آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۵۳ منتشر شد!

هزینه سبد معیشت، نرخ تورم، و منافع طبقه کارگر

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۵۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا