آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۷ منتشر شد!

‌در راه تأمین منافع زحمتکشان، اتحادعملِ فراگیر گریزناپذیر است!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۷

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۱۸
دکمه بازگشت به بالا