جوانان و دانشجویان

تحقق خواست های جوانان و دانشجویان در گرو تغییرات سیاسی بنیانی است

اتحاد، مبارزه ، پیروزی می تواند شعاری محوری و ضروری برای اتحاد عمل نیروهای سیاسی و اجتماعی برای  پیروزی مردم علیه استبداد حاکم بر کشورمان باشد. با اوج گیری مجدد جنبش های مردمی علیه استبداد در کشورمان ، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان چون همیشه و برگرفته از تجربه و سابقه تاریخی مبارزاتی خود ، همچنان در صفوف اول مبارزه قرار گرفته اند و ما شاهد تغییر کیفی در مبارزه مردم هستیم .

حضور همه جانبه و فراگیر جوانان در مبارزه رو یا روی با مزدوران و جلادان رژیم در کف خیابان ها و اتحاد وسیع سراسری دانشجویان در دانشگاه های کشور، ضربه ای جدی بر تار و پود رژیم آورده است. جوانان و دانشجویان با اتخاذ حرکت های هم آهنگ و بیان شعارهای صرفأ سیاسی و اتحاد جویانه ،که در تطابق با خواست های عمومی مردم است، نشان داده اند که مبارزه مردم وارد مرحله نوینی شده است .  جوانان و دانشجویان  همواره نقش ویژه ای را در مبارزات ملی و دموکراتیک میهنمان ایفا کرده اند. آنها ترکیبی از طبقات و اقشار مختلف جامعه هستند و طبیعتا خواست های آنها بیان‌گر خواست های اکثریت جامعه است. بر همین اساس آنها می‌توانند نیروی موثری در تکمیل اتحادهای وسیع مردمی و تشکل آنها باشند. آنها در عمل نشان داده اند که دارای قدرت و توان شگرفی برای به دست گرفتن وظایف مهم را دارند و در تاریخ مبارزاتی کشور ما، این نیروی شگرف همواره در راستای تامین و دفاع از منافع حق طلبانه جامعه به کار گرفته شده است.

جوانان و دانشجویان به عنوان بالنده ترین نیروی جامعه ، سرشار از شهامت و مقاومت هستند.توده عظیمی که دارای قدرت تحرک فراوانی برای تطبیق خود با شرایط متغیر مبارزاتی دارند. هجوم لگام گسیخته و وحشیانه مزدوران و گزمگان جنایتکار رژیم به دانشگاه ها، اعتصاب ها و اعتراض های خیابانی، بازداشت فله ای فعالان دانشجویی و اجتماعی، شکنجه و زندانی کردن و به قتل رساندن آنها نیز نشان از وحشت رژیم از توان شگرف جوانان و دانشجویان و دانش آموزان کشور است.  هجوم اخیر رژیم به دانشگاه صنعتی شریف، که یکی از وحشیانه ترین هجوم های رژیم به دانشجویان و یاد آور تجربه تلخ کشتار ۱۸ تیر کوی دانشگاه بود، در همین راستا و با هدف به شکست کشاندن خیزش مجدد دانشجویان کشور بود. با این تفاوت که این یورش ددمنشانه با مقاومت دانشجویان و با حضور مردم، که برای دفاع از فرزندان شجاعشان در اطراف دانشگاه گرد آمده بودند، و اتحاد و پشتیبانی را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند، روبرو شد.

رژیم به خوبی درک کرده است که دختران و پسران جوان، در جامعه و دانشگاه ها، در کارخانه ها و محیط های کار و زندگی، بخشی جدی از موتور محرک این جنبش مردمی عظیم هستند. جوانان ما در بیش از دو دهه رویارویی خونبار و خشن با رژیم ولایت فقیه، به این درک عمیق رسیده اند که رژیم ولایت فقیه حاضر به کوچک ترین عقب نشینی از مواضع ارتجاعی و ضد خلقی خود، حتی در مورد خواست های صنفی و اجتماعی آنها نیست. تجربه جوانان و دانشجویان نشان داده است که دست یابی آنها به کمترین حقوق انسانی و اجتماعی و صنفی آنها، در گرو تغییرات بنیانی در ساختار سیاسی کشور است.

جنبش مردمی توان غلبه بر حاکمیت رژیم ولایت فقیه را در صورت تداوم خود و افزایش اتحاد عمل هرچه وسیع تر در میان نیروهای سیاسی، صنفی و اجتماعی را دارد، و به یقین جوانان، دانشجویان و دانش آموزان نقشی بی بدیل را در آن خواهند داشت. در بیش از هشت دهه اخیر، شعار جاودانی جنبش جوانان و دانشجویی، “اتحاد، مبارزه، پیروزی”، راهنمای عمل دانشجویان در مبارزه با استبدادهای حاکم بر کشورمان بوده است و درک اهمیت و به کارگیری این شعار در شرایط پر تلاطم، پر خروش و حساس کنونی از وظایف فعالان و کادرهای جنبش دانشجویی در کنار سایر جوانان رزم جوی میهنمان است. این شعار می تواند شعار کلیدی در راه اتحاد مردم در مبارزه کنونی خود علیه استبداد رژیم ولایت فقیه باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۶، ۱۸ مهر ۱۴۰۱

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا