اعلامیه هاجوانان و دانشجویانمسایل سیاسی روز

حزب تودۀ ایران یورش وحشیانۀ گزمگان رژیم ولایت فقیه به دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاه های کشور را شدیداً محکوم می کند! حزب توده ایران از فراخوان اعتصاب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پشتیبانی می‌کند

سال نو تحصیلی درحالی آغازشده‌است که دانشگاه‌های کشور مورد هجوم وحشیانۀ گزمگان ارتجاع و استبداد قراردارد. دانشگاه صنعتی شریف عصر و شب گذشته آماج یورش نیروهای امنیتی، بسیج، انتظامی و مزدوران لباس‌شخصی قرارگرفت. دراین اقدام جنایتکارانه ده‌ها تن از دانشجویان مجروح و بازداشت شدند که از سرنوشت شمار بسیاری از آنان تاکنون اطلاعی در دست نیست. حزب تودۀ ایران در کنار همه نیروهای آزادی خواه ایران و جهان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان دستگیر شده و همه دستگیر شدگان هفته های اخیر است.

جنبش اعتراضی سراسری که علی‌رغم مانورهای فریبکارانه، تهدید و اعمال سرکوب خونین بیش از پیش در ژرفای جامعه رشد و گسترش یافته‌است، دیکتاتوری حاکم را به‌چالش گرفته و توده‌های حق‌طلب درهمه مناطق کشور در مصاف با ماشین سرکوب رژیم با استقامت به‌مبارزه و اعتراض ادامه می‌دهند. این پایداری در شرایطی که رژیم ولایت‌فقیه با خشونت تمام دست به کشتار می‌زند مانند به‌گلوله بستن مردم در زاهدان یا اعمال خشونت نسبت به دانشجویان دانشگاه‌ها و ادامه تحریکات توطئه‌آمیز در مناطق کردنشین تحسین برانگیز و الهام‌بخش است. سخنان و اعلام مواضع امروز علی خامنه‌ای پس از مدتی سکوت، و مبارزه مردمی را اغتشاش خواندن و به‌طراحی “آمریکا و اسرائیل” نسبت دادن گواه هراس و بزدلی ولی‌فقیه و دستگاه حکومتی است. همچنین این مواضع باردیگر نشانگر ناتوانی و بیگانگی کامل حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواست‌های به‌حق اکثریت قاطع مردم میهن ما و اصلاح‌ناپذیری این رژیم مردم‌ستیز و تصمیم آن به سرکوب خشن و خونین جنبش اعتراضی مردم است.

در امتداد و در بطن همین مبارزه فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌اعتصاب در مدارس گام مهم و اثرگذار به‌سوی تحکیم جنبش اعتراضی سراسری و حرکت آگاهانه درجهت تدارک و سازماندهی اعتصاب عمومی برای به‌عقب‌راندن، مقابله با ماشین سرکوب و درهم شکستن دیکتاتوری حاکم است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ خود با اشاره به رخدادهای کشور و تاکید بر حمایت و همبستگی قاطعانه با جنبش اعتراضی سراسری ضمن محکوم کردن سیاست سرکوب، معلمان و دانش‌آموزان را دعوت به اعتصاب و تعطیلی سراسری در روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه مصادف با روز جهانی معلم کرده‌است.

این فراخوان به‌اعتصاب در اوضاع کنونی از اهمیت جدی و اصولی برخوردار بوده و گامی مهم در راستای گسترش جنبش اعتراضی و مقابله با استبداد ولایی است. فراخوان مذکور می‌تواند آغازگر حرکت متشکل به‌سمت تدارک و سازماندهی اعتصاب کارگران و زحمتکشان در رشته‌های مختلف باشد.

دراوضاع خطیر و حساس کنونی وظیفه همه نیروهای مترقی، انقلابی و آزادیخواه کشور حمایت فعال از فراخوان اعتصاب فرهنگیان است.

باحرکت به‌سمت سازماندهی یک اعتصاب عمومی و هماهنگ ساختن اعتراض‌های مردمی پیرامون خواست‌های مشترک می‌توان رژیم دیکتاتوری، ظالم و فاسد حاکم و ارگان‌های سرکوب آن‌را به‌زانو درآورد!

پیش به‌سوی گسترش و هماهنگی اعتراض‌ها و تدارک اعتصاب عمومی!

درود پرشور بر معلمان و فرهنگیان کشور!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

حزب توده ایران

۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا