اسنادویژه‌نامه

ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) – شماره ۱ – مشخصه‌های عمدۀ اوضاع جهان و ایران از دیدگاه حزب تودۀ ایران

ارزیابی کلی حزب تودهٔ ایران از اوضاع جهان امروز – مشخصه‌های عمدهٔ اوضاع جهان و ایران از دیدگاه حزب تودهٔ ایران

الف- سیمای جهان در سوّمین دههٔ هزارهٔ سوّم میلادی

ب- سیمای ایران در سوّمین دههٔ هزارهٔ سوّم میلادی

لینک ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) – شماره ۱ 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا