کارگران و زحمتکشان

به تبعیض مزدی پایان دهید!

 مزد مساوی برای کار مساوی خواست طبقهٔ کارگر است!

بیش از سه دهه اجرای سیاست‌های مخرب و ضد مردمی تعدیل ساختاری با پشتبانی ولی فقیه و در راستای سیاست های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اثرهایی ویرانگر بر معیشت و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان گذارده است. ازجمله پیامدهای این سیاست‌ها رواج قراردادهای موقت، تبعیض در پرداخت دستمزدها، کاهش مرتب قدرت خرید خانوارهای کارگری و بیکاری گسترده بوده است. بی‌سبب نیست که صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به خصوصی‌سازی، به قراردادهای موقت و غیررسمی، به نقش دلالی و طفیلی‌گری پیمانکاران کار، به دستمزدهایی ناچیز که معیشت روزمرهٔ کارگر و خانواده‌اش را کفاف نمی‌دهد، به تبعیض قائل شدن میان کارگران رسمی و غیررسمی که با انجام‌ دادن کاری یکسان اما دستمزدهایی کاملاً متفاوت دریافت می‌کنند، هر روز رساتر از روز گذشته می‌شود.

در این میان و درپی اجرای برنامه خصوصی‌سازی و رواج تبعیض مزدی، خواست افزایش دستمزد، اجرای همسان‌سازی، و توقف خصوصی‌سازی مطالبهٔ همگانی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان شده است. ادامه /مبارزه برای دستیابی به این مطالبهٔ همگانی با / تحصن و تجمع اعتراضی فرهنگیان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، اعتراض و اعتصاب کارگران در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی ملی، صنایع برق و مخابرات، راه‌آهن، معادن، شهرداری‌ها، پرستاران، کارگران مناطق آزاد اقتصادی ازجمله عسلویه و جز آن، گواه همگانی بودن این مطالبهٔ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان است.

مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی با وعده‌ووعیدهای دروغین مقام‌های ریزودرشت رژیم، بگیروببندها، سرکوب‌ها، استفاده ابزاری از تشکل‌های زرد حکومتی مقابله شده است. در هنگامه این مبارزات، رژیم ولایت فقیه تا کنون به‌دلیل توازن قوا به‌سود جبهه سرمایه که متکی به استبداد ولایی است، ‌نشان داده‌ حاضر به توقف برنامه تعدیل ساختاری نیست.

تجربه گران‌بهای مبارزات کارگران ایران و جهان اثبات کرده است که خواست‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه را نمی‌توان برای همیشه منکوب یا از اذهان پاک کرد. کارگران و زحمتکشان میهن‌مان در این مبارزه سخت و دشوار برای انسجام و اتحاد به اهمیت احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل پی برده‌اند و با رسوا کردن سیاست‌های فریبکارانه تشکل‌های زرد حکومتی، از این مبارزه بر حق دست برنخواهند داشت. اعتراض و اعتصاب‌ها در سراسر کشور برای مزد مساوی در برابر کار مساوی، همسان‌سازی واقعی و لغو قراردادهای موقت همچنان ادامه دارد. این خواسته‌ها را می‌توان با سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان و اتحاد عمل فراگیر به‌استبداد حاکم تحمیل کرد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۶، ۹ اسفند ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا