اسنادمسایل سیاسی روز

شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری و کمونیستی جهان به هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)

پیام همبستگی و تهنیت حزب کمونیست آفریقای جنوبی بمناسبت برگزاری کنگره هفتم حزب توده ایران

رفقای عزیز

اعضا و رهبری حزب توده ایران

حزب کمونیست آفریقای جنوبی(SACP)  بهترین آرزوهای صمیمانه و رفیقانه خود را به مناسبت هفتمین کنگره حزب توده ایران، ابراز می دارد. هفتمین کنگره حزب شما در زمانی برگزار می‌شود که دگرگونی های سیاسی در جهان و همچنین تهدیدهای جدی در چشم انداز می باشند. هیچ منطقه و یا مردمی در جهان نیست که از عواقب بحران های آینده سیستم جهانی سرمایه داری در امان باشد. سیستمی که از جنگ ها، بی ثباتی ها و اعمال یکجانبه سیاستی در جهان تغذیه می شود که منافع آن، همان منافع تعدادی اندک از کشورهای قدرتمند نظامی است.

نظام سرمایه داری حاکم در جهان و سیاست های خودخواهانه و یکجانبه آن شاید بزرگترین تهدید برای بشر امروزی باشند. بنابراین، ما اعتقاد راسخ داریم که هفتمین کنگره، به تحقق دستاوردهای مهم کلیدی برای رسیدن به جهانی بهتر کمک خواهد کرد. ما منتظر نتایج و قطعنامه‌های کنگره هستیم و بر این باوریم که این نتایج به حل بحران تحمیلی ایالات متحده در خاورمیانه و سایر نقاط جهان، کمک حیاتی می کنند.

ما باید به همراه هم، با یکجانبه گرایی سلطه طلبانه مقابله کنیم. ما باید با استفاده رایج از جنگ برای حل چالش های بشریت مبارزه کنیم. ما باید بین کسانی که دارای ارزش ها و موازین صلح طلبانه و دموکراسی خواهانه مشترک هستند و خواهان تغییر شرایط مادی اکثریت مردم می باشند، پل هایی ایجاد کنیم. انترناسیونالیسم را زنده کنیم .

آینده با سوسیالیسم است – آن را هم اکنون بسازیم!

کریس ماتلهاکو، دبیر دوم حزب کمونیست آفریقای جنوبی

 

 

پیام حزب کمونیست برزیل

ژوئن ۲۰۲۲ [خرداد ۱۴۰۱]

رفقای گرامی حزب تودهٔ ایران ،

در نهایت مسرّت و اطمینان انقلابی، برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران را که وارث برحق و شناخته شدهٔ حزب پُرافتخار کمونیست ایران است، شادباش می‌گوییم. کمونیست‌های ایرانی همواره برجسته‌ترین مبارزان دفاع از حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران بوده‌اند. کمونیست‌های ایرانی حتی در شرایط دشوار فعالیت، در مقاومت قهرمانانه و مداوم برای رسیدن به سوسیالیسم، هرگز از صف مردم جدا نشدند. ما بسیار مشتاقیم که از محتوای برنامهٔ نوین حزب و نقشهٔ راه انقلاب دموکراتیک ملی مطلع شویم.

رفقا،

همان‌طور که می‌دانید، ما در برزیل در حال مبارزه‌ای سخت با دولت راست افراطی هستیم؛ دولتی با ویژگی‌های نوفاشیستی که حقوق اجتماعی را پس گرفته است، دستاوردهای دموکراتیک را تهدید می‌کند، و در سیاست خارجی طرفدار امپریالیسم است. اما تردید نداریم که نوفاشیسم را در میهن خود شکست خواهیم داد.  ما همبستگی خود را با کمونیست‌های ایرانی ابراز می‌کنیم و آرزوی موفقیت کامل برای کنگرهٔ هفتم شما داریم.

آنا پرستس، دبیر روابط بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی

پیام حزب کمونیست ترکیه

به رهبری حزب تودهٔ ایرانحزب کمونیست ترکیه

آنکارا، ۶ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۶ خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای گرامی،

مایلیم گرم‌ترین درودهای خود را به مناسب برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ‌ ایران به شما تقدیم کنیم. گرم‌ترین درودها را می‌فرستیم، چون به روابط میان دو ملت، نه‌فقط به علت همسایگی، بلکه به دلیل میراث تاریخی مشابه، عمیقاً باور داریم؛ تاریخی شامل زمان‌های امید و یأس، دوره‌های خیزش‌ها و فعالیت مخفیانه، چرخه‌های انقلاب و ضدانقلاب، لحظه‌های دلاوری و شکیبایی.

این شباهت‌ها امروزه نیز صادق‌اند. کشورهای ما در زیر حکومت‌های اسلام‌گرا، اقتصادهای ویرانی دارند، و در پیشاپیش کشورهای دیگر، به‌زودی سیل خشم توده‌های زحمتکش در آنها به راه خواهد افتاد.

مقطع زمانی کنونی پیچیده و حساس، ولی در ضمن امیدبخش و دلگرم کننده است. ما برای رفقای حزب تودهٔ ایران در مبارزهٔ سنگین پیش رو، که به باور ما صحنه را برای تحوّلی بنیادی در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در منطقهٔ ما آماده می‌کند، آرزوی موفقیت داریم.

پاینده باد برادری دو ملت! زنده باد سوسیالیسم!

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ترکیه

 

 

پیام شادباش حزب کمونیست عراق

به مناسب برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران

حزب کمونیست عراق

رفقای عزیز،

کمونیست‌های عراق گرم‌ترین درودهای خود را به کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران و همهٔ‌ نمایندگان آن تقدیم می‌کنند. ما اطمینان داریم که این رویداد بسیار مهم در زندگی حزب شما به تحکیم و تقویت موقعیت سیاسی حزب در میان مردم و طبقهٔ کارگر آن، در دفاع از آرمان عادلانه و منافع آنها، و ترسیم مسیر پیش رو کمک خواهد کرد.

این واقعیت که شما کنگرهٔ خود را با وجود چالش‌هایی عظیم، و مشکلات ناشی از همه‌گیری برگزار می‌کنید، گواه استقامت حزب شما و وفاداری آن به آرمان خلق، میهن‌دوستی، و پایبندی حزب شما به آرمان‌های کمونیستی است. به‌رغم شرایط دشواری که در چهار دههٔ گذشته برای فعالیت حزب شما وجود داشته، حزب شما تلاش کرده است تا خصلت دموکراتیک خود را تحکیم کند و بحث گسترده دربارهٔ طرح اسناد کنگره را نه‌فقط در درون صفوف حزب بلکه در میان هواداران خود و عموم مردم تشویق کند.

رفقای عزیز،

ما ضمن درود فرستادن به کنگرهٔ شما، بار دیگر بر حمایت خود از خواست‌های به‌حق مردم ایران برای برقراری صلح، دموکراسی، و حقوق بشر تأکید می‌کنیم. ما در محکوم کردن تهدیدهای خارجی امپریالیستی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و نقشه‌های آن در همکاری نزدیک با اسرائیل و متحدان ارتجاعی عرب برای برانگیختن تنش‌ها و برافروختن شعله‌های جنگ در خاورمیانه، همواره با جنبش جهانی کمونیستی و نیروهای مترقی همراه بوده‌ایم. همان‌طور که درس‌های تجربه‌های کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق نشان داده است، مبارزه با این نقشه‌های امپریالیستی و برای تحقق صلح باید با دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران همراه باشد.

رفقای عزیز،

در زمانی که جنگ‌افروزان امپریالیست و نیروهای ارتجاعی به هیستری جنگ سرد دامن می‌زنند، حزب شما همراه با حزب‌های کمونیست و کارگری در سراسر جهان نقش شایان توجهی در دفاع از آرمان صلح جهانی داشته است.

حزب کمونیست عراق مانند دیگر نیروهای صلح‌طلب جهان امیدوار بود که از درگیر شدن جنگ بین فدراسیون روسیه و اوکراین پرهیز شود و مسائل مورد اختلاف با گفت‌وگو، مذاکره، و از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل شود. ما ضمن آنکه توسل به گزینهٔ جنگ را رد و محکوم کردیم، اقدام به تحریک و تنش‌آفرینی و اصرار بر گسترش ناتو به سمت شرق بدون اعتنا به نگرانی‌های امنیتی روسیه، و تلاش آمریکا و کشورهای عضو ناتو را برای احاطه و محاصره کردن نظامی روسیه نیز محکوم کردیم. هدف نهایی نقشه‌های آمریکا و ناتو برقراری سرکردگی و کنترل بر جهان، و دولت‌ها و ملت‌ها و منابع آن، و بازگشت به فضای جنگ سرد و مسابقهٔ تسلیحاتی است. ما نیز به نیروهای صلح‌طلب که در سراسر جهان برخاسته‌اند می‌پیوندیم و این جنگ را محکوم می‌کنیم. ما خواستار توقف فوری جنگ و اقدام به مذاکره زیر نظر سازمان ملل متحد و گفت‌وگوی جدی برای رسیدن به تفاهم‌هایی هستیم که منافع همه طرف‌ها را تضمین، و زندگی مردم عادی و همهٔ ملت‌ها را در امنیت و صلح، به دور از آفت و شرّ جنگ، تأمین کند.

رفقای عزیز،

حزب کمونیست عراق در روزهای ۲۴ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ [۳ تا ۷ آذر ۱۴۰۰] یازدهمین کنگرهٔ سراسری خود را در بغداد با شعار «برای تغییر جامع: دولت مدنی دموکراتیک و عدالت اجتماعی» با موفقیت برگزار کرد. در آن کنگره بیش از ۲۰۰ نماینده و ۵۰ ناظر حضور داشتند. مراسم گشایش کنگره در پایتخت- بغداد- با شرکت انبوهی از مردم برگزار شد و پوشش رسانه‌یی گسترده‌ای داشت. کنگره پیام‌هایی نیز از حزب‌های برادر در سراسر جهان دریافت کرد. پیام درود و همبستگی حزب تودهٔ ایران به کنگرهٔ ما به گرمی مورد استقبال قرار گرفت و در روزنامهٔ حزب ما و رسانه‌های دیگر منتشر شد.

رفقای عزیز،

ما این مناسبت را غنیمت می‌شماریم تا از همبستگی انترناسیونالیستی پیگیر حزب شما با مردم، دموکرات‌ها، و کمونیست‌های عراق قدردانی کنیم.

ما ضمن آرزوی موفقیت برای کنگرهٔ شما و بحث‌ها و تبادل‌نظرهای آن، بار دیگر درودهای گرم خود را به نمایندگان کنگره و همهٔ اعضای حزب برادر می‌فرستیم.

ما خواهان تقویت و توسعه پیوندهای ویژهٔ دوستی و روابط انترناسیونالیستی بین دو حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست عراق، و تحکیم و گسترش روابط تاریخی بین مردم ایران و عراق برای برقراری صلح، آزادی، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی هستیم.

با درودهای رفیقانه، هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی

 

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران

ژوئن ۲۰۲۲ [خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای گران‌قدر!

نخست از همه، به نمایندگی از مبارزان انقلابی افغانستان، برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب قهرمان شما را به شما شرکت‌کنندگان کنگره، و از طریق شما به همهٔ اعضای حزب افتخارآفرین شما تبریک می‌گوییم. ما یقین کامل داریم که کنگرهٔ شما با دستاوردهای بزرگی برای جنبش چپ ایران به پایان خواهد رسید و صفحۀ جدیدی را در مبارزۀ رهایی‌بخش زحمتکشان ایران خواهد گشود.

رفقای گرامی،

تحلیل دقیق و واقع‌بینانۀ وضعیت منطقۀ ما نیاز تمام نیرو‌های دموکراتیک و مترقی در منطقه است. اجازه دهید گوشه‌هایی از واقعیت‌های کنونی جامعۀ افغانی را به طور بسیار فشرده به آگاهی شما برسانیم.

نظامی به نام ”جمهوری اسلامی افغانستان“ که در جریان [طی] بیست سال کشور ما را با شیوع دادن فساد گسترده به انحطاط کشانده بود، در ماه اوت ۲۰۲۱ با شتابی باور‌ناشدنی فروپاشید. تکیه‌گاه و کارگزاران این نظام که عمدتاً احزاب و گروه‌های جهادی و تکنوکرات‌های وابسته به امپریالیسم آمریکا و کشور‌های ناتو بودند، وضعیتی را بر وطن ما حاکم ساخته بودند که باعث انزجار و نفرت مردم افغانستان از نظام، جهادیان، و حامیان بیرونی آن گردیده بود. آمریکا-ناتو با صرف هزینه‌های هزار میلیارد دلاری، کشتن صدها هزار انسان بی‌گناه، و امحای هر گونه ارزش انسانی در جامعۀ افغانی، پس از بیست سال با سرافکندگی بی‌نظیری در تاریخ معاصر جهان سرزمین افغان‌ها را به نیرو‌های قرون وسطایی طالبان واگذاشتند.

بیست سال اشغال ناتو-آمریکا پیامدی جز انحطاط نداشت. همهٔ ارزش‌های انسانی و سنّتی جامعۀ افغانی از بین رفته است. بیش از سه میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد. همهٔ اقدام‌های دولت‌وارۀ دست‌نشانده در عرصه‌های گوناگون یک هدف را دنبال می‌کرد: چپاول صدها میلیارد دلار که از سوی کشور‌های ناتو از طریق ارگان‌های رسمی به کابل می‌رسید. مسلط شدن موازین و معیارهای فاسدسازی، حتی نسل جوان کشور را از توجه به مسائل بنیادی انسان‌سالاری و اندیشیدن به امکان [وجود] جامعه‌ای وارهیده از دیکتاتوری دلار دور ساخته بود. وجود به‌اصطلاح «جامعۀ مدنی» متشکل از جوانان و زنان چیزی جز تبلیغ نبود، که در واقعیت امر ماهیت کاملاً ضد مدرنیتۀ حاکمیت و نیرو‌های جهادی را می‌پوشاند. هنگام رسیدن طالبان به دروازه‌های شهرها، از آن «جامعۀ مدنی» خبری نبود. طی بیست سال، نگذاشتند تا نیرویی واقعاً دموکراتیک در کشور جان بگیرد. همهٔ امکان‌ها را به کار گرفتند تا بازمانده‌های چپ دیروزی را با دلار و مقام‌های تجمّلی از عرصۀ مبارزۀ دادخواهانۀ سیاسی دور سازند. ما همهٔ تلاشمان را کردیم تا یک سازمان سراسری دموکراتیک و واقعاً چپ افغانی متشکل شود، ولی جوش و خروش دلار و مقام و بادیگارد [محافظ] چنان بود که صدای ما در میان هیاهوی کارزارهای انتخاباتی تقلبی گُم می‌شد. متأسفانه، بخش اعظم بازمانده‌های چپ دیروزی مواضع انقلابی و چپ را رها کرده‌اند.

امّا فروپاشی دولت‌وارۀ کابل یک بُعد مثبت نیز داشت و آن شکست ننگین سازمان‌های جهادی و کنار رفتن آنها از صحنۀ تاریخ کشور بود. باید با روشن‌بینی روی این نکته تأکید کرد که استیلای طالبان پیامد مستقیم حاکمیت نیرو‌های فاسد ضدمردمی‌ جهادی، به‌خصوص جمعیت اسلامی ‌و حزب اسلامی‌ است. این جهادیان بودند که راه نفوذ پاکستان و رژیم‌های قرون وسطایی عربی و ایرانی را به کشور ما باز کردند.

نظام کنونی طالبان بر پایهٔ یک اصل جزمی استوار است: تطبیق شریعت اسلامی! برای حکومت طالبان مسائل مربوط به عرصه‌های اقتصادی، صحّت [بهداشت و درمان]، فرهنگ، و غیره اصلاً نمی‌تواند مطرح باشد چون [از دید آنان] اینها مربوط به مشیّت الهی می‌شود و ربطی به «امارت اسلامی» ندارد.

از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا کنون، آمریکا-ناتو فشار اقتصادی بر حکومت طالبان را نگه داشته است. در این سیاست دو محاسبۀ متضاد نهفته است: آمریکا در صدد تحمیل خواست‌های خود بر طالبان است تا حداقل شکست شرم‌آور خود را کمی جبران کند، ولو این روش به گرسنگی اکثریت مردم افغانستان بینجامد. از سوی دیگر، [حکومت طالبان] دامی ‌‌است برای کشورهایی مثل چین و روسیه که با حمایت از طالبان درگیر وضعیتی شوند که آنها را در برابر مطالبات برحق مردم افغانستان قرار دهد. سیاست‌های محتاطانۀ چین و روسیه و ایران در قبال حکومت کنونی طالبان ناشی از همین روش آمریکا-ناتو است. حتی پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً مسئولیت وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار کنونی کشور را به عهده بگیرد. آیا به رسمیت نشناختن نظام طالبان در شکل کنونی آن این نظام را به بن‌بست سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند؟

چین در افغانستان به مثابه همسایه‌اش، استراتژی درازمدت خود را دارد، و روی این نکته محاسبه می‌کند که با پرداخت بهای خوب می‌تواند ثروت‌های طبیعی افغانستان را بالاخره به دست آورد. روسیه افزون بر مسائل اقتصادی، نگران فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز گروه‌های افراطی اسلام‌گرا در سرحدات [مرزهای] جنوبی خود است. در این عرصه، محور مسکو-تهران در یک موقف [موضع] قرار دارد. ایران با همهٔ رضایتی که از خروج آمریکا-ناتو از افغانستان از خود نشان داد، امّا ناظر بر روش‌های طالبان در قبال اهل تشیّع در داخل افغانستان است. ایران نیز نمی‌خواهد بخشی از بار فقر در افغانستان را به دوش بکشد.

خلاصه، قراین نشان می‌دهد که نظام کنونی طالبان به سوی بحرانی نامعلوم در حرکت است. دو امکان در برابر «امارت اسلامی» قرار دارد:

پذیرش مطالبات بین‌المللی و گردن نهادن به حکومت مشارکتی

ادامه دادن به روش کنونی با گذاشتن مسئولیت وضعیت به دوش آمریکا که گویا 9 میلیارد دلار [پول] افغانستان را منجمد ساخته [ضبط کرده] است و کشور را به بحران مالی کشانده است. قراین گواهی می‌دهد که در هر دو صورت، نظام طالبان نمی‌تواند در شکل کنونی‌اش ادامه یابد. اگر حکومت واقعاً مشارکتی را بپذیرد، تضادهای درون دستگاه به‌سرعت شکل می‌گیرد و باعث بحران جدیدی می‌گردد، و اگر به وضع کنونی ادامه دهد، با واکنش مردم مواجه خواهد شد و ناگزیر راه سرکوب را در پیش خواهد گرفت، که در این صورت با تضادهای جدیدی مواجه خواهد شد.

رفقای گرامی،

چنین است منظرۀ تیرۀ زندگی مردم افغانستان. حزب نوین مردم افغانستان بر این باور است که همسویی مبارزات نیرو‌های مترقی منطقه شرط بایسته [لازم] برای تحمیل تغییرات بنیادی سیاسی-اجتماعی در منطقه است. مبارزان انقلابی افغانستان به تلاش‌های سازندۀ شما رفقای حزب تودۀ ایران همیشه ارج گذاشته‌اند و باور دارند که با اندوخته‌های عظیم سیاسی و ایدئولوژیکی که دارید، جنبش رهایی‌بخش مردم ایران را به سوی پیروزی نهایی برای استقرار نظامی واقعاً دموکراتیک سمت خواهید داد. ما در این پیکار در کنار شماییم و هر گونه پیروزی شما را از آنِ خود می‌پنداریم.

زنده باد همبستگی جهانی نیرو‌های مترقی و مردمی!

پیروز باد مبارزۀ خلق ایران در زیر درفش اندیشه‌های درخشان و سیاست‌های مردمی حزب تودۀ ایران!

فرخنده باد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران!

 

 

پیام شادباش حزب مردم فلسطین

به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران 

اورشلیم، ۳ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۳ خرداد ۱۴۰۱]

حزب مردم فلسطین

رفقای گرامی،

به مناسبت برگزاری هفتمین کنگرهٔ حزب شما، بهترین آرزوهای خود را برای موفقیت کامل کار کنگره تقدیم می‌کنیم، به این امید که حاصل و نتیجهٔ این کنگره سهم حزب شما را در مبارزهٔ مردم ایران در راه برقراری صلح، عدالت اجتماعی، دموکراسی، و سوسیالیسم، به‌ویژه در وضعیت بسیار حساس و پیچیدهٔ کنونی در منطقه و جهان، برجسته و تقویت کند.

به همین مناسبت از مواضع قاطع شما در همبستگی، و حمایت از آرمان عادلانهٔ مردم ما و مبارزهٔ آنها برای پایان دادن به اشغال اسرائیل، تعیین سرنوشت، و تأسیس دولت مستقل در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن، حق بازگشت پناهندگان بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، و همچنین آزادی زندانیان از زندان‌های اسرائیل، قدردانی و سپاسگزاری کنیم.

ما همچنین امیدواریم که روابط و همکاری‌های دوجانبهٔ خوبمان در مبارزهٔ مشترک در راه تحقق صلح جهانی، پیشرفت، و سوسیالیسم همراه با خانوادهٔ بزرگ‌تر حزب‌های کمونیست و کارگری را بهبود بخشیم.

بار دیگر، گرم‌ترین درودها و آرزوهای ما را بپذیرید.

بسام صالحی، دبیرکل

 

 

پیام شادباش کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ارمنستان به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

ایروان، ۲۸ مه ۲۰۲۲ [۷ خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای عزیز،

بسیار خوشوقتیم که به مناسبت برگزاری کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران بار دیگر همبستگی خود را با شما ابراز کنیم و پیام تبریک خود را به این مناسب به شما بفرستیم. کنگرهٔ شما در زمانی بسیار بحرانی در سطح ملی، منطقه‌یی، و بین‌المللی برگزار می‌شود. حزب کمونیست ارمنستان تحولات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ایران، به‌ویژه تحولات مربوط به مذاکرات جاری در وین با ۵+۱ بر سر احیای برجام با شرکت روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، و اتحادیهٔ اروپا را از نزدیک دنبال می‌کند. ما صمیمانه امیدواریم که این مذاکرات به لغو تحریم‌های فلج کننده علیه ایران و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه منجر شود. چنین نتیجه‌ای می‌تواند محیط بهتری را برای پیشبُرد مبارزهٔ مردم ایران در راه صلح، دموکراسی واقعی، و عدالت اجتماعی بگشاید.

ما همچنین به مبارزهٔ دیرینهٔ حزب شما در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، عدالت اجتماعی، و حاکمیت ملی درود می‌فرستیم. ما توانایی حزب شما را در یافتن راه‌حل برای مسائل و چالش‌هایی که زحمتکشان ایران و به‌ویژه طبقهٔ کارگر و تهی‌دستان کشورتان با آنها مواجه‌اند، تحسین می‌کنیم.

ما برای کنگرهٔ هفتم شما در بحث و تبادل‌نظر دربارهٔ [طرح] اسناد کلیدی ارائه شده پیش از کنگره، و نهایی کردن و تصویب آنها، آرزوی موفقیت داریم. ما اذعان داریم که کنگره در شرایط و محیطی چالش‌برانگیز برگزار می‌شود که همهٔ ما با آن مواجهیم. امیدواریم تصمیم‌هایی که در کنگره گرفته می‌شود، برای تقویت حزب تودهٔ ایران و عزم راسخ آن در مبارزه‌ای که در راه تأمین منافع ملی- نشئت گرفته از منافع طبقهٔ کارگر و تهی‌دستان در کشور شما- به پیش می‌برد، شالوده‌‌های لازم را فراهم کند.

رفقا، ما همچنین مایلیم بار دیگر درگذشت رفیق علی خاوری، رهبر تاریخی و دیرینهٔ حزب شما را که سال‌ها بی‌امان به مبارزه ادامه داد و برای وحدت و یکپارچگی، قدرت، و موفقیت حزب طبقهٔ کارگر ایران خستگی‌ناپذیر کوشید، تسلیت بگوییم.

حزب کمونیست ارمنستان برای حزب شما در برگزاری کنگرهٔ هفتم خود آرزوی موفقیت دارد.

زنده باد روابط گرم و برادرانه بین حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست ارمنستان، و بین دو ملت ایران و ارمنستان! زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!

یرژانیک غازاریان، دبیر اول

 

پیام تبریک حزب کمونیست آلمان

به نمایندگان کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران

اِسِن، ۲ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۲ خرداد ۱۴۰۱]

حزب کمونیست آلمان

رفقای محترم!

دنیا دچار آشفتگی شده است.

خطر جنگ هسته‌یی بیشتر از همیشه شده و با تشدید جنگ در اوکراین جدّی‌تر نیز شده است. ناتو در هفته‌های اخیر همه‌کار برای شعله‌ورتر کردن این جنگ کرده است. در عین حال، ناتو شرکت کنندهٔ آشکار در این جنگ شده است.

هدف سیاست محاصرهٔ ناتو در قبال روسیه روشن است: تبدیل کردن روسیه به کشوری فرمانبر تا در نتیجه راه به سوی جمهوری خلق چین باز شود.

وظیفهٔ همه نیروهای مترقی است که به‌سرعت برای پایان یافتن این جنگ و نیز جنگ در یمن بکوشند. دولت‌های امپریالیستی همان‌طور که علیه روسیه و چین از سلاح تحریم استفاده می‌کنند، از آن علیه ایران نیز استفاده می‌کنند. این سلاح توده‌های مردم را هدف قرار می‌دهد و ضربهٔ سختی به مردم ایران می‌زند.

کنگرهٔ هفتم مهم حزب تودهٔ ایران باید پاسخ‌هایی برای چالش‌هایی بیابد که مبارزهٔ ضدامپریالیستی از یک سو، و مبارزه با رژیم دین‌سالار که بیش از ۴۰ سال است به مردم ایران ستم می‌کند، از سوی دیگر، در برابر شما قرار داده است. مبارزه با فقر و بیکاری، برای مزدهای بیشتر و آموزش بهتر، برای حقوق دموکراتیک و آزادی برای زندانیان سیاسی، مستلزم مشارکت بخش‌های بزرگ‌تری از مردم در جنبش مقاومت است. ما برای نمایندگان کنگرهٔ شما شجاعت، دوراندیشی، و تدبیر و درایت آرزو می‌کنیم تا آینده‌ای بهتر برای کشور و ملت ایران به دست آورید.

 

در همبستگی و با درودهای رفیقانه،

رناته کوپه، دبیر شعبهٔ بین‌المللی، مانفرد ایدلر، عضو شعبهٔ بین‌المللی

 

پیام حزب کمونیست اردن

امّان، ۱۶ مه ۲۰۲۲ [۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱]

رفقای عزیز رهبری حزب برادر تودهٔ ایران،

رفقای عزیز نمایندگان کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران،

 

با درودهای رفیقانه،

خوشوقتیم که به مناسبت برگزاری این کنگره، به حزب استوار و ثابت‌قدم شما، رهبری و اعضای آن، و به‌ویژه به نمایندگان کنگرهٔ تبریک بگوییم. ما برای مبارزات و فداکاری‌های عظیم شما و توانایی شما در مقاومت در برابر تلاش‌هایی که برای انحلال و سرکوب جسمانی حزب رزمندهٔ شما صورت گرفته است، و توانایی شما در انطباق مناسب فعالیت خود با شرایط کار دشوار و مخفی که رژیم دینی در ایران به شما تحمیل کرده است، احترام قائلیم.

حزب ما پیوندهای نزدیکی با حزب شما دارد. آنچه را ما را متحد می‌کند، اندیشه‌های مارکسیستی-لنینیستی، ارزش‌های دموکراسی، پیشرفت اجتماعی، و سوسیالیسم است. ما در مبارزهٔ مشترک با امپریالیسم و صهیونیسم و نقشه‌های آنها برای تسلط بر ثروت و قابلیت‌های اقتصادی منطقهٔ ما و کنترل آنها، و تحمیل سرکردگی سیاسی و نظامی خود بر آن نیز با یکدیگر متحدیم.

حزب ما برای نقشی که حزب شما در دفاع از منافع طبقهٔ کارگر ایران و همهٔ زحمتکشان ایفا می‌کند، و برای سهم شما همراه با دیگر نیروهای دموکراتیک در انجام وظایف انقلاب دموکراتیک ملی و دستیابی به صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران، ارزش زیادی قائل است.

از سال ۱۳۲۰ تا امروز، حزب شما عامل عمده‌ای در جبههٔ بین‌المللی ضدامپریالیستی و یکی از ارکان مبارزهٔ ملی و طبقاتی برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی بوده است. حزب شما هم در دورهٔ رژیم شاه، که مورد آزار و اذیت مداوم و بازداشت‌های طولانی در زندان‌ها، و حتی اعدام ده‌ها تن از رهبران و کادرهای آن بود، و هم در دورهٔ رژیم دین‌سالار کنونی ایران و اقدامات سرکوبگرانهٔ آن، از جمله کشتار صدها تن از رهبران و کادرهای حزب شما، قربانیان زیادی داده است.

برگزاری کنگرهٔ هفتم شما مصادف با شدت گرفتن یورش امپریالیستی و ارتجاعی بی‌رحمانه به مردم و کشور شما و نیز به دیگر کشورها و ملت‌های منطقه و نیروهای مترقی آنهاست. به همین دلیل، شما و همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک مسئولیت تقویت انسجام مردم، ارتقای مبارزهٔ آنها برای مقابله با این یورش تجاوزکارانه، و وظیفهٔ رهاسازی ملت‌ها از هر نوع وابستگی، برای پیشرفت و توسعهٔ آنها، و تضمین عدالت اجتماعی برای طبقهٔ کارگر، تهی‌دستان و زحمتکشان جهان را به عهده دارید. ما سپاس و درود خود را به حزب شما تقدیم می‌کنیم، و برای کنگرهٔ شما آرزوی موفقیت و برآمدی داریم که در خدمت تحکیم وحدت سیاسی و ایدئولوژیک حزب، افزایش حضور آن در زندگی سیاسی و فرهنگی مردم دوست‌داشتنی ایران، و دادن قدرت و طاقت بیشتر به حزب برای غلبه کردن بر مشکلات شدیدی باشد که رژیم دینی ایران بر حیات سیاسی و روشنفکری ایران تحمیل کرده است.

فرج طمیضی، دبیرکل

 

 

پیام حزب کمونیست اسرائیل

۷ ژوئن ۲۰۲۲ [۱۷ خرداد ۱۴۰۱]

 

رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران،

خواهشمندیم گرم‌ترین تبریک‌های ما را به مناسب برگزاری کنگرهٔ هفتم حزبتان بپذیرید. ما گرم‌ترین درودهای خود را به حزب تودهٔ ایران و رفقای ایرانی خود می‌فرستیم که همچنان برای میهنی آزاد، با حکومت ارتجاعی دین‌سالاری می‌رزمند که سرکوب آزادی‌ها و زندگی مردم و کارگران ایران را همچنان ادامه می‌دهد و خشن‌تر می‌کند.

رفقای عزیز،

دو روز پیش، پنجم ژوئن [۱۵ خرداد]، پنجاه و پنجمین سالگرد اشغال کرانهٔ غربی و اورشلیم (بیت‌المقدس) شرقی، سینا، و بلندی‌های جولان در سوریه به دست اسرائیل در سال ۱۹۶۷ [۱۳۴۶] بود. اشغال یک تصمیم سیاسی است، و با تصمیم‌گیری سیاسی به پایان خواهد رسید.

ما در حزب کمونیست اسرائیل تصریح می‌کنیم که این دولت [اسرائیل] سقف جنایت‌های اشغالگری را از هر لحاظ بالا برده و برای تغییر وضع نابهنجار موجود به آپارتاید، قواعد استبدادی و آزار و اذیت شدیدتری وضع کرده است. این دولت بدتر از دولت پیشین است، چون دستور کار امروزش به کارپایهٔ جدید هر دولت راست‌گرایی تبدیل خواهد شد که بعد از آن می‌آید، و این همان چیزی است که ما آن را تشدید تجاوز به اورشلیم و مکان‌های مقدس آن، به‌ویژه مسجد الاقصیٰ، و بقیهٔ کرانهٔ غربی اشغالی می‌دانیم.

این دولت اسرائیل، فریبکارانه به مردم خود می‌گوید که افزایش کنترل و فشار [بر فلسطینیان] و پیگرد پرچم فلسطین در هر جایی که برافراشته شود، بقای اشغال و امنیت و آیندهٔ شهروندانش را تضمین خواهد کرد.

همین جا می‌گوییم که هر قدر هم که جنایت‌های اشغالگری و گسترش شهرک‌سازی‌ها شدید باشد، این امر مانع تأسیس اجتناب‌ناپذیر کشور مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم (بیت‌المقدس) شرقی، و بازگشت پناهندگان، و مانع آزادسازی بلندی‌های جولان در سوریه نخواهد شد.

رفقای عزیز،

حزب کمونیست اسرائیل در برابر آنچه انسداد در افق سیاسی برای حل مسئلهٔ فلسطین نشان داده می‌شود، و در برابر سکوت جهان در مورد جنایت‌ها و فجایع مستند روزانهٔ اسرائیل، تأکید می‌کند که «مسئله» در راه‌حل دو کشوری، نبود کشور فلسطینی است، که پیش از در نظر گرفتن هر پیشنهاد دیگری باید ایجاد شود. این امر تنها تضمین برای آیندهٔ کل این منطقه است.

ما تصریح می‌کنیم که کاهش تنش‌ها و از بین بردن شبح جنگ و درگیری‌های مسلحانه از سر ملت‌ها، نخست مستلزم برچیدن سلاح‌های هسته‌یی در منطقهٔ ما و در جهان است. گرایش توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانهٔ دولت‌های اسرائیل باید پایان یابد. رژیم‌های منطقه باید از تبانی با سیاست‌ها و گرایش‌های اسرائیل خودداری کنند که در خدمت طرح‌هایی‌اند که ربطی به منافع ملت‌های منطقه ندارند و فقط در خدمت برنامه‌ها و منافع امپریالیسم حریص زیر فشار دولت آمریکا- این بزرگ‌ترین باند غارت و کشتار در جهان ما- هستند.

وظیفهٔ اصلی ما کمونیست‌ها ایجاد و بسیج نیروهای مردمی است که بتواند چنان تغییری را در تصمیم‌گیری سیاسی در اسرائیل به ارمغان آورد. در حال حاضر که آپارتاید دارد به واقعیت وضعیت افرادی تبدیل می‌شود که در رژیم اسرائیل و اشغال زندگی می‌کنند، وظیفهٔ ما پُرچالش‌تر می‌شود.

بدون پایان دادن به اشغال، بدون دادن مالکیت این سرزمین و منابع آن به کارگران عرب و یهودی، رژیم آپارتاید همچنان به تحکیم موقعیت خود و گرفتن جان و حقوق مردم فلسطین ادامه خواهد داد و تمام منطقه را در تنش و ناپایداری مداوم نگه خواهد داشت که ملت‌های منطقه را در برابر استثمار و سرکوب آسیب‌پذیرتر می‌کند.

رفقای عزیز،

دو حزب ما سابقهٔ مشترک طولانی در مبارزه با امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی در سرزمین‌های خود، و همچنین مبارزه با رژیم‌های دینی دارند که چیزی جز ستم و سرکوب برای مردم ندارند. راهنمای ما این باور است که این رژیم‌ها هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر سیاسی ناگزیر ورشکست خواهند شد.

ما از حمایت دیرینهٔ شما از مردم و آرمان فلسطین و از مواضع و مبارزات حزب کمونیست اسرائیل که به همّت رفقای فلسطینی و یهودی آن پیش برده می‌شود، قدردانی می‌کنیم.

ما به‌خاطر استواری حزب شما در مبارزه و سازمان‌دهی به‌رغم ده‌ها سال سرکوب، و به‌خاطر همبستگی انترناسیونالیستی بی‌خدشهٔ شما با پیکارهای جاری در راه تحقق صلح، آزادی، و سوسیالیسم، به شما درود می‌فرستیم.

زنده باد حزب تودهٔ‌ ایران!

پیروز باد مبارزهٔ همهٔ ملت‌ها برای آزادی!

با احترام رفيقانه، ریم هزان، رئیس کمیتهٔ روابط بین‌المللی

 

پیام جنبش مترقی کویت

 

رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران،

کمیتهٔ مرکزی جنبش مترقی کویت از جانب خود و به نمایندگی از همهٔ اعضا و کادرهای این جنبش، گرم‌ترین درود خود را به هفتمین کنگرهٔ سراسری حزب مبارز شما می‌فرستد و برای کار کنگره، تصویب اسناد آن، و توسعهٔ‌ کار و پیکار حزب آرزوی موفقیت دارد.

رفقا،

حزب شما چند دهه، نزدیک به یک قرن، در برابر استعمار و نیروهای ارتجاعی رزمیده است. حزب شما حزبی مبارز در سطوح ملی و بین‌المللی بوده است و امروزه نیز همچنان از دستاوردها و حقوق عموم مردم ایران دفاع می‌کند، ضمن آنکه همیشه پرچم طبقهٔ کارگر را حمل کرده و درگیر مبارزه با استثمار، استعمار، عقب‌ماندگی، و جریان‌های ارتجاعی بوده است. پیکار حزب شما و مشارکت آن در حل مسائل مردم برادر ایران ادامه داشته است. حزب شما مشارکت فعال و نقش شایان توجهی در سرنگون کردن شاه در سال ۱۳۵۷ داشت، اما جای تأسف است که حزب تودهٔ ایران با ادعاهایی ساختگی مانند جاسوسی و تلاش برای دست زدن به کودتای نظامی علیه رژیم ایران با حمایت شوروی، بار دیگر هدف نقشه‌های خارجی و داخلی شد که به زیان مردم ایران است.

رفقا،

کنگرهٔ هفتم شما وظیفهٔ تصویب چند سند اساسی از جمله برنامهٔ سیاسی حزب تودهٔ ایران را به عهده دارد. جنبش مترقی کویت برای موفقیت کنگرهٔ شما، به نفع مردم برادر ایران و تحقق امیدها و آرزوهای آنها، آرزوی موفقیت دارد. تقویت روابط محکم تاریخی بین مردم کویت و ایران مطابق با منافع مشترک آنها، برای ایجاد روابط همسایگی خوب، برای همکاری سودمند متقابل و مبارزه با نقشه‌های سرکردگی امپریالیستی و تجاوز صهیونیستی، و برای استقلال ملی دو ملت ما و تقویت گزینه‌های ممکن برای توسعه ملی و دستیابی به دموکراسی، بی‌تردید برای ما اهمیت دارد.

با درودهای رفيقانه.

زنده باد حزب تودهٔ ایران!

پیروز باد مبارزهٔ مردم برادر ایران برای تحقق پیشرفت، دموکراسی، و عدالت اجتماعی!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا