کارگران و زحمتکشان

خواست‌های کارکنان و بازنشستگان هواپیمایی ملی ایران (هما)

اعتراض‌ها و مبارزات کارگران و زحمتکشان میهن‌مان بی‌وقفه و در تمامی عرصه‌ها همچنان ادامه دارد و این مبارزه، در برابر یورش به حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان که از سوی رژیم با ترفندها و مانورهای گوناگون اعمال می‌شود، هرروز ابعادی گسترده و عمیق‌تر به‌خود می‌گیرد.

اعتراض بازنشستگان و کارکنان شاغل در شرکت هواپیمایی ملی ایران- هما، اعم از قراردادی و رسمی، خدماتی و اداری، به اختلاس‌ها و معوقات و همچنین اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش و به تعویق افتادن دستمزدها و درمجموع اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی همراه با مخالفت با پوشش و حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی، نمونه‌ای از مبارزه برای دفاع در برابر چپاول و غارت سیری‌ناپذیر و برنامه‌ریزی شده رژیم به سفره و دست‌رنج زحمتکشان است.

بازنشستگان و کارکنان هما با این تصمیم که صندوق بازنشستگی را از بدنه هما خارج کنند و آن را به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بسپارند معترض‌اند و نمی‌خواهند که صندوق از هما جدا شود. آنان می‌گویند: “صندوق باید در بدنه این شرکت باقی بماند و نباید منتقل شود. این صندوق که ۱۲ هزار بازنشسته را شامل می‌شود، در آستانه ورشکستگی‌ست و نگرانی ما و همکاران‌مان هم از این بابت است. کلیهٔ بازنشستگان شرکت هما نگرانند که با استمرار وضع موجود آیندهٔ ۱۲ هزار بازنشسته و کارکنان شاغل به خطر بیفتد.”

کارکنان زحمتکش هما همچنین یادآور شده‌اند که با گذشت ۱۰ روز از آبان‌ماه حقوق مهرماه هنوز به‌حساب بازنشستگان واریز نشده است. نخستین بار نیست که حقوق بازنشستگان با تأخیر پرداخت می‌شود. نباید تصور کرد که تمامی بازنشستگان خلبان هستند، از باغبان تا یک خلبان می‌تواند بازنشسته باشد. تأخیر در پرداخت حقوق سبب بروز مشکلات فراوانی برای بازنشستگان شده است.

اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی باوجود همه‌گیری بیماری کرونا، از سوی بازنشستگان و کارکنان شاغل در شرکت هواپیمایی ملی ایران- هما نشانگر عزم آنان به ادامهٔ مبارزه برای به‌دست آوردن حق‌وحقوقی است که از طرف رژیم فقیه‌‌ها به‌غارت برده شده است. کارکنان و بازنشستگان هما به‌ویژه زنان شاغل در آن که در شغل میهمان‌داری هواپیما و سایر بخش‌ها مشغول به‌کار هستند با تبعیض جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری رو به‌رویند و با آن مخالفت می‌کنند. اعتراض‌های کارکنان و بازنشستگان هما بخشی از پیکار سراسری زحمتکشان میهن ما برای دستیابی به حقوق صنفی و سیاسی‌شان است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری “نامۀ مردم” شمارۀ  ۵۳، ۱۵ آذر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا