مسایل بین‌المللی

بیانیهٔ حزب کمونیست چین دربارهٔ برگزاری ششمین نشست کمیتهٔ مرکزی منتخب نوزدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین

طبق بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر [۲۷ آبان] منتشر شد، در نشست مهم [کمیتهٔ مرکزی] حزب کمونیست چین قطعنامهٔ پراهمیتی در مورد دستاوردهای بزرگ و تجربهٔ تاریخی تلاش‌های 100 ساله حزب کمونیست چین تصویب شد.

این قطعنامه در ششمین نشست (پلنوم) کمیتهٔ مرکزی منتخب نوزدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین که در روزها ۸ تا ۱۱ نوامبر [۱۷ تا ۲۰ آبان] در پکن برگزار شد، تدوین،‌ بررسی، و تصویب شد.شی جین‌پینگ، دبیرکل کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست چین، در این نشست که ۱۹۷ عضو و ۱۵۱ عضو جایگزین کمیتهٔ مرکزی حزب در آن حضور داشتند، سخنرانی مهمی کرد.شرکت‌کنندگان در این نشست گزارش کار دبیرکل را که به نمایندگی از دفتر سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تهیه و ارائه شد، شنیدند و مورد بحث قرار دادند. وی همچنین دربارهٔ‌ پیش‌نویس قطعنامه توضیح‌هایی به شرکت‌کنندگان داد.

این نشست همچنین قطعنامه‌ای را در مورد تشکیل بیستمین کنگرهٔ سراسری حزب کمونیست چین در نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۲ [۱۴۰۱] در پکن بررسی و تصویب کرد.

حزب کمونیست چین از زمان تأسیس در سال ۱۹۲۱ [۱۳۰۰]، تأمین شادکامی مردم چین و توان تازه بخشیدن به ملت چین را در دستور کار خود قرار داده است.

طبق آنچه در بیانیهٔ‌ پیش‌گفته آمده است، در دورهٔ انقلاب دموکراتیک نوین، کمونیست‌های چین در کنار رفیق مائو زدونگ (تسه‌دون) در حکم نمایندهٔ ارشد خود، اصول بنیادین مارکسیسم-لنینیسم را با واقعیت‌های مشخص چین تطبیق دادند و ”اندیشه‌های مائو زدونگ “را شکل دادند، که مسیر درست برای تأمین پیروزی در انقلاب دموکراتیک نوین را ترسیم کرد.در دوره انقلاب سوسیالیستی و ساختمان جامعهٔ سوسیالیستی، کمونیست‌های چین همراه با رفیق مائو زدونگ در حکم نماینده ارشد خود، مجموعه‌ای از نظریه‌های مهم برای ساختمان جامعهٔ سوسیالیستی را مطرح کردند. چین از یک کشور فقیر و عقب‌ماندهٔ شرقی با جمعیتی زیاد، به کشوری سوسیالیستی متحوّل شد.

در دورهٔ جدید اصلاحات، گشایش، و نوسازی سوسیالیستی، پس از سومین نشست کمیتهٔ مرکزی منتخب کنگرهٔ ۱۱، کمونیست‌های چین همگام با رفیق دنگ شیائوپینگ در حکم نمایندهٔ ارشد خود، با تمرکز بر پرسش‌هایی اساسی در مورد اینکه سوسیالیسم چیست و چگونه باید آن را ساخت، ”نظریهٔ دنگ شیائوپینگ “را تدوین کردند. فرایند اصلاحات و گشایش [اقتصادی] آغاز شد و اندیشهٔ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی با موفقیت تدوین شد.پس از چهارمین نشست کمیته مرکزی منتخب کنگرهٔ ۱۳، کمونیست‌های چین در کنار رفیق جیانگ زمین در مقام نمایندهٔ ارشد خود، به درک عمیق‌تر این موضوع رسیدند که سوسیالیسم چیست و چگونه می‌توان آن را ساخت، و اینکه برای ساختن سوسیالیسم چه نوع حزبی لازم است و این حزب چگونه می‌تواند جامعهٔ سوسیالیستی را بسازد. بر این اساس، آنها ”نظریهٔ سه نماینده “را شکل دادند. با ورود به قرن بیست‌ویکم، روند ساختمان سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی با موفقیت به پیش رفت.

پس از کنگره سراسری ۱۶م حزب، کمونیست‌های چین همراه با رفیق هو جین‌تائو در حکم نمایندهٔ ارشد خود، متحد شدند و کل حزب و ملت را در پیشبرد نوآوری‌های عملی، نظری، و نهادی در جریان روند ساختن جامعه‌ای نسبتاً مرفه از همه لحاظ، رهبری کردند و ”چشم‌انداز علمی توسعه “را تدوین کردند. بر اساس بیانیهٔ منتشر شده، کمونیست‌ها موفق به حفظ و توسعهٔ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در شرایط جدید شدند.

در پی برگزاری کنگرهٔ سراسری ۱۸م حزب، سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی وارد دورهٔ جدیدی شد. کمونیست‌های چینی این بار همراه با رفیق شی جین‌پینگ در حکم نمایندهٔ ارشد خود، ”اندیشهٔ شی جین‌پینگ پیرامون سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصری نوین “را تدوین کردند. این اندیشه، مارکسیسم در چین معاصر و چین قرن بیست‌ویکم است. این اندیشه تجسّم بهترین عناصر فرهنگ و خصلت‌های چینی در زمان ما و نشان‌دهندهٔ موفقیتی جدید در انطباق مارکسیسم بر بستر چین است.

حزب کمونیست چین موضع محوری رفیق شی جین‌پینگ را در کمیتهٔ مرکزی حزب و در کل حزب تثبیت کرده و نقش هدایت‌کنندهٔ ”اندیشهٔ شی جین‌پینگ پیرامون سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصری نوین “را تعریف کرده است. به طوری که در بیانیهٔ مذکور آمده است، این تصمیم نشان‌دهندهٔ خواست مشترک حزب، نیروهای مسلح، و مردم چین- از همهٔ اقوام- است، و برای پیشبرد آرمان حزب و کشور در عصر نوین و جلو بردن روند تاریخی توانمندسازی ملت چین، اهمیت قاطعی دارد.

از زمان برگزاری کنگرهٔ سراسری ۱۸م حزب، اقتدار کمیتهٔ مرکزی و رهبری متمرکز و متحد آن همچنان محکم باقی مانده و حزب در روند آبدیدگی انقلابی، قوی‌تر شده است.توسعهٔ اقتصادی چین بسیار متوازن‌تر، هماهنگ‌تر، و پایدارتر شده است و حزب همواره اجرای اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تر در همهٔ جنبه‌ها را ترویج کرده و به پیش برده است.حزب کمونیست چین تحقق دموکراسی مردمی همه‌جانبه را فعالانه توسعه داده و برای بهبود نهادها، استانداردها، و رویّه‌های دموکراسی سوسیالیستی چین تلاش‌های جامعی کرده است.نظام حاکمیت سوسیالیستی قانون با ویژگی‌های چینی مدام بهبود یافته و چرخشی فراگیر و اساسی در حوزهٔ ایدئولوژیک دیده شده است.زندگی مردم از هر لحاظ بهبود یافته و تلاش در راه حفاظت از محیط‌زیست تغییرهای گسترده، تاریخی، و دگرگون‌کننده‌ای به همراه داشته است. طبق نوشتهٔ بیانیهٔ پیش‌گفته، بازسازی انقلابی همه‌جانبه‌ای در ارتش خلق به منظور آماده کردن آن برای مرحلهٔ بعدی صورت گرفته است.

کمیته‌ٔ مرکزی حزب کمونیست چین برای بازگرداندن نظم در هنگ‌کنگ و تضمین تغییر برای بهتر شدن وضع در آن منطقه تلاش‌هایی کرده است؛ حزب قاطعانه با دخالت خارجی مخالفت می‌کند و ابتکار عمل و توانایی هدایت روابط بین دو طرف تنگه [بین تایوان و چین] را حفظ می‌کند.

چنان‌که در بیانیه در ارتباط با امور خارجی آمده است، دیپلماسی کشوری بزرگ با ویژگی‌های چینی در تمام عرصه‌ها به پیش برده شده است، و مفهوم جامعهٔ انسانی با آیندهٔ مشترک به پرچم حزب تبدیل شده است که روندهای ضرور زمان و پیشرفت انسان را هدایت می‌کند. تلاش های حزب در سراسر قرن گذشته مسیر درست را برای دستیابی به توانمندسازی ملت چین باز کرده است، که چین را قادر می‌سازد تا فرایند صنعتی شدن را- که برای کشورهای توسعه‌یافته چند قرن طول کشید- فقط در مدّت چند دهه تکمیل کند، و دو معجزهٔ رشد سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی پایدار را به همراه آورد.حزب کمونیست چین مردم را در تلاش‌های بزرگ رهبری کرده و تجربهٔ تاریخی ارزشمندی در قرن گذشته انباشته است. به طوری که در بیانیه آمده است، این تلاش‌ها شامل ده جنبه است: حفظ رهبری حزب، اولویت اوّل دادن به مردم، پیشبرد نوآوری‌های نظری، مستقل ماندن، پیروی از مسیر چینی، داشتن چشم‌انداز جهانی، فعالیت در زمینه‌های جدید، ایستادگی در دفاع از منافع خود، ترویج جبهه متحد، و متعهد ماندن به اصلاح خود.

در نشست کمیتهٔ مرکزی گفته شد که ”برای به انجام رساندن مأموریت حزب، هرگز نباید فراموش کنیم که چرا شروع کردیم.»

کل حزب باید مارکسیسم لنینیسم، اندیشهٔ مائو زدونگ، نظریهٔ دنگ شیائوپینگ، نظریهٔ سه نماینده، و چشم‌انداز علمی در توسعه را حفظ کند، و اندیشهٔ شی جین‌پینگ پیرامون سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصری نوین را به طور کامل اجرا کند.

کل حزب باید برای همیشه روابط نزدیک خود را با مردم حفظ کند و مطابق با فلسفهٔ توسعه مردم‌محور عمل کند.

طبق نوشتهٔ بیانیهٔ پیش‌گفته، کمیتهٔ مرکزی از کل حزب، ارتش، و همهٔ مردم چین می‌خواهد که پیوند نزدیک‌تری با کمیتهٔ مرکزی، و رفیق شی جین‌پینگ در مرکز آن، داشته باشند. کمیتهٔ مرکزی عهد می‌بندد که برای تحقق هدف صدسالهٔ دوم و رؤیای چینی توانمندسازی ملی به طور خستگی‌ناپذیر تلاش کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۳، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا