آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ‌ ۵۹ منتشر شد!

اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت‌ها و اولویت‌های جنبش کارگری – سندیکایی در مقطع زمانی کنونی؛

تشدید مبارزه، اعتصاب و اتحادعمل فراگیر

لینک ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ‌ ۵۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا