مسایل سیاسی روز

برگزاری شب همبستگی با مبارزه مردم ایران و بزرگداشت هشتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزب دراتریش

جنبش گسترده اعتراضی در ایران به همراه نبرد نابرابر زنان و مردان، به ویژه جوانان و نوجوانان در برابر مزدوران مسلح و بی رحم رژیم استبدادی هفته هاست که در جریان است و به شکل های گوناگون به پیش می رود. از همین روی رفقای توده ای در اتریش به انگیزه همبستگی با پیکار دلیرانه مردم ایران، همایشی را به نام «شب همبستگی با مبارزه مردم ایران» در وین برگزار کردند و در کنار آن هشتاد و یکمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را نیز بزرگ داشتند.  توده‌ای ها در درازنای ۸۱ سال پیکار دشوار و خونین خود با استعمار و همچنین استبداد و بیداد رژیم های پادشاهی و ولایی، همواره تلاش کرده­اند در هر کجای این جهان که بوده اند، ۱۰ مهر، سالروز بنیادگذاری حزبشان را گرامی دارند و به دفاع از تاریخ حزبشان، حقانیت راه رفته و گرامی داشت یاد رفقای جانباخته و فداکارشان بپردازند. چرا که آن چه در همگی این سال ها و پیمودن راهی پر فراز و نشیب، بسیار پیچیده، مه آلود و خارآگین، علیرغم برخی کاستی ها برجسته و پر رنگ می­نماید، همانا پیکار صادقانه، فداکارانه و تاثیرگذار توده ای ها علیه خودکامگی، واپس گرایی و بیداد بوده است. بیهوده نیست که حزب ما  همواره آماج  کینه و دشمنی نیروهای ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم قرار گرفته است. این همایش به همت رفقا و دوستداران حزب و با شرکت گروهی از هم میهنان ایرانی و مهمانان خارجی، در سالن ساختمان مرکزی حزب کمونیست اتریش در شهر وین در روز شنبه ۸ اکتبر برگزار شد.

رفقا سالن جشن را با نگاره‌هایی از رهبران برجسته و رفقای قهرمان حزبی چون حیدرخان عمواوغلی، دکتر ارانی، روزبه و فاطمه مدرسی (سیمین فردین) آراسته و در دو سوی سالن شعارهای فارسی و آلمانی چون «فرخنده باد هشتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران»، «با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک» و «آزادی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران» آویخته بودند. گذشته از آن چندین عکس از صحنه های غرورآفرین جنبش اعتراضی مردم به همراه شعار «زن، زندگی، آزادی» بر دیوارهای سالن نصب شده بودند.

با نواخته شدن «سرود چهارم حزبی» یاران به پا خاستند و همراه با طنین «برشکن هر سد اگر خواهی آزادی…» هم نوا شدند. پس از آن رفیق مجری برنامه به میهمانان خوش ‌آمد گفت و پس از اعلام برنامه از آنان خواست به یاد تمامی جانباختگان حزب و تمامی جانباختگان راه استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی در ایران، برای یک دقیقه سکوت، بپاخیزند. رفیق سپس به آلمانی و فارسی از قتل مهسا امینی به دست گزمگان رژیم و آغاز و گسترش جنبش اعتراضی مردم ایران و مبارزه دلیرانه آنان در بیش از ۸۰ شهر کشور سخن گفت و یادآور شد آن که ایرانِ امروز با ایران پیش از آغاز جنبش، به گونه ایی ژرف متفاوت است و مردم ایران تا همین مرحله نیز گامی بزرگ در راه پیروزی بر استبداد برداشته اند.

سپس یکی از رفقا به ایراد سخنرانی پرداخت و فرازهایی ازاعلامیه کمیتۀ مرکزی حزب به مناسبت هشتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان را برای حاضران خواند. همزمان برگردان آلمانی اعلامیه حزب، توده اینفو شماره ۱۳۷، نیز به مهمانان این همایش که پارسی زبان نبودند، داده شد تا از درون مایه سخنرانی آگاه شوند. پس از سخنرانی یکی از رفقا شعر زیبای «چه فکر می کنی» از زنده یاد رفیق سایه را دکلمه کرد. سپس رفیقی دیگر به ایراد سخنرانی به زبان آلمانی پیرامون جنبش اعتراضی در ایران پرداخت و از تحلیل حزب ما از وضعیت کنونی کشور و جنبش اعتراضی برای شرکت کنندگان در همایش سخن گفت.

در ادامه برنامه رفیق توبیاس شوایگر از سوی رهبری حزب کمونیست اتریش سخنرانی کرد و از همبستگی حزب کمونیست اتریش با حزب ما و جنبش اعتراضی در ایران سخن گفت. پس از آن پیام حزب کمونیست عراق در اتریش خوانده شد. در این پیام رفقای عراقی همبستگی خود را با مبارزه حزب ما و مردم ایران در راه برقراری دموکراسی، آزادی، صلح ، استقلال و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه بار دیگر اعلام کردند.

سپس رفیق نماینده حزب آبادی افغانستان در اتریش، پیام شورای کشوری این حزب در اتریش را خواند ودر سخنرانی خود از حزب ما به مثابه حزب شهدا نام برد. او گفت رفیق ببرک کارمل همیشه با احترام از حزب توده ایران سخن می گفت و حزب توده ایران را «حزب مادر» می نامید.

سپس رفیق لوکاس فلانتسر نماینده سازمان دانشجویان و جوانان کمونیست اتریش سخنرانی کرد و از همبستگی خود با حزب ما و جنبش اعتراضی در ایران سخن گفت. او سخنرانی خود را با شعار «زن، زندگی ، آزادی» به پایان برد. در ادامه برنامه بخش هایی از پیام های پرشور همبستگی حزب ها و سازمان های کمونیست و پیشرو با حزبمان و جنبش اعتراضی کشور از سوی دو رفیق به فارسی و آلمانی خوانده شدند.

پس از صرف شام، بخش دوم برنامه با اجرای موسیقی و نواختن تار و خواندن آواز از سوی یکی از رفقا و سپس دکلمه شعر توسط  رفیقی دیگر ادامه پیدا کرد. سپس شرکت کنندگان در همایش به تماشای فیلمی کوتاه و تاثیر گذار از آغاز جنبش اعتراضی و رخدادهای هفته های گذشته در ایران نشستند که یکی از رفقا آن را تهیه کرده بود. پایان بخش همایش، پخش سرود انترناسیونال بود که با بپا خاستن و همراهی شرکت کنندگان و خواندن آن به زبان های فارسی و آلمانی همراه بود. بدین گونه همایشی که رفقای توده ای در اتریش کارهای آمادگی برای برگزاری آن را از چند هفته پیش آغاز کرده بودند، با موفقیت به پایان رسید.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۶۷، ۲ آبان ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا