آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۵۲ منتشر شد!

ضرورت عملکرد متحدانهٔ جنبش چپ در حل تضاد اصلی با ارتجاع داخلی و برخورد با «جنگ سرد» جدید

لینک «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۵۲ 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا