مسایل زنان

معیشت دشوار زنان کارگر با ژرفش شکاف طبقاتی

ابراهیم رئیسی پس از تکیه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، با پیروی از فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آستین خون آلودش را برای یک عمل جراحی اقتصادی بالا زد تا توده‌های کار و زحمت در جامعه طبقاتی ما را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کند.

زیر سایه رژیم ولایت ‌فقیه وضعیت کنونی زنان کارگر و زحمتکش میهن ما که از انواع گوناگون تبعیض‌ها و فشارهای مضاعف رنج می‌برند، وخیم‌تر از گذشته شده است و به‌حق نگرانی‌هایی را در درون جامعه به وجود آورده ‌است. این نگرانی‌ها از آنجا که  عدهٔ زیادی از این زحمتکشان به‌زودی به جمعیت سالمندان کشور می پیوندند و در زیر چتر حمایت هیچ دستگاه اداری یا دولتی قرار نمی‌گیرند، چندین برابر شده است. تبعیض جنسیتی در محیط کار و همچنین پرداخت عادلانه دستمزد برای زنان کارگر وجود ندارد.  بیشتر زنان زحمتکش سرپرست خانوار هستند و از حق داشتن بیمه یا حتی بیمه تکمیلی، تأمین رفاه اجتماعی و دستمزد عادلانه بر خوردار نبوده و از حقوق بازنشستگی محرومند. شرایط کاری و وضعیت زنان کارگر در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی همچنان نامطلوب است. زنان کارگر به‌علت تحمیل قراردادهای موقت در کارخانه‌ها و کارگاه‌های رسمی و غیررسمی از حقوق و مزایای بی‌شماری محروم هستند و از تلاش آنان برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل با انواع شیوه‌های فریبکارانه مانع می‌شوند. در این آشفته‌بازار نظام سرمایه‌داری، خیرین زالوصفت هم بیکار ننشسته‌اند. آنان با استخدام زنان کارگر مستأصل در کارگاه‌های خیریه‌شان که مورد حمایت رژیم ولایت‌ فقیه هم هست، با پرداخت دستمزدهایی ناچیز به انباشت ثروت و دارایی‌های‌شان با استثمار زنان کارگر ادامه می‌دهند. عدهٔ زیادی از زنان کارگر نیز در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خارج از نظارت بازرسان کار بی‌رحمانه استثمار می‌شوند.

زنان کارگر و همهٔ زنان در رژيم ولایی انسان‌های درجه دو به‌شمار می‌آیند.  بازداشت فعالان کارگری، سرکوب  و ارعاب توده‌های معترض و دفاع از منافع و امنیت سرمایه‌داران پاسخ رژیم به مطالبات کارگران و زحمتکشان است. مقابله با بدحجابی که قرار است در۱۱ عرصه صورت بگیرد که ادارات و خودروها نیز در زمرهٔ این عرصه‌ها هستند، مقدمه‌ای برای خفه کردن صدای اعتراض زنان به‌ویژه زنان زحمتکش به ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه ما است.

افزایش حرکت‌های اعتراضی توده‌های کار و زحمت و پیوستن عدهٔ پرشماری از زنان کارگر و زحمتکش به صف مبارزات عدالت‌خواهانه خواب را از چشم مستبدان حاکم ربوده ‌است. زنان کارگر برای مزد مساوی در برابر کار مساوی، الغای تبعیض جنسیتی در محیط کار، لغو حجاب اجباری و برخورداری از حق بیمه و بازنشستگی برای همهٔ زنان کارگر و زحمتکش ازجمله زنان خانه‌دار مبارزه می‌کنند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۶۳، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا