اسنادمسایل سیاسی روز

پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران به رزمندگان توده ای

رفقای گرامی

شرکت کنندگان در هفتمین کنگرۀ  حزب تودۀ ایران به شما رزمندگان راستین راه طبقهٔ کارگر و زحمتکشان،‌ مبارزان راه رهایی زنان میهن از ستم جنسی و برای دستیابی به برابری جنسیتی پیکارگران طریق دستیابی به حقوق ملی خلق‌های موردستم، جوانان و دانشجویان و تلاشگران برپایی ایرانی مستقل، صلح‌دوست، آزاد، و از آنِ مردم گرم‌ترین درودهای خود را تقدیم می‌کنند.

هفتمین کنگرۀ حزب ما در حالی برگزار می‌شود که اعتراض‌های گستردهٔ‌ مردمی، از کارگران، بازنشستگان، و معلمان گرفته تا مردم معترض به فروریزی ساختمان متروپل در آبادان و بستگان قربانیان فاجعه‌های مکرر در گوشه و کنار کشور و مردم تهیدست شده به‌دلیل تشدید بحران همه‌جانبهٔ اقتصادی، گسترش بی‌سابقهٔ فقر و محرومیت، فساد و ظلم روزافزون دستگاه‌های حکومتی به مردم، و ادامهٔ جوّ خفقان و سرکوب در ایران، هر روز ابعادی گسترده‌تر به‌خود می‌گیرد که نشانه‌های این واقعیت است که میهن ما در وضعیتی بسیار بحرانی و ویژه‌ قرار گرفته است.

 

رفقا!

همان‌طور که در گزارش کمیتۀ مرکزی حزب به هفتمین کنگره نیز اشاره شده است، بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با چهلمین سالگرد یورش گستردۀ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران مصادف خواهد بود.

یورش به حزب تودهٔ ایران با هدف نابودی کامل حزب و حذف آن از صحنهٔ‌ سیاسی کشور صورت گرفت و با دستگیری بیش از ده‌هزار توده‌ای، ازجمله شماری از برجسته‌ترین اندیشمندان، سندیکالیست‌ها، افسران مترقی،‌ نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، و فعالان و رهبران جنبش‌های کارگری، زنان و دانشجویان کشور،‌ ادامهٔ‌ حیات و فعالیت حزب را با دشواری و خطرهایی جدّی روبرو کرد.

کارزار گستردهٔ‌ تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای بی‌اعتبار کردن رهبران وقت حزب، به‌راه انداختن نمایش‌های تلویزیونی ضدانسانی از قربانیان شکنجه، که در کمال تأسف با استقبال معدودی از نیروهای سیاسی آن زمان نیز روبرو شد،‌ و در جوار آن همچنین کارزار گستردهٔ  دروغ‌پراکنی، و تلاش برای نفوذ در سازمان‌های حزبی و مختل کردن روند بازسازی حزب و رهبری آن که با تلاش زنده یاد رفیق خاوری و رفقایی که از یورش رژیم جان سالم به‌در برده بودند در جریان بود‌ ازجمله دشواری‌های عظیمی بود که حزب ما با آن مواجه شد.

 

رفقا!

هواداران و دوستداران حزب خوب می‌دانند که تلاش‌های رژیم ولایت فقیه و دستگاه‌های امنیتی آن در چهل سال گذشته برای ضربه زدن به حزب ما دمی متوقف نشده است. افزون بر این، دشواری‌هایی دیگر پس از یورش دستگاه‌های امنیتی رژیم که از آن جمله‌اند مهاجرت ناخواستهٔ هزاران توده‌ای، به‌چالش کشیده شدن سیاست‌های حزب پس از انقلاب، فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی نه تنها حزب ما بلکه جنبش کارگری و کمونیستی جهان را با دشواری‌هایی سهمگین رو به‌رو کرد. حزب تودۀ ایران با همراهی و ایستادگی شما رزمندگان توده‌ای تا به‌امروز استوار در مقابل همه توطئه‌های مختلف و دشواری‌های چهار دهۀ اخیر ایستادگی کرده است و با برگزاری موفقیت‌آمیز و پیروزمند هفتمین کنگره‌اش گام مهم دیگری در راه بازسازی صف‌های خود برداشته است.

امروز چهرهٔ کسانی که زیر ماسک دفاع از “خط گذشته حزب” راه حمله و ضربه زدن به حزب تودۀ ایران را درپیش گرفتند بیش‌از‌پیش از پرده برون افتاده و آشکار شده است و درنتیجه، کم‌تر کسی به دروغ‌ها و عوام‌فریبی‌های چنین چهره‌هایی که هدف‌شان در انتها دفاع از حکومت ضد مردمی و استبدادی حاکم بر میهن ماست باور دارد.

به‌نظر نمایندگان شرکت کننده در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران روشن است که با تیزتر شدن آتش مبارزه بر ضد حکومت جمهوری اسلامی شماری از توده‌ای‌ها و مبارزان جدا شده از حزب در این سال‌ها زمان را برای یاری رساندن به حزب‌شان و پیکار دشوار پیشِ رو مناسب ببینند. برای همهٔ رفقای توده‌ای که قلب‌شان همچنان برای موفقیت و پیروزی کارگران و زحمتکشان میهن می‌تپد آغوش حزب تودۀ ایران گشوده است.

 

رفقا!

نقش فعال شما در تکمیل و تدقیق طرح اسناد کنگره، نشان از احساس مسئولیت و بلوغ سیاسی شما رزمندگان توده ای ست که علیرغم همه توطئه ها در دفاع از آرمان های انقلابی و انسانی حزب تان همچنان استوار و محکم ایستاده اید.

هفتمین کنگرۀ حزب در ارزیابی شرایط مشخص کشور به‌این نتیجه مهم رسید که تجربه‌های سال‌های اخیر مبارزهٔ‌ دلیرانهٔ مردم با رژیم ولایت فقیه نشان می‌دهد که فقط با اعتراض‌های خیابانی نمی‌توان رژیم را با چالشی جدّی روبرو کرد و راه را برای حذف کامل ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور و حرکت به سمت استقرار حکومتی ملی و مردمی باز کرد.

ما همچنان بر این اصل مهم تأکید می‌کنیم که به‌رغم وجود نشانه‌هایی نیرومند از وضعیت انقلابی در کشور، این وضعیت بدون تدارک و به‌وجود آوردن شرایط لازم ذهنی نمی‌تواند به‌خودی ‌خود به‌انقلاب و پیروزی جنبش مردمی بینجامد. برای تحقق پیروزی جنبش مردمی باید تمام تلاش‌ها بر ارتقای کیفیت سازمان‌دهی جنبش و حرکت به‌سوی ایجاد جبهه‌ای از همهٔ نیروهای ضد استبداد متمرکز شود. روشن است که رخدادهای دو سال اخیر نشانگر بی‌اعتباری بیش‌از‌پیش رهبری جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، بوده است. شکست سنگین خامنه‌ای و اعوان‌وانصارش در انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به‌رغم تلاش‌های گستردهٔ او و دیگر سران حکومت با تحریم گسترده و بی‌سابقهٔ مردم رو به‌رو شد. شعارهای صریح و تند مردم در اعتراض‌های خیابانی علیه رهبری رژیم ضمن نشان دادن انزجار مردم از ادامه این حکومت ستمگر بر این واقعیت هم تأکید دارد که با ادامهٔ این رژیم ضد مردمی نمی‌توان چشم انداز امید بخشی برای میهن ما تصور کرد

 

رفقا!

تلاش برای یاری رساندن به سازمان‌دهی صف‌های نیروهای چپ و انقلابی کشور، کمک به شکل گیری همکاری و وحدت عمل آنها و خصوصاً تقویت صف‌های حزب از اولویت‌های مهم مبارزه در وضعیت کنونی است. به‌گمان ما با تشدید جو مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه شور انقلابی و مبارزه‌جویی نیز گسترش خواهد یافت و رفقای حزبی خصوصاً در ایران باید بتوانند از این فرصت برای سازمان‌دهی نیروهای چپ در جنبش مبارزاتی کشور بهره جویند.

با درود به خاطرهٔ‌ تابناک همهٔ رزمندگان توده‌ای و همهٔ مبارزانی که در راه تحقق حقوق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و برقراری آزادی، دموکراسی،‌ صلح، و عدالت اجتماعی جان باختند!

درود آتشین به همه رفقای توده ای که در مقابل همه توطئه ها علیرغم دشواریها و سختی ها استوار  و محکم ایستادند و پرچم ظفر نمون حزب طبقه کارگر را همچنان برافراشته نگاه داشتند!

با هم به‌سوی تشکیل جبهۀ واحد ضد دیکتاتوری، برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و مردمی.

هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران

خردادماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۸، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا