مسایل سیاسی روز

همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی جهان با مبارزۀ مردم ایران

در ادامه ابراز همبستگی پرشور و ترقیخواهانه حزب های کمونیست کارگری جهان و نهاد های دموکراتیک و سندیکایی  در کشورهای مختلف  که در شماره قبل نامه مردم و همچنین در سایت حزب پیام های آنان منتشر شده بود، در روزهای اخیر پیام های دیگری دریافت کردیم که متن برخی از آن ها را در ادامه برای اطلاع افکار عمومی و خوانندگان نامه مردم منتشر می کنیم.

 

 

پیام همبستگی حزب کمونیست پرتغال

به کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران

لیسبون، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ [۲۱ مهر ۱۴۰۱]

 

رفقای عزیز،

ما رخدادهای اخیر ایران، از جمله سرکوب خشونت‌آمیز کارگران و مردم ایران را که برای حقوق خود- به‌ویژه حقوق زنان ایران- مبارزه می‌کنند، با نگرانی دنبال می‌‌کنیم. همچنین، مانورهایی که برای بهره‌برداری از مشکلات واقعی مردم صورت می‌گیرد و هدف آنها تشدید دخالت، بی‌ثبات‌سازی، و تجاوز خارجی به کشور شماست، موجب نگرانی ماست.

همچون موقعیت‌های قبل، این بار نیز ما همبستگی خود را با مبارزهٔ کارگران و مردم ایران و به‌ویژه با حزب شما ابراز می‌کنیم. حزب شما در شرایطی سخت و در حالی که فعالیت مخفی دارد، جانب کارگران، جوانان، زنان، و توده‌های مردم ایران را می‌گیرد، و به مبارزه در راه تحقق دموکراسی، پیشرفت اجتماعی، حاکمیت ملی، صلح، و سوسیالیسم ادامه می‌دهد.

کارگران و خلق‌های ایران در دوره‌ای دشوار و اوضاعی پیچیده زندگی می‌کنند. امپریالیسم، و پیش از همه امپریالیسم آمریکا، علیه کشورهایی که به سلطه و سرکردگی امپریالیسم و استراتژی‌اش در رویارویی با این کشورها تن در نمی‌دهند، چندین جبههٔ تجاوز، دخالت، و بی‌ثبات‌سازی باز می‌کند. مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی و برای دموکراسی بیش از پیش به دفاع از حاکمیت ملی پیوند خورده است.

ما بار دیگر همبستگی خود را با مردم مبارز ایران اعلام می‌کنیم. ما تأکید می‌کنیم که مردم ایران تنها کسانی‌اند که حق دارند در مورد سرنوشت خود و ایران، دور از دخالت و فشار خارجی، تصمیم بگیرند.

دفتر امور بین‌المللی حزب کمونیست پرتغال

 

پیام همبستگیحزب کمونیست آمریکا

حزب کمونیست آمریکا همبستگی خود را با رفقای خود در حزب تودهٔ ایران و با مردم ایران ابراز می‌کند که شجاعانه علیه سیاست‌های سرکوبگرانهٔ جمهوری اسلامی ایران مبارزه می‌کنند. زحمتکشان ایران بار دیگر برای ابراز نارضایتی از قوانین غیردموکراتیک و به‌شدّت محدودکنندهٔ دولت علیه زنان به‌پا خاسته‌اند. مرگ دختر جوانی به نام مهسا امینی در بازداشت نهادهای دولتی مورد تازه‌ای از اِعمال خشونت علیه مردم و به‌ویژه زنان ایران است.

حزب کمونیست آمریکا خشونت بی‌رحمانهٔ جمهوری اسلامی ایران و بسیج ستیزه‌جوی آن و بازداشت‌ها و قتل‌هایی را که به کشته شدن بیش از ۱۵۰ نفر در تظاهرات مسالمت‌آمیز منجر شده است محکوم می‌کند.

حزب کمونیست آمریکا به زحمتکشان ایران، به‌ویژه به نسل جوان به‌خاطر پیکار شجاعانه‌اش برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایطی بسیار دشوار، درود می‌فرستد. تاریخ غنی مبارزهٔ زحمتکشان ایران در راه دستیابی به دموکراسی و استقلال برای همهٔ ترقی‌خواهان سراسر جهان الهام‌بخش است.

ما در ایالات متحد آمریکا با نوع متفاوتی از سرکوب مواجهیم، اما در مبارزهٔ شما برای دموکراسی و عدالت اجتماعی نیز شریک هستیم. ما همواره با خطر راست افراطی مواجهیم که دموکراسی در این کشور را مدام تهدید می‌کند. طبقهٔ کارگر آمریکا نیز با تمام بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، مبارزه می‌کند. ما همچنین برای مبارزه با نیروهای امپریالیسم که ایران را هدف می‌گیرند، و نیز برای متوقف کردن دخالت‌های نظامی و اقتصادی و… آمریکا در همهٔ کشورهای مستقل دیگر، تلاش می‌کنیم. ما تمام تحریم‌های اقتصادی را که آمریکا و متحدان امپریالیستی‌اش بر کشور شما اعمال کرده‌اند محکوم می‌کنیم. این تحریم‌ها آسیب زیادی به زحمتکشان ایران زده است.

ما با اقدام‌های امپریالیستی آمریکا برای تغییر رژیم در ایران مخالفیم. امپریالیسم آمریکا در ایران خواهان دولتی مطیع در قدرت است، همچنان که در زمان شاه بود.

اتحاد زحمتکشان، سندیکاهای کارگری، دانشجویان، معلمان، کارگران، و روشنفکران منبع مهم قدرت جنبش شماست و به موفقیت در مبارزه برای دموکراسی و استقلال کمک خواهد کرد.

حزب کمونیست آمریکا فعالیت‌های رفقای خود در حزب تودهٔ ایران را فعالانه دنبال می‌کند و، همراه با آنان، همبستگی خود را با مبارزه برای دموکراسی، استقلال، و عدالت اجتماعی در ایران اعلام می‌کند.

با ابراز همبستگی،

شعبهٔ امور بین‌المللی، حزب کمونیست آمریکا

 

پیام حزب کارگران ایرلند

در همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران

۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ [۲۴ مهر ۱۴۰۱]

حزب کارگران ایرلند همبستگی خود را با مردم ایران اعلام می‌کند که در حال مبارزه‌ای شجاعانه با دیکتاتوری دین‌سالار حاکم بر ایران هستند. مبارزات دانشجویان، جوانان، زنان، و کارگران با این رژیم، نمایشی از قدرت مردم ایران در مطالبهٔ حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی‌شان در برابر درنده‌خویی آشکار این رژیم است.

قتل مهسا امینی ۲۲ ساله به‌دست “گشت ارشاد”؛ سرکوب بی‌رحمانهٔ تظاهرات؛ نقض مداوم حقوق زنان؛ خصوصی‌سازی‌ها و وارد کردن ضربه‌های بی‌رحمانهٔ اجتماعی و اقتصادی به کارگران و خانواده‌های آنها؛ همگی در وقوع اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری کنونی سهم داشته است. اقدام قهرمانانهٔ کارگران صنعت نفت و گاز و فراخوان شجاعانهٔ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتصاب سراسری و دست از کار کشیدن در مدرسه‌ها، زمینه را برای گسترش مبارزه با رژیم ایران فراهم می‌کند.

حزب کارگران ایرلند مبارزهٔ جوانان و زنان ایران را تحسین می‌کند که تا کنون نیز بهای سنگینی برای نبرد خود در راه تحقق حقوق دموکراتیک و پیشرفت اجتماعی پرداخت کرده‌اند. بسیاری از این جوانان و زنان شکنجه و زندانی شده‌اند و برخی دیگر هزینهٔ نهایی را [با از دست دادن جان خود] پرداخت کرده‌اند.

چشم‌انداز مبارزات مردم ایران و طبقهٔ کارگر ایران در حال گسترش و تعمیق است. گزارش‌هایی که در مورد کشته و زخمی شدن زندانیان در پی آتش‌سوزی بزرگ در زندان منفور اوین منتشر شده است، ما را نگران کرده است. در این زندان، صدها زندانی سیاسی محبوس‌اند که در جریان اعتراض‌های گسترده در آن کشور بازداشت شده‌اند.

حزب کارگران ایرلند درودهای گرم خود را به حزب تودهٔ ایران و کارگران و فعالانی تقدیم می‌کند که با تمام وجود در تظاهرات و اعتراض‌های جاری برای ایستادگی در برابر رژیم دین‌سالار و تاریک‌اندیش ایران شرکت می‌کنند.

حزب کارگران ایرلند ضمن آنکه از مبارزهٔ مردم ایران با دیکتاتوری [حاکم بر ایران]‌ حمایت می‌کند، تلاش قدرت‌های امپریالیستی را برای دخالت در این تحولات و به انحراف کشیدن آن به سود امپریالیسم، محکوم می‌کند.

نه به مداخلهٔ امپریالیستی!

آری به حاکمیت ملی و حقوق دموکراتیک و اجتماعی!

آری به پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم!

پیروز باد مبارزهٔ مردم ایران با دیکتاتوری حاکم!

 

تِد تاینان، صدر،  جری گرنجر، دبیر بخش بین‌المللی

کمیتهٔ اجرایی مرکزی حزب کارگران ایرلند

 

 

بیانیهٔ حزب کمونیست کانادا

تظاهرات اعتراضی در ایران، فرصتی برای پیشروی مترقی یا غلبه و پیروزی خارجی؟

در پی قتل بی‌پروای مهسا امینی به‌دست رژیم دین‌سالار سرکوبگر [ایران] به رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای و با ریاست رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی در دولت، اکنون زنان پیشگام مبارزه در ایران شده‌اند. زنان در اعتراض به قوانین حاکم بر زندگی خود و نقش “پلیس اخلاق” [“گشت ارشاد”] در اجرای آن قوانین- قوانین منسوخ و سرکوبگرانه‌ای که حتی بر جنبه‌های دنیوی زندگی هر زن حاکم است- شجاعت عظیمی به نمایش گذاشته‌اند. برادران، پدران، و دوستان زنان نیز که حقانیت واکنش زنان به سرکوب را درک می‌کنند، به زنان پیوسته‌اند.

گرچه مرگ مهسا امینی بود که اعتراض‌های جاری را برانگیخت، مسائل و موضوع‌های دیگری نیز وجود دارد که مردم ایران را در پنج یا شش سال گذشته خشمگین کرده است، از جمله مسائل اقتصادی در پی افزایش قیمت‌ها و به ویژه افزایش قیمت بنزین. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ [۱۳۹۶ و ۱۳۹۸] تظاهرات دیگری در سراسر کشور در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی حکومت صورت گرفت.

بسیاری از مردم در غرب شاهد آن بوده‌اند که امپریالیسم، و پیش از همه امپریالیسم آمریکا، نارضایتی‌های برحق مردم محلی [کشورهای دیگر] را به انحراف کشیده است تا امکان تغییر رژیم محلی در راستای تأمین منافع شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌هایی که از جانب این شرکت‌ها عمل می‌کنند، فراهم شود. بسیاری از مردم در غرب، احتمال وقوع “انقلاب” مشابهی را در اعتراض‌های اخیر ایران می‌بینند. آنها به‌درستی از ریاکاری دولت‌های غربی انتقاد می‌کنند که مدعی احترام به حقوق زنان‌اند، ولی از رژیم‌هایی حمایت می‌کنند که حقوق زنان، مردان، کودکان، و کل جمعیت کشور را با خشونت زیر پا می‌گذارند؛ مادام که آن رژیم‌ها امکان دسترسی بدون محدودیت شرکت‌های بزرگ به منابع و سود را فراهم کنند. این از ریاکاری دولت کانادا است که کودتا علیه دولتِ تا حدودی مترقی در هندوراس را به رسمیت شناخت، به تلاش‌هایی که برای سرنگون کردن دولت مترقی ونزوئلا صورت می‌گرفت فعالانه کمک کرد، در سرنگون کردن رئیس‌جمهور مترقی و منتخب در انتخابات دموکراتیک هائیتی شرکت کرد، و حالا دولت ایران و رفتار آن با زنان و نبود دموکراسی در حکومت ایران را محکوم می‌کند.

امپریالیسم کانادا مُجدانه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران شده است، تحریم‌هایی که پیش از همه به طبقهٔ کارگر و مردم رنج‌دیدهٔ ایران ضربه زده است. دولت فدرال [حزب] “لیبرال” کانادا، و متأسفانه حامیان آن در حزب “نیودموکرات”، همان تصمیم دولت “محافظه‌کار” در سال ۲۰۱۲ برای گسستن همهٔ روابط دیپلماتیک با ایران را حفظ کرده‌اند، تصمیمی که به طبقهٔ کارگر کانادا و ایران آسیب می‌رساند. حزب کمونیست کانادا، دولت کانادا را به‌علت استفاده‌اش از تحریم‌ها به درخواست کسانی که خواهان تبدیل کردن ایران به کشوری نفت‌محور با حکومتی دست‌نشانده در خدمت شرکت‌های بزرگ نفتی‌اند، محکوم می‌کند.

ما متوجه هستیم که دست‌های کثیف امپریالیسم ممکن است در این بحران دخالت داشته باشد، عناصر خاصی را تأمین مالی کند، از برخی بخش‌ها به شکل‌های دیگری حمایت کند، و تلاش کند برآمد این اعتراض‌ها را [به سمت دلخواه خود] هدایت کند. خطر ترفندهای خارجی واقعی است و همیشه وجود دارد. با این حال، نارضایتی‌ها[ی مردم ایران] نیز واقعی است، خشم [آنها] عمیق و جدّی است، و تظاهرات [آنها] برحق و مبتنی بر ناخشنودی و نفرت مردمی از سیاست‌ها و رفتارهای رژیم کنونی ایران است.

حزب کمونیست کانادا هر دولت و نهاد خارجی را که تلاش کند از اعتراض‌های کنونی [در ایران] برای پیشبرد برنامه‌های امپریالیستی استفاده کند، محکوم می‌کند. بهترین راه برای تقویت مبارزه [مردم ایران] و اطمینان از موفقیت آن، پیوستن طبقهٔ کارگر و سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی آن به مبارزه، هم‌صدا شدن آن با مردمی که هم‌اکنون به خیابان‌ها آمده‌اند، و به عهده گرفتن نقش پیشتاز در بیان خواست‌ها و در تعیین سمت‌وسو و چگونگی برآمد نهایی است.

ما از خواست‌های زنان و دانشجویان و جوانان ایران حمایت می‌کنیم. ما از خواست زنان برای رهایی از محدودیت‌های بی‌وقفه‌ای که حاکمان دین‌سالار ایران بر آنها تحمیل می‌کنند، حمایت می‌کنیم. ما مقاومت و سرسختی بی‌باکانهٔ آنها را تحسین می‌کنیم. ما از همهٔ طرف‌های درگیر [در اعتراض‌های ایران] می‌خواهیم که دست به دست دیگرانی بدهند که به‌دنبال تغییرند، تا گنجانده شدن خواست‌های آنها در برنامه‌ای مترقی برای کل ملت تضمین شود. امکان غلبه و پیروزی خارجی نیز واقعی است. پیدا کردن متحدان لازم در میان طبقهٔ کارگر که قدرتمندترین دشمن ارتجاع است، مؤثرترین راه برای تضمین خنثی شدن مداخلهٔ خارجی و تحقق پیشروی مترقی واقعی است. ما این ارزیابی حزب تودهٔ ایران را تأیید می‌کنیم که ویژگی مبارزهٔ کنونی را پیش از هر چیز اعتراض زنان و جوانان و دانشجویان دانسته است و اشاره می‌کند که اگر در روند به چالش کشیدن رژیم سرکوبگر ایران، که اعتراض‌های کنونی بیانگر آن است، امیدی به ایجاد تغییر واقعی باشد، این امر مستلزم مشارکت کارگران و دیگر زحمتکشانی است که پیشگام اعتراض‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ بودند.

حزب کمونیست کانادا از مردم ایران حمایت می‌کند، نه از دولت‌های امپریالیسم؛ و برای زنان و حامیان آنها پیروزی‌ای را که سزاوار آن‌اند آرزو می‌کند.

 

کمیتهٔ اجرایی مرکزی، حزب کمونیست کانادا

۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ [۱۹ مهر ۱۴۰۱]

 

پیام حزب کمونیست نروژ

حزب کمونیست نروژ از مبارزات زنان، جوانان و کارگران ایران پشتیبانی می‌کند

حزب کمونیست نروژ و سازمان جوانان کمونیست‌‌های نروژ با حمایت و همبستگی خود از احزاب خواهر و رفقا در ایران امید دارند تا زنان، کارگران و دانشجویان ایرانی در مبارزه با جنایات و ظلم رژیم تئوکراتیک در جمهوری اسلامی تا پیروزی به‌پیش بروند.

اعمال سرکوب، آزار و اذیت و کشتار سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی و به اصطلاح «پلیس اخلاقی» علیه زنان، کارگران اعتصابی، دانشجویان، کمونیست‌ها و دگرباشان ماهیت ارتجاعی رژیم کنونی را که برخلاف منافع طبقه کارگر ایران و مانع مبارزه آنها برای سوسیالیسم و ​​دموکراسی است را نشان می‌دهد. حزب کمونیست نروژ و کمونیست‌های جوان در نروژ امروز در کنار حزب توده ایران و سازمان‌های مترقی و کارگری ایران قراردارند و به‌این وسیله همبستگی خود را با مبارزات عادلانه مردم ایران ابراز می‌کنند. درعین حال، ما تلاش‌های فرصت‌طلبانه امپریالیست‌های غربی و رسانه‌های آنها برای براندازی این اعتراضات مردمی به‌هدف پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی، تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک و جنگ‌افروزی را محکوم می‌کنیم.

 

زنده باد مبارزه حق‌طلبانه زنان ایران و طبقه کارگر! زنده باد مبارزان ایران!

زنده باد کمونیسم! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کمونیست نروژ

رهبر حزب رونا اونسن

۲۰ مهرماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۶۷، ۲ آبان ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا