اعلامیه هامسایل سیاسی روز

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ برگزاری پلنوم کمیتۀ مرکزی

دومین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، پس از برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب (کنگرۀ خاوری)، با گرامی داشت هشتاد و یکمین سالگرد بنیادگذاری حزب در مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

محور اساسی بحث ها و تبادل نظرهای نشست کمیتۀ مرکزی به بررسی رویدادهای ایران و جهان و خصوصاً خیزش مردمی هفته های اخیر بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه اختصاص داشت. نشست کمیتۀ مرکزی پس از بررسی آخرین رویدادها قرار انتشار بیانیه ای را در مورد شرایط حساس کشور تصویب کرد. بخش دیگر تبادل نظرهای نشست کمیتۀ مرکزی به دریافت گزارش شعب تبلیغات، تشکیلات، مالی، روابط بین المللی، کمیسیون های کارگری و زنان حزب، و گروه کاری مربوط به نشریات حزب اختصاص داشت. پلنوم کمیته مرکزی با بررسی چگونگی تشدید فعالیت های تبلیغاتی حزب از جمله فعالیت های حزب در فضای مجازی  تصمیم های مشخصی را برای تشدید و هماهنگی فعالیت های تبلیغاتی حزب در فضای مجازی اتخاذ کرد.

دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

اول آبان ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۶۷، ۲ آبان ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا