همبستگی‌های ممکن نسبت به حزب تودهٔ ایران را می‌طلبد که طبقهٔ کارگر و مردم ایران را در مبارزه با هر دو فشار و تهدید امپریالیستی خارجی و سرکوب داخلی توسط حکومت مذهبی اسلام‌گرا هدایت می‌کند. ما به رهبری حزب تودهٔ ایران در مبارزهٔ بسیار دشوارش در راه منافع مردم ایران و به‌ویژه طبقهٔ کارگر ایران، در راه رهایی ملی از تحریم‌های امپریالیستی و مهار دین‌سالار، و رهایی اجتماعی درود می‌فرستیم. ما فداکاری و پایداری انقلابی حزب تودهٔ ایران را در پیشبُرد و تداوم جنبش انقلابی در داخل ایران در شرایط بسیار خطرناک موجود، تحسین می‌کنیم.

حزب تودهٔ ایران، قدیمی‌ترین حزب سیاسی موجود ایران که در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ جانشین حزب کمونیست ایران شد (که در سال ۱۹۲۰/۱۲۹۹ سازمان‌دهی شد، اما به طرز وحشیانه‌ای به دست حکومت دیکتاتوری در آن زمان سرکوب شد)، تنها حزبی که همواره با استبداد پهلوی دست‌نشاندهٔ امپریالیسم و سپس با حکومت دینی اسلام‌گرا مبارزه کرده است، جایگاه افتخارآمیزی در صفوف مقدم جنبش کمونیستی بین‌المللی به دست آورده است. برای جنبش‌های جهانی در راه رهایی، صلح، و سوسیالیسم، مبارزات حزب تودهٔ ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.

حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930) که سابقهٔ روابط صمیمانهٔ رفیقانه با برخی از کادرهای حزب تودهٔ ایران دارد که در دههٔ ۱۹۸۰/۱۳۶۰ دانشجوی پناهنده در مانیل بودند، همچنان به همبستگی کامل و قاطع خود با حزب تودهٔ ایران ادامه می‌دهد. حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930) برای تحقق هدف اصلی کنونی حزب تودهٔ ایران در ایجاد و تقویت جبههٔ متحد ضددیکتاتوری در داخل ایران که برای دستیابی به آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی، هم با امپریالیست‌ها و هم با رژیم دین‌سالار حاکم مبارزه می‌کند، آرزوی موفقیت دارد.

 

با درودهای کمونیستی،

آنتونیو پاریس، دبیرکل

پیام شادباش حزب کارگران سوسیالیست کرواسی

رفقای عزیز ،

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما تبریک می گوید. به امید همکاری قوی تر ، بهتر و نزدیکتر در آینده در مبارزه با امپریالیسم و سرمایه داری و برای سوسیالیسم و کمونیسم ، بهترین ها را در این سالگرد برای شما آرزومندیم.

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی

شعبه روابط بین المللی

ولادیمیر کاپورالین

 

 

پیام شادباش تریبون مترقی بحرین

‏به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران‏

در وضعیتی که منطقهٔ ما در آن قرار دارد- تنش‌های نظامی و نبرد برای تقویت مراکز نفوذ، و تلاش‌های شرکت‌های سرمایه‌داری برای حفظ درآمدها و سودهای خود- قدرت‌های امپریالیستی می‌کوشند که کنترل خود را بر آینده و داشته‌های مردم این منطقه افزایش دهند. این واقعیت به نیروهای مترقی در منطقهٔ خلیج فارس انگیزه می‌دهد که مبارزهٔ خود با این سیاست‌ها را تشدید کنند. در تمام این دهه‌ها، حزب شما یکی از مشعل‌های فروزان در مبارزهٔ بی‌امان و مداوم با این سیاست‌ها بوده است و هنوز هم است. حزب شما یکی از نخستین حزب‌های سیاسی بود که بذر آگاهی طبقاتی را در منطقهٔ خلیج فارس پاشید. بدین ترتیب بود که حزب تودهٔ ایران در ذهن جنبش‌های آزادی‌بخش ملی ملت‌های خلیج فارس ماندگار شد.

ما بار دیگر درودها و شادباش‌های خود را به رفقای خود در حزب آینده‌نگر شما تقدیم می‌کنم، با این امید که مبارزهٔ شما با پیروزی‌های بیشتری در داخل ایران در برابر نیروهای تاریکی، ارتجاع، و سلطهٔ «اسلام سیاسی» همراه باشد.

 

خلیل یوسف، دبیرکل تریبون مترقی بحرین

 

پیام شادباش حزب کمونیست اسرائیل به رفقای عزیز توده‌ای

۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ [۳۰ مهر ۱۴۰۰]

رفقای عزیز،

به نمایندگی از کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اسرائیل، در ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران درودهای گرم رفیقانهٔ خود را به شما تقدیم می‌‌کنیم.

به مناسبت این سالگرد، و بر پایهٔ مناسبات طولانی‌مدت برادری بین حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست اسرائیل، ما بار دیگر از مبارزهٔ مداوم شما برای پایان دادن به رژیم دین‌سالار ایران و رهایی از یوغ دیکتاتوری یاد می‌کنیم. ما به فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های حزب تودهٔ ایران در مقابل سرکوب وحشیانهٔ استبداد رژیم حاکم ادای احترام می‌کنیم.

ما نیز مانند شما معتقدیم که تغییرهای بنیادین مورد نیاز در نظام سیاسی کشور فقط از طریق مبارزهٔ مشترک و هماهنگ همهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در آن رژیم امکان‌پذیر است. ما از مبارزهٔ شما در راه تغییرهایی که فقط توده‌های ایران می‌توانند آن را به‌خاطر منافع و آینده‌شان رهبری کنند، حمایت می‌کنیم. به‌علاوه، ما هرگونه دخالت خارجی نیروهای امپریالیستی در مسائل داخلی ایران، و تلاش آنها را برای دشمن‌تراشی در ایران به منظور توجیه عملکرد ناتو، و نیز سیاست‌ها و برنامه‌های اسرائیل در منطقه را، که تهدید واقعی برای ملّت‌ها، صلح، و ثبات است، رد می‌کنیم.

ده‌ها سال است که حزب تودهٔ ایران تعهد عمیق خود را نسبت به آرمان فلسطین، و همبستگی‌اش را در مبارزه با سیاست‌های اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل ابراز کرده و اشغال اسرائیل و تجاوزگری بی‌رحمانهٔ این دولت را قاطعانه محکوم کرده است. حزب تودهٔ ایران در حمایت از صلح و ثبات در منطقه، و در مبارزه با نیروهای امپریالیستی در ایران و منطقه نقشی تاریخی ایفا کرده است و می‌کند.

رفقا،

امیدواریم که با تقویت روابط برادری و آرمان‌های مشترکمان بتوانیم در مبارزهٔ خود در راه صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و سوسیالیسم، هرچه بهتر از مردممان حمایت کنیم و دیدگاه‌های گسترده‌تری به مردم خود بدهیم.

برای فعالیت حزب تودهٔ ایران در سال‌های فراوان آینده بهترین آرزوها را داریم.

با درودهای انقلابی،

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اسرائیل

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۱، ۳ آبان ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا