مسایل سیاسی روز

جلد اول کتاب جان باختگان توده ای منتشر شد!

کارل مارکس به‌درستی می‌گوید: اگر آدمی در کالبدِ خود میرا است، در کارکرد تاریخیِ خود جاودانه است. کتابی که هم‌اینک در دسترس شما است، گزارشی است از کارنامهٔ پُربرگ و بار حزب تودهٔ ایران که همهٔ جان‌باختگان‌اش هنوز- تا واپسین نفر- شناخته نشده و از پرده بَر نیامده‌اند. بازنمایی این گزارش که درواقع گوشه‌هایی از تاریخ خونین حزب ما است، خود به‌تنهایی نشان می‌دهد که چَنتای این کهن‌سال‌ترین حزب سیاسی ایران تا چه مایه انباشته از رزم‌آفرینی‌ها، دگرگون‌گری‌ها، اثربخشی‌ها، و جان‌فشانی‌های‌ توده‌ای‌ها و به‌ویژه کادرهای پیشاهنگ آن است. از رفیق تقی اِرانی گرفته تا خسرو روزبه و از وارتان سالاخانیان و عزت‌اله سیامک تا هوشنگ تیزابی و از پرویز حکمت‌جو تا فاطمه مدرسی (سیمین فردین) و فرج‌الله میزانی (جوانشیر) و هوشنگ ناظمی (نیک‌آیین) و رحمان هاتفی (حیدرمهرگان) و صدها جان‌باخته والای دیگر، راهی بس درازآهنگ و پُربیم و رنج پیموده شده است تا جامعهٔ نوین و انسانی شده از بستر پُر سنگ و سنگلاخ تاریخی سر برآوَرَد و عینیت یابد، آرمانی که اگرچه با سد و سرکوب امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی رو در رو شده و‌ هنوز کاربست نیافته، ولی زمینهٔ ذهن میلیون‌ها ایرانی را در برآمد چنین آرمانی بارور ساخته است.

لینک کتاب جلد اول جان باختگان توده ای

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا