اعلامیه هاکارگران و زحمتکشان

اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران: درود پرشور بر کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر و کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان

پیش به‌سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب عمومی

 بر اساس گزارش های رسیده کارگران پیمانی و قراردادموقت شاغل در پروژه های میدان های نفتی و گاز واقع در پارس جنوبی (عسلویه- استان بوشهر) کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان امروز ۱۸ مهرماه در همراهی با جنبش اعتراضی سراسری مردم، دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند.

اعلام اعتصاب کارگران پیمانی شاغل در بخش صنایع نفت در عسلویه، و کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان پس از فراخوان چندی پیش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به‌اعتصاب و تعطیلی مدارس، دومین گام مهم به‌سوی سازماندهی رشته‌اعتصاب‌های فلج‌کننده به‌هدف امکان‌پذیرساختن اعتصاب عمومی است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درطول سالیان اخیر بارها با اعتراض و اعتصاب‌های خود نه‌تنها خواستار تامین منافع صنفی – رفاهی خود بلکه خواهان تامین و تضمین حقوق دیگر لایه‌های اجتماعی مخالف دیکتاتوری حاکم بوده‌اند.

مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه برنامه خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی هم‌چون برنامه هدفمندی یارانه‌ها و جراحی اقتصادی که اینک توسط دولت ضدملی ابراهیم رئیسی به‌اجرا درآمده، مضمون و خصلت سیاسی داشته و رویارویی با دیکتاتوری حاکم و سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی آن بوده‌است.

اعتصاب کارگران پیمانی شاغل در بخش صنایع نفت در عسلویه، و کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان می‌تواند آغاز رشته ‌اعتصاب‌های کارگری در اوضاع حساس کنونی و به‌سود ارتقاء سطح جنبش مردمی علیه دیکتاتوری حاکم باشد. اعتصاب‌های کارگری توانایی توده‌های مردم و جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش دلیرانه زنان، دانشجویان و جوانان را بالا برده و زمینه‌های ژرفش بیشتر جنبش سراسری اعتراضی کنونی را فراهم می‌سازد.

تدارک و سازماندهی زمینه های ضرور اعتصاب‌ها دراین مقطع زمانی حساس می‌باید بسیار هوشیارانه، متشکل و به‌دور از هرگونه پراکندگی باشد. می‌توان با اتحادعمل فراگیر پیوند ضرور با جنبش اعتراضی سراسری مردم را پدید آورد. امری که حکومت جمهوری اسلامی به‌شدت ازآن وحشت دارد.

طبقه کارگر ایران با  پیگیری مطالبات برحق و دیرینه خود  ضمن تاکید بر منافع طبقاتی خویش از منافع همه جنبش، خواسته‌های زنان دلیر، دانشجویان و جوانان قهرمان که در دانشگاه‌ها و محلات در برابر ماشین سرکوب مقاومت می‌کنند، دفاع می‌کند. آغاز اعتصاب کارگران پیمانی شاغل در بخش صنایع نفت در عسلویه، و کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان در اوضاعی که رژیم با ددمنشی به‌سرکوب ادامه می‌دهد و با بازداشت‌های گسترده می‌کوشد صدای جنبش اعتراضی را خفه کند، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران با حمایت قاطع از اعتصاب کارگران پیمانی شاغل در  پروژه های مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی، همه کارگران و زحمتکشان فکری و یدی را به پشتیبانی از این اعتصاب، اتحادعمل فراگیر و تشدید مبارزه با تدارک و سازماندهی زمینه برپایی اعتصاب‌های سازمان‌یافته فرا می‌خواند.

پیروز باد مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم!

پیش به‌سوی گسترش و هماهنگی اعتراض‌ها و تدارک اعتصاب عمومی!

درود آتشین بر کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همه کارگران و زحمتکشان میهن ما!

حزب توده ایران

۱۸ مهرماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۶، ۱۸ مهر ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا