مسایل حقوق بشر

حمید نوری، یکی از عاملان فاجعه ملی سال ۱۳۶۷ ، به حبس ابد محکوم شد!

در آخرین لحظاتی که ”نامۀ مردم“ آماده انتشار می شد، مطلع شدیم حمید نوری (عباسی) ”دستیار دادیار“ زندان گوهردشت، در جریان فاجعه ملی اعدام‌ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به جرم نقض فاحش قوانین بین المللی و قتل عمد، روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲، با اعلام رسمی مقام های قضایی کشور سوئد،   به سنگین ترین مجازات در سیستم قضایی سوئد، یعنی حبس ابد محکوم شد.

حمید نوری در آبان ماه سال گذشته به اتهام شرکت مستقیم در فاجعه ملی اعدام گسترده زندانیان سیاسی از همه نیروهای اپوزیسیون و از جمله سازمان های چپ مبارز میهن مان که در میان آن ها ده ها تن از اعضاء، کادرها و رهبران برجسته حزب توده ایران حضور داشتند، بازداشت شده بود.

حمید نوری به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ در دادگاه سوئد پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی گناهکار شناخته شد. در جریان محاکمه او که ۹ ماه طول کشید و صد ها تن از خانواده های دادخواه و زندانیان جان بدر برده از کشتار سالهای۶٠ در جلسات آن حضور داشتند.  در طی این جلسات که با تلاش شماری از قربانیان نیروهای سیاسی مخالف رژیم ولایت فقیه ممکن شد،  شاهدان متعددی با سابقه عضویت سازمان ها و حزب های سیاسی مختلف میهن مان و همچنین اعضای خانواده و بازماندگان قربانیان کشتار های غیر انسانی رژیم  در دهه ۱۳۶۰ با ارائۀ اسناد به دادگاه نشان دادند که حمید نوری در این جنایت برضد مبارزان کشورما مستقیما دست داشته است.

صدور این حکم و تلاش در محکومیت حمید نوری یک موفقیت و گامی مهم در راه دادخواهی و افشا شدن جزئیات  فاجعه ملی سال ۱۳۶۷ است. هفتۀ گذشته حسینعلی نیری یکی از اعضای هیئت مرگ در قتل عام  تابستان ۱۳۶۷ با صراحت اعلام کرد که این جنایت بزرگ با دستور مستقیم “امام خمینی” به اجرا درآمد و توجیه آن نجات و تداوم حکومت اسلامی بود. در این ارتباط باید توجه داشت که هنوز در کشورما با حکم “نماینده خدا بر زمین” می توان کاروان اعدام را برای “حفظ نظام” به راه انداخت. از این جهت همۀ فعالین و نیروهای آزادی خواه در جهت افشا کردن و محکومیت دیگر کارگزاران ریز و درشت حکومت ولایی که چه در گذشته و اکنون در سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی شریک بوده و هستند را با باید با اتحاد عمل به یک هدف مشترک تبدیل کنند

محکومیت نوری در یک دادگاه قضایی با رعایت تمامی موازین حقوقی و معیارهای بین المللی از اهمیت تاریخی برخوردار است.  حزب توده ایران از اعلام حکم مجازات حمید نوری توسط دستگاه قضایی سوئد که در واقع محکومیت رژیم ولایی و سران و عاملان اجرایی کشتارهای سال ۶٧ می باشد استقبال می کند و آن را به خانواده‌‌ها و بازماندگان همه قربانیان فاجعه ملی و همۀ آزادی خواهان کشورمان که برضد دیکتاتوری ولایی مبارزه می کنند تبریک می‌گوید. 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۰، ۲۷ تیر ۱۴۰۱ 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا