کارگران و زحمتکشان

مبارزه مشترک سندیکاهای کارگری ونزوئلا علیه افزایش سن بازنشستگی و کاهش قدرت‌خرید زحمتکشان

فضای اتحادیه‌های کارگری متحد” وحدت عمل گسترده‌ای را علیه دستورالعمل‌ دفتر بودجۀ ملی (ONAPRE) و برای حقوق کار پیشنهاد می‌کند

فضای اتحادیه‌های کارگری متشکل از سازمان‌ها و جریان‌های مختلف ازجمله مرکز اتحاد کارگران (سی یو تی وی) و جبهۀ ملی مبارزۀ طبقۀ کارگر (اف ان ال سی تی) این پنجشنبه برای نشستی وسیع، گسترده، و واحد، با خصلتی ملی به‌منظور ایجاد یک طرح برای مبارزۀ متحد فراخوان داد. این خبر از سوی دبیرکل اتحادیۀ کارگران دانشگاه مرکزی ونزوئلا (Sinatra UCV)، دیانیرا رومرو، طی کنفرانسی مطبوعاتی ارائه شد.

فضای اتحادیه‌های کارگری ابتکارهای مختلف تشکل‌های بین‌صنفی و بین‌سندیکایی را که فعال می‌شوند تا با سوء‌استفاده و اقدام‌های مجرمانۀ دولت و کارفرمایان مقابله کنند، مثبت ارزیابی کرد و ساخت طرحی برای “شکست سیاست فاجعه‌بار و ضد کارگری و ضد مردمی که باعث گرسنگی می‌شود” را خواستار شد.

بیانیۀ فضای اتحادیه‌های کارگری به‌طورکامل به‌شرح زیر است:

فضای اتحادیه‌های کارگری متشکل از سازمان‌های سندیکایی، جبهه‌ها، جریان‌ها و جنبش‌های طبقۀ کارگر ونزوئلا به‌تمامی نیروهای سندیکایی و صنفی خطاب می‌کند که در نشستی بزرگ با خصلت ملی و بسیج علیه دستورالعمل دفتر بودجۀ ملی و به‌طورکلی علیه سیاست کارگری دولت شرکت کنند تا به آن‌ها پیشنهاد ایجاد یک طرح مبارزۀ متحد ارائه گردد تا به ما اجازه دهد فراتر از هرگونه اختلاف، با هم برای نجات دستمزدها، حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و دستاوردهای حاصل از قراردادهای دسته‌جمعی، دولت را به‌رعایت قوانین و حقوق کار مندرج در قانون اساسی به‌ویژه در مواد ۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۵، ۹۶، و ۹۷  وادار کند.

چنین رویکردی ناشی از تصمیم‌های اتخاذشده در “نشست ملی کارگران در مبارزه” است که در ۳۰ ژوئیه/ ۸ مردادماه در کاراکاس برگزار شد، نشستی که ما در آن بر لزوم ترویج گسترده‌ترین اتحاد کارگران ونزوئلا و سازمان‌های آنان در دفاع از حقوق نقض‌ و تهدیدشده توافق کردیم، این نقض حقوق نتیجۀ سیاست‌های کارگری اجراشده از سوی قوۀ مجریۀ کشور و رفتار ضد کارگری و غیرقانونی کارفرمایان دولتی و خصوصی است.

قدرت بسیج جنبش سندیکایی و صنفی که مستقل از کارفرمایان و دولت عمل می‌کند با عقب‌نشینی دولت در تلاش برای تقسیم کردن پرداخت مرخصی و پاداش تفریحی پرسنل فعال و بازنشسته در کل بخش آموزشی که حاصل توافق غیرمنطقی و یک‌جانبه مورد توافق بوروکرات‌های دولتی و اتحادیۀ کارفرمایان بود، نشان داده شد. بااین‌حال، سیاست حقوق و دستمزد برخلاف قانون همچنان اعمال می‌شود و حقوق و دستمزدها را نه‌تنها در اداره و شرکت‌های دولتی، بلکه در بخش خصوصی نیز از بین می‌برد. این وضع از سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷، با بخش‌نامۀ ۲۷۹۲ و با اعمال تقلب مادۀ ۱۴۸ از LOTTT بدتر شد و درحال‌حاضر با دستورالعمل دفتر بودجۀ ملی و سایر اقدام‌های متقلبانه که یک طرح مقررات‌زدایی از کار را تحمیل می‌کنند، ادامه می‌یابد که فقط فقر، بی‌عدالتی و استثمار بیش از حد نیروی کار ما را از سوی سرمایۀ خارجی و ملی به‌همراه خواهد داشت. فقط با جنبش متحدی بسیار گسترده که همۀ سازمان‌ها و گروه‌های طبقۀ کارگر ونزوئلا را در نیرویی واحد گرد آورد،  می‌توان با تمام این وضعیت پیروزمندانه مقابله کرد.

ابتکارهای مختلف تشکل‌های بین‌سندیکایی و بین‌صنفی که برای مقابله با سوء‌استفاده و اقدام‌های دولت و کارفرمایان فعال می‌گردند، مثبت و ضروری ارزیابی می‌شوند. ما بر این باوریم که اگر همۀ نیروهای خود را در طرحی واحد و با هماهنگی‌ای واحد و جمعی متحد کنیم، بدون شک به‌سوی پیروزی‌هایی مهم پیش خواهیم رفت و نیروها را در جهت شکست سیاست فاجعه‌بار و ضد کارگری و ضد مردمی که باعث گرسنگی می‌شود، گرد خواهیم آورد.

به‌منظور دستیابی به این هدف، ما به تشکل‌های بین‌سندیکایی و بین‌صنفی که تشکل‌های دانشگاهی، آموزشی، بهداشتی و به‌طور‌کلی مدیریت دولتی را گرد هم می‌آورند، پیشنهاد می‌کنیم که با برگزاری نشستی گسترده و واحد فوری موافقت کنند.

ما متحد پیروز می‌شویم!

منبع: سایت حزب کمونیست ونزوئلا – ۳ شهریورماه ۱۴۰۱

https://prensapcv.wordpress.com/2022/08/25/espacio-sindical-unitario-propone-amplia-unidad-de-accion-contra-instructivo-onapre-y-por-los-derechos-laborales\

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۶۳، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا