آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۵ منتشر شد!

بودجهٔ نمایشی، دلواپسیِ ظاهری، و ژستِ دیپلماتیکِ رژیم برای لاپوشانیِ ضعف در مذاکرات وین

لینک «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۵

دکمه بازگشت به بالا