اسنادویژه‌نامه

سومین ویژه نامۀ اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) منتشر شد.

این مجموعه شامل مطالب زیر است:

  • گزارش کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به هفتمین کنگرۀ حزب (مصوب کنگره)
  • پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران به خلق های ایران
  • پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران به  نویسندگان، شاعران ، روزنامه‌نگاران، و هنرمندان (در همهٔ رشته‌های هنری)
  • ادامۀ پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به هفتمین کنگرۀ ‌حزب

لینک سومین ویژه نامۀ اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا