اسنادجوانان و دانشجویان

پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران به جوانان و دانشجویان مبارز و عدالت‌جوی ایران

کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران(کنگره خاوری) به شما که یکی از پیشروترین مبارزان جنبش‌های مردمی کشورمان هستید و در وضعیتی بغرنج و زیر سرکوب‌های بی‌وقفه رژیم ولایت فقیه برای صلح، عدالت اجتماعی، و آزادی و بر ضد ارتجاع، ظلم، فساد، و اختناق مبارزه می کنید، پرشورترین و انقلابی‌ترین درودهای خود را تقدیم می‌کند.

مبارزات رو به‌رشد و آگاهانهٔ شما و درک هرچه بیشتر شما از قرار گرفتن در کنار سایر جنبش‌های مردمی کشورمان، به‌ویژه در چند سال اخیر، به‌گسترش مبارزات عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه و بر ضد قساوت‌ها، بیدادگری‌ها، و جنایت‌های حاکمیت مذهبی  ولایت فقیه و بالا بردن کیفیت این مبارزات نقشی بسزا داشته است. جنبش جوانان و دانشجویان ایران از اجزای جدا‌ناشدنی جنبش دمکراتیک و ملی میهن‌مان و واقعیتی تردیدناپذیر است. در این جنبش زنان و مردان جوان در سخت‌ترین شرایط به‌مبارزه‌شان با بیدادگری‌ها و جنایت‌های رژیم ولایت فقیه ادامه می‌دهند. این مبارزات که با جان‌بازی‌ها  و قهرمانی‌ها همراه بوده و هست ریشه در مبارزات تاریخی و بی‌همتای جوانان و دانشجویان کشورمان دارد که مانند ستاره‌ای رهنما می‌درخشد و الهام‌بخش جوانان میهن‌مان است.

پيکارهای دليرانه شما جوانان و دانشجویان ایران همواره از اجزای تاريخ جنبش انقلابی و مترقی ميهن ما بوده است در مبارزات تاریخی و بی همتای نسل‌های پیشین شما ریشه دارد و بنا به‌سرشت خود از تحرک، شهامت، و استواری و پویایی سرشار است. این ویژگی‌ها، شما را به یکی از پایه‌های اصلی مبارزات عدالت‌جویانه و مردمی کشورمان تبدیل کرده است . و الهام‌بخش مبارزات نسل کنونی و بعدی در ایستادگی و شجاعت خواهد بود.

هدایت کنندگان باتجربهٔ رژیم ولایت فقیه نیز با آگاهی از همین ویژگی‌ها، از مبارزات و توان شگرف شما در دوران استبداد پادشاهی، از همان نخستین روزهای شکل‌گیری و سپس پیروزی انقلاب، بر ضد حرکت و خواست‌های جوانان و دانشجویان و به‌منظور هرچه محدودتر کردن فعالیت شما هجوم‌های خشن خود را طراحی کردند. انجام این هجوم‌ها در مقابله با انتظارات جوانان و دانشجویان بود که خواستار محیطی آزاد ودموکراتیک برای فعالیت‌های سیاسی‌، اجتماعی، و فرهنگی بودند و پیروزی انقلاب را زمینه‌ساز تأمین خواست‌های‌شان می‌دیدند. طرح‌های ضد دانشجویی‌ای همچون تعطیل کردن دانشگاه‌ها زیر نام جعلی انقلاب فرهنگی، اخراج هزاران دانشجوی مبارز از دانشگاه های، ممانعت از تحصیل جوانان چپ و مبارز در مراکز أموزش عالی، ستاره‌دار کردن و اخراج دانشجویان دگراندیش‌، تفکیک جنسی در محیط دانشگاه‌ها و به‌وجود آوردن محدودیت‌هایی قرون‌وسطایی در روابط اجتماعی و انسانی جوانان، رواج خرافات و در واکنش به پیگیری خواست‌های به‌حق از سوی جوانان و دانشجویان ضرب‌وشتم‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌های دسته‌جمعی، اجرای همان تفکرات و طرح‌های رهبران و هدایت کنندگان رژیم بوده و هست.

یکی از  جنایت‌های فجیع‌ و وحشیانه بر ضد جنبش دانشجویی و به خاک و خون کشاندن دانشجویان در خوابگاه‌شان در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ را شما خوب به‌یاد دارید. در پس زمینهٔ این جنبش نخستین نشانه‌های جدی از رادیکالیسم و ارتقای خواست‌های صنفی به خواست‌های سیاسی دانشجویان جلوه‌گر شد و هرچند که سرکوب شد اما دانشجویان به مبارزه و مقاومت ادامه دادند. پس از این واقعه و با وجود این که فضای اختناق و ترور با شدتی بیشتر بر کشور حاکم شد، شما جوانان و دانشجویان ایران بار دیگر در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ با حضوری پررنگ اما این بار نه تنها به‌ضد سیاست‌های رژیم ولایت فقیه، بلکه آشکارا به‌ضد شخص ولی فقیه، علی خامنه‌ای، و همراه با شعار “مرگ بر دیکتاتور”  به‌پا خاستید و در خیزش حماسی‌ای دیگر، گسترده‌ترین جنبش علیه رژیم از بدو به‌قدرت رسیدنش را سازمان دادید. رژیم تلاش کرد تا پس از سرکوب خونین این خیزش، جنبش جوانان و دانشجویان را به‌سکوت و سکون وادارد.  با وجود استیلای فضای سنگین اختناق و دوره‌ای از رکود نسبی در مبارزات، بار دیگر جنبش جوانان و دانشجویان در خیزش‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و همچنین اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکراین و قتل عام شمار زیادی از هم وطنان، و اعتراض های معلمان و بازنشستگان کشور همگام با مردم در صف نخست مبارزه با رژیم قرار گرفتند همچنان که امروز و در بحبوحه وضعیتی بسیار حساس نیز در صف نخست مبارزه حضور دارند. جامعهٔ تپانده شده در خرافه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی امروز ما در نابسامانی، فقر، و ناامیدی به‌سر می برد و شما جوانان به‌یقین در کنار مردم علاوه بر مسئله‌های ویژه خودتان این نابسامانی و فقر را هم با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می‌کنید. بسیاری از شما به‌سبب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم از تحصیل، پرورش علمی و سازنده، داشتن کار، برخورداری از روابط اجتماعی‌ای سالم و آینده‌ای روشن بی‌بهره بمانید. بر همین اساس مهاجرت‌ بسیاری از جوانان، به‌ویژه جوانان نخبه، ورزشکاران و هنرمندان صاحب نام را شاهدیم، مهاجرت کسانی که ثروت‌های انسانی کشور برای ساختن آینده‌ای بهتر هستند. از سوی دیگر هر صدای اعتراضی از جانب جوانان و دانشجویان با خشونتی هرچه تمام‌تر، زندان، و اعدام ، یا محرومیت از تحصیل و اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی  روبرو می‌شود.

 

جوانان و دانشجویان مبارز و آگاه!

شعارها و عملکردهای شما در سیر وقایع سیاسی کشور و به‌ویژه در دو دههٔ اخیر ازروحیه پرسشگر و شناخت عمیق و سطح بالای آگاهی و هوشیاری شما نسبت به وضعیت بغرنج سیاسی کشورمان حکایت دارد. پشتیبانی شما از مبارزات کارگران ، زنان، و دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، در گسترش مبارزات مردم میهن‌مان تأثیرگذار بوده است و از طرح‌های “اصولگرایان” و “اصلاح طلبان” در مرحله‌‌هایی بسیار بالاتر قرار دارد و در روند گسترش خود نشان داده است که درعمل بدون گذر از رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ولایت فقیه امکانی برای تغییرات بنیادین در کشور وجود نخواهد داشت .

کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران، بر پایه میراث تاریخی حزب تودهٔ ایران در سازمان‌دهی و پشتیبانی از مبارزات جوانان و دانشجویان میهن‌مان، ضمن پشتیبانی قاطع از مبارزات شما، گسترش پیوندهای‌تان با کارگران، زحمتکشان، و دیگر قشرها و نیروهای مردمی برای  مبارزه‌ای متحد و هم آهنگ در جهت تشکیل جبههٔ  واحد ضد دیکتاتوری و استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک بر پایهٔ اجرای عدالت اجتماعی،  حمایت از صلح، و گسترش آزادی‌ها را وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر در مرحله کنونی جنبش می‌داند.

با درودهای گرم رزم‌جویانه

کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران،  

خردادماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا