مسایل سیاسی روز

از مبارزات مردم ایران حمایت کنیم

 

پاییز امسال آتش اعتراض‌ها علیه رژیم ایران بار دیگر شعله‌ور شد، این بار در پی قتل وحشیانهٔ زنی جوان به‌نام مهسا امینی به‌بهانهٔ رعایت نکردن قانون پوشش عمومی در بازداشتگاه پلیس.

بار دیگر جوانان و دانشجویان در خط مقدم اعتراض‌ها قرار دارند. آنان علیه سرکوبگری رژیم و اعدام‌های روزانه زندانیان و معترضان شجاعانه مبارزه‌ می‌کنند. ما همبستگی صمیمانه‌مان را با معترضان اعلام می‌داریم و دیگران را به‌حمایت از آنان فرامی‌خوانیم.

برای سقوط این رژیم حتی یک روز هم زود نخواهد بود. دست‌های این رژیم نه‌فقط به‌خون جوانان و دانشجویان بلکه به‌خون  همه مردم زحمتکش آغشته است. در مبارزه برای زندگی‌ای بهتر، منافع کارگران، جوانان، و دانشجویان به‌یکدیگر گره می‌خورند. به‌همین دلیل ما از اعتصاب‌های کارگران که پیوند میان ستمدیدگان کشور را محکم‌تر می‌کند، استقبال می‌کنیم.

مشارکت کارگران در اعتراض‌ها همچنین پویایی اجتماعی چند لایه را در پشت آن‌ها نشان می‌دهد. اگرچه سرکوب خشن علیه زنان جرقه‌ای شد که آتش اعتراض‌ها را شعله‌ور کرد، اما عامل‌هایی دیگر مانند خصوصی‌سازی‌ها، کاهش دستمزدها، و دشوارتر شدن وضعیت زندگی و معیشت زحمتکشان به‌وجود آمدن این نارضایتی عمومی را باعث شدند. در مبارزه علیه رژیم باید همه این نیروها با هم متحد شوند. امید و اعتقاد ما این است که چنین شیوه‌ای می‌تواند مبارزه را به‌جلو ببرد.

وضعیت ژئوپلیتیکی هم نقشی مشخص بازی می‌کند، زیرا ایران خود را رویاروی دولت‌های غربی قرار داده است. با این وجود، این به‌معنی آن نیست که این رژیم نقشی مترقی بازی می‌کند. ما هرگونه دفاع از رژیم کنونی به‌این دلیل که این رژیم ضد امپریالیسم کشورهای غربی است را قویاً رد می‌کنیم. ما با تمام کسانی که درخیابان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، و محل‌های کار در سراسر ایران مبارزه می‌کنند همبستگی‌مان را اعلام و از مبارزه آنان کاملاً حمایت می‌کنیم.

حزب کمونیست سوئد

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا