مسایل سیاسی روز

برگزاری روز جهانی کارگر در گوتنبرگ سوئد

پس از دو سال وقفه در برگزاری گردهمایی های اول ماه مه، بدلیل همه گیری کرونا، و با رفع محدودیت ها، بار دیگر میدان «یرن توریت» شهر گوتنبرگ سوئد و خیابانهای این شهر به صحنه پر شور حضور کارگران و زحمتکشان و حامیان چپ و مترقی آنها تبدیل شد. بار دیگر طنین پر شکوه سرود انترناسیونال، در این شهر به صدا درآمد و خواب سرمایه داران و استثمارگران را آشفته ساخت. خواست جمعیت حاضر در این میدان روشن بود: مبارزه علیه جنگ  و جنگ افروزان و بر قراری صلح؛ مبارزه علیه رشد نژاد پرستی ؛ مخالفت با عضویت سوئد در پیمان نظامی ناتو؛ ادامه مبارزه علیه استثمار و برای حقوق اجتماعی و رفاه عمومی.

امسال نیز، شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی، متشکل از سازمانهای حزب کمونیست شیلی، حزب کمونیست عراق، حزب چپ ایران (فداییان خلق)، حزب توده ایران و حزب کمونیست سوئد، در گوتنبرگ سوئد، اقدام به تدارک و برگزاری مشترک مراسم اول ماه مه کردند. حضور متحد این جریانها با برپایی چادرها و میزهای کتاب تنگاتنگ هم، برجسته بود. پلاکاردهایی با امضا شبکه و با شعارهای «کارگران همه کشورها متحد شوید» و «نه به ناتو» در امتداد میزهای کتاب نصب شده بود. در اعلامیه شبکه به مناسبت اول ماه مه، ضمن محکوم کردن جنگ، خواست برقراری صلح و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره، چنین آمده است: «این جنگ عادلانه نیست، جنگ کارگران و زحمتکشان نیست؛ برعکس برضد منافع مردم زحمتکش اکراین، روسیه و سراسر جهان است. بیایید تا علیه همه جنگها در جهان و برای صلح، مبارزه کنیم ». همچنین پوسترهایی با امضا شبکه و با آرم صلح و شعارهای نه جنگ، نه به ناتو و در مخالفت با عضویت سوئد در پیمان تجاوزگر ناتو، در اطراف چادر و نقاط مختلف میدان نصب گردید. شایان ذکر است که امسال جمعی از رفقای حزب کمونیست یونان مقیم گوتنبرگ ، که به تازگی به شبکه پیوسته اند، با حضور خود در کنار دیگر رفقای شبکه، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

چادر حزب که با پلاکاردهایی، از جمله «آزادی برای همه زندانیان سیاسی» و  تصویر شهدای حزب، مزین شده بود، در طول برگزاری مراسم، مورد بازدید تعداد زیادی از ایرانیان  قرار گرفت وبه محلی برای تجدید دیدار دوستان و علاقمندان و نیز بحث و گفتگو در باره تحولات سیاسی ایران و بویژه جنگ اکراین، تبدیل شده بود. بسیاری از این دوستان ضمن ابراز تمایل به ارتباط بیشتر، انتظارات خود را برای تدارک گردهمایی ها و جلسات بحث و گفتگو، مطرح کردند. بر روی میز کتاب حزب، علاوه بر کتابهای منتشر شده از طرف حزب، اعلامیه حزب به مناسبت روز جهانی کارگر، «نامه مردم» و«ضمیمه کارگری نامه مردم» ویژه اول ماه مه، قرار داده شده بود. پس از پایان مراسم جشن در میدان یرن توریت، نوبت به راهپیمایی رسید. هزاران نفر از اقشار مختلف مردم زحمتکش شهر، پیر و جوان، و بسیاری از آنها همراه با فرزندان خردسال خود، در صفوفی فشرده، با در دست داشتن پلاکاردها و با سر دادن شعار به سمت نقاط مختلف شهر به حرکت در آمدند و با ایراد سخنرانی، نواختن موزیک و غیره، به این جشن بزرگ  کارگری ادامه دادند و عزم خود را برای مبارزه علیه ستم و اسثمار سرمایه داری و دولت های حامی آنها را، به نمایش گذاشتند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا