چهره‌هامسایل سیاسی روز

یک جهان عشق نهان است اینجا

به یاد رفیق علی خاوری

انسانی بزرگ و جانی شیفته

کنگره هفتم حزب توده ایران، حزب توده‌های رنج و کار برگزار شد؛ این بار اما دیگر رفیق خاوری، رفیقِ تکرارنشدنی و ارجمندمان در میانمان نبود. رفقای او لیکن پرشور و وفادار راه او را پی گرفتند و پرچم پرافتخار پیکار حزب توده ایران را همچنان در اوج‌ها برافراشتند و دفتر رزم و نبرد حزب توده‌ها را برگی دیگر زدند.

رفقای گردآمده در همایش، کنگره هفتم حزب را به یاد ارجمند رفیق خاوری، «کنگره‌ی خاوری» نامیدند.

بر سنگ مزار رفیق علی خاوری در آرامستان مرکزی فریدریش فلده در شهر برلین به آلمانی نوشته شده است: ”انسانی بزرگ / صادق / تزلزل ناپذیر / استوار خستگی‌ناپذیر در سراسر زندگی برای ستم‌دیدگان!“

یادت گرامی رفیق و راهت پر رهرو!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۸، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا