آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۵ منتشر شد!

تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری: چالش‌های عمده و راهکارهای پیشِ‌رویِ جنبش کارگری‌سندیکایی

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۵ 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۳۲
دکمه بازگشت به بالا