آرشیو نامه مردم

ضمیمۀ «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵ ویژۀ جنبش مردمی منتشر شد!

اتحاد، مبارزه، پیروزی!

با حرکت به‌سمت سازمان‌دهی یک اعتصاب عمومی و هماهنگ ساختن اعتراض‌های مردمی پیرامون خواست‌های مشترک می توان رژیم دیکتاتوری، ظالم، و فاسد و ارگان‌های سرکوب آن را به‌زانو درآورد!

لینک ضمیمۀ «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵ ویژۀ جنبش مردمی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا