کتاب هامسایل سیاسی روزیادمان

کتاب بزرگداشت رفیق علی خاوری (صدای حقانیت حزب) به صورت پی.دی.اف روی سایت حزب منتشر شد!

C-Khavari-Book-cover

لینک کتاب بزرگداشت رفیق علی خاوری (صدای حقانیت حزب)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا