کتاب هامسایل سیاسی روز

کتاب «گوشه هایی از پیکار هشتاد سالۀ حزب تودۀ ایران در عرصه های گوناگون» منتشر شد.

لینک کتاب «گوشه هایی از پیکار هشتاد سالۀ حزب تودۀ ایران در عرصه های گوناگون»

فهرست مطالب کتاب:

 • ¨ ۱. اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران
 • ¨ ۲. سیری در تحولات نظری حزب تودۀ ایران از دورۀ پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون
 • ¨ ۳. چراغ‌هایی فرا راه حزب (کنگره‌ها و پلنوم‌ها و کنفرانس ملی – ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱)
 • ¨ ۴. هشتاد سال پیکار خستگی‌ناپذیر در راه سازمان‌دهی و تقویت جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما
 • ¨ ۵. هشتاد سال مبارزه در راه تحقق حقوق زنان
 • ¨ پیشنهاد‌های حزب تودۀ ایران برای تأمین برابری کامل حقوق زن و مرد
 • ¨ ۶. هشتاد سال مبارزه در راه جنبش دانشجویی با شعار ” اتحاد، مبارزه، پیروزی”
 • ¨ ۷. هشتاد سال در عرصهٔ مطبوعات، رسانه، ادبیات، فرهنگ، و هنر ایران
 • ¨ ۸. هشتاد سال مبارزه در راه الغای ستم ملی و دستیابی خلق‌های ایران به حقوق ملی‌شان
 • ¨ ۹. هشتاد سال مبارزه در راه تحقق حقوق دهقانان ایران
 • ¨ ۱۰. انسان، تاریخ، انسان: یادواره‌ای در بزرگداشت اسطوره‌های استقامت و پایداری
 • ¨  نام جان‌باختگان حزب تودۀ ایران از یورش وحشیانهٔ جمهوری اسلامی – بهمن‌ماه ۱۳۶۱
 • ¨ ۱۱. جشن هشتادسالگی حزب توده‌ها
 • ¨ ۱۲. پیام‌های حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان
 • ¨ ۱۳. سمینار علمی حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان به‌مناسبت هشتادمین سالگرد پایه‌گذاری حزب تودۀ ایران
 • ¨ ۱۴. نگاهی به تاریخ حزب توده ایران، حزب جنبش‌های اجتماعی، حزب مروج روشنگری، سکورالیسم، و تشکل زحمتکشان- متن
 • ¨  کامل سخنرانی پروفسور یرواند آبراهامیان در سمینار ”حزب‌های کمونیست و جنبش‌های اجتماعی “به‌مناسبت هشتادمین سالگرد  بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا